Navigace

Obsah

ZTV Říky 

V říjnu 2017 byly zahájeny stavební práce na vybudování základní technické vybavenosti pro výstavbu rodinných domů v ul. Říky (na místě bývalého hřiště mezi základní školou a stávajícími řadovými rodinnými domy). 

Výběrovým řízením byl vybrán zhotovitel stavby - firma STRABAG a.s., se kterým byla podepsaná na začátku září smlouva o dílo. Celková cena stavebních prací je 3,560 mil. Kč (vč. DPH). Práce budou dokončeny do konce roku 2017. 

Vzniknou tak na území města další pozemky o velikosti  kolem 400 m2 pro výstavbu 4 nových řadových rodinných domů. 

individuální výstavba ŘRD Brumov-Bylnice

Aktuálně probíhá příprava podmínek pro odprodej jednotlivých stavebních míst.

Odbor investic a majetku města, 1/2018