Obsah

Zprávy

první
ze 70
poslední

Omezení provozu Městského úřadu Brumov-Bylnice

Městský úřad oznamuje občanům, že v úterý 30. 9. 2008 v době od 10:00 do 12:00 hodin bude omezen provoz úřadu z důvodu povinného školení všech zaměstnanců.
V uvedené době bude zajištěn pouze příjem podání podatelnou MěÚ, I. patro, dveře č. 204.
Děkujeme za pochopení. celý text

ostatní | 18. 9. 2008 | Autor: Super Admin

Harmonogram svozu odpadu v říjnu 2008

Termíny svozu tříděného odpadu

03.10.2008 – papír + nápojové kartony
09.10.2008 – plasty
17.10.2008 – bílé a barevné sklo
24.10.2008 - plasty celý text

ostatní | 11. 9. 2008 | Autor: Super Admin

Upozornění stavebního úřadu

Ve dnech 9. – 10. 10. 2008 nebudou na pracovišti, z důvodu jiných pracovních povinností, přítomni pracovníci stavebního úřadu. Poštu určenou stavebnímu úřadu je v těchto dnech možno předat prostřednictvím centrální podatelny.

Ve čtvrtek dne 9.10.2008 se uskuteční konzultační hodiny Ing. arch. Petra Zámečníka, u něhož je rovněž možno písemnosti určené stavebnímu úřadu ponechat. celý text

ostatní | 10. 9. 2008 | Autor: Super Admin

Nabídka volné pracovní pozice

Služby města Brumov-Bylnice, příspěvková organizace, přijme do pracovního poměru na dobu neurčitou zaměstnance pro práce veřejné. Podmínkou přijetí je plnění úkolů v pohřební službě.

Bližší informace na tel. č. 577 330 412, 577 330 144 nebo osobně na středisku služeb v Bylnici na Mýtě č.p. 461.

Možno zaslat i písemné žádosti. celý text

ostatní | 26. 8. 2008 | Autor: Super Admin

Upozornění Policie ČR

Upozorňujeme občany, že od 1. 8. 2008 je opět v provozu Služebna Policie ČR na Městském úřadě Brumov-Bylnice, kancelář č. 222.
Úřední hodiny pro občany jsou na této služebně každou středu od 15,00 do 16,30 hodin.
Občané mohou využít nově zřízené služby pro svá oznámení, konzultace či k poradenské činnosti apod.
Využijte této nové nabídky Policie ČR, která Vám umožňuje řešit některé problémy přímo v Brumově-Bylnici. celý text

ostatní | 21. 8. 2008 | Autor: Super Admin

Krajská hospodářská komora Zlínského kraje rozšiřuje své služby

Krajská hospodářská komora Zlínského kraje nabízí podnikatelům a občanům Zlínského kraje širokou nabídku služeb nejen v oblasti podnikání. V sídle Krajské hospodářské komory na Štefánikově ulici ve Zlíně naleznou občané i podnikatelé pracoviště nabízející pomoc při řešení spotřebitelských sporů mimosoudní cestou, kancelář Kontaktního centra pro východní trhy, Regionální exportní místo CzechTrade, kancelář CzechPOINTu a Jednotné kontaktní místo pro podnikatele, které poskytuje podnikatelům široký servis služeb. celý text

ostatní | 18. 8. 2008 | Autor: Super Admin

Harmonogram svozu odpadu v zaří 2008

Termíny svozu tříděného odpadu

11.09.2008 – plasty
18.09.2008 – papír, nápojové kartony
26.09.2008 – plasty, bílé a barevné sklo celý text

ostatní | 11. 8. 2008 | Autor: Super Admin

Upozornění pro majitele psů

Povinnost odstraňovat psí exkrementy ukládá fyzické osobě, která má psa na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem (dále jen „držitel“) přímo zákon (§ 415 občanského zákoníku), který říká že každý je povinen si počínat tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí. Znečištění veřejného prostranství psími exkrementy a zanedbání povinnosti jejich úklidu je považováno za přestupek (dle § 47 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění) a držiteli psa může být uložena pokuta až do výše 1000 Kč.

Opětovně žádáme držitele psů, aby při venčení psů na veřejných prostranstvích odstraňovali jejich exkrementy. Na sídlištích Družba a Rozkvět, kde je frekvence venčení největší, jsou umístěny speciální nádoby určené přímo na psí exkrementy a zásobník se sáčky. Do těchto nádob jsou držitelé psů povinni psí exkrementy v sáčcích odkládat. V ostatních částech města může držitel psa odložit psí exkrementy v sáčku do kteréhokoliv odpadkového koše, neboť tento odpad není zařazen do kategorie nebezpečných odpadů.

Úklid psích exkrementů se musí stát nedílnou a samozřejmou součástí každé procházky se psem!

Správní odbor MěÚ, tel.: 577 305 113 celý text

ostatní | 31. 7. 2008 | Autor: Super Admin

CZECHPOINT

Od 01.01.2008 bylo na MěÚ Brumov-Bylnice zprovozněno pracoviště Czech POINT, prostřednictvím kterého můžete získat ověřené výstupy z obchodního a živnostenského rejstříku, z katastru nemovitostí a z rejstříku trestů. celý text

ostatní | 30. 7. 2008 | Autor: Super Admin

Harmonogram svozu odpadu v srpnu 2008

Termíny svozu tříděného odpadu

01.08.2008 - plasty
08.08.2008 - plasty
14.08.2008 - plasty
21.08.2008 - plasty
22.08.2008 - papír + nápojové kartony
29.08.2008 - plasty + bílé sklo + barevné sklo celý text

ostatní | 10. 7. 2008 | Autor: Super Admin
první
ze 70
poslední