Navigace

Obsah

Pamětihodnosti

 

 

Území historického jádra města a dělnická kolonie byly prohlášeny v roce 1995 Ministerstvem kultury ČR za památkové zóny. V témže roce bylo vymezeno památkové ochranné pásmo významných nemovitých kulturních památek v místní části Sidonie, a to řetězový typ osídlení původní sklářské kolonie se společnými pecemi na pečení chleba.