Navigace

Obsah

Cyklostezka Bečva - Vlára - Váh, úsek Bylnice - Svatý Štěpán

logo bevlava

Úsek o celkové délce 3,184 km se třemi lávkami. Je navržena stezka se dvěma jízdními pruhy š. 1,25 m. Navazuje na sjezd z mostu 2. etapy, pokračuje k „Hájence“, kde se dostaneme lávkou přes Vláru, pak podél trati pokračujeme a s využitím ještě dvou lávek přes Vláru se napojíme na stávající MK ve Svatém Štěpánu za bývalým závodem Watex.

V 10/2016 bylo vydáno územní rozhodnutí. 

V 01/2017 podepsaná smlouva se zhotovitelem dokumentace pro stavební povolení a realizační PD. Probíhá příprava stavebního řízení. 

 

Výřez z celkové situace řešeného úseku 

legenda k situačnímu výkresu

BeVlaVa úsek Bylnice Svatý Štěpán

Na bicykli po stopách histórie

Pod tímto názvem jsme na základě Dohody o spolupráci partnerů na projektu v rámci programu Interreg V-A SK - CZ podali společně s Trenčianskym samosprávnym krajom (vedoucí partner projektu) koncem října 2016 žádost o poskytnutí finančního příspěvku. 

Logo Interreg V-A SK-CZ 2014-2020

Žádost byla doporučena ke schválení (červenec 2017).

Informace o cyklotrase Nemšová - Trenčín najdete na stránkách vedoucího partnera:

http://www.cyklotrasytsk.sk/hlavna-stranka/cyklotrasy-tsk/cyklotrasa-nemsova-trencin.html?page_id=1548

Probíhá administrace žádosti o NFP a příprava smlouvy o poskytnutí dotace. 

Odbor investic a majetku města, 12/2017