Navigace

Obsah

Návrh zadání

Návrh Zadání změny č_1 ÚP Brumov - Bylnice

Návrh změny

017 P1 Textová část změny č_1 ÚP Brumov-Bylnice.pdf

017 P2 1z Výkres základního členění území část A.pdf

017 P2 1z Výkres základního členění území část B.pdf

017 P2 1z Výkres základního členění území část C.pdf

017 P2 1z Výkres základního členění území legenda.pdf

017 P2 2z Hlavní výkres část A.pdf

017 P2 2z Hlavní výkres část B.pdf

017 P2 2z Hlavní výkres část C.pdf

017 P2 2z Hlavní výkres legenda.pdf

017 P3 1 Textová část odůvodnění změny č_1 ÚP Brumov-Bylnice.pdf

017 P3 2 Textová část změny č_1 ÚP Brumov-Bylnice-srovnávací znění.pdf

017 P2 3z Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací část A.pdf

017 P2 3z Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací část B.pdf

017 P2 3z Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací část C.pdf

017 P2 3z Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací legenda.pdf

017 P4 1-4 Koordinační výkres část A.pdf

017 P4 1-4 Koordinační výkres část B.pdf

017 P4 1-4 Koordinační výkres část C.pdf

017 P4 1-4 Koordinační výkres legenda.pdf

017 P4 1-4a Koordinační výkres zú Brumov-Bylnice část B.pdf

017 P4 1-4a Koordinační výkres zú Brumov-Bylnice část C.pdf

017 P4 1-4a Koordinační výkres zú Brumov-Bylnice část D.pdf

017 P4 1-4ac Koordinační výkres zú legenda.pdf

017 P4 1-4c Koordinační výkres zú Sidonie část A.pdf

017 P4 1-5 Výkres dopravní infrastruktury část A.pdf

017 P4 1-5 Výkres dopravní infrastruktury část B.pdf

017 P4 1-5 Výkres dopravní infrastruktury část C.pdf

017 P4 1-5 Výkres dopravní infrastruktury legenda.pdf

017 P4 1-6 Výkres technické infrastruktury část A.pdf

017 P4 1-6 Výkres technické infrastruktury část B.pdf

017 P4 1-6 Výkres technické infrastruktury část C.pdf

017 P4 1-6 Výkres technické infrastruktury legenda.pdf

017 P4 1-6a Výkres technické infrastruktury zú Brumov-Bylnice část B.pdf

017 P4 1-6a Výkres technické infrastruktury zú Brumov-Bylnice část C.pdf

017 P4 1-6a Výkres technické infrastruktury zú Brumov-Bylnice část D.pdf

017 P4 1-6ac Výkres technické infrastruktury zú legenda.pdf

017 P4 1-6c Výkres technické infrastruktury zú Sidonie část A.pdf

017 P4 1-7 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu část A.pdf

017 P4 1-7 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu část B.pdf

017 P4 1-7 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu část C.pdf

017 P4 1-7 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu legenda.pdf

017 P4 1-8 Výkres širších vztahů.pdf

 

Návrh - právní stav po vydání změny

017 P2-1 Výkres základního členění území.pdf

017 P2-2 Hlavní výkres.pdf

017 P2-3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.pdf

017 P4-4 Koordinační výkres.pdf

017 P4-4a Koordinační výkres zú Brumov-Bylnice.pdf

017 P4-4b Koordinační výkres zú Svatý Štěpán.pdf

017 P4-4c Koordinační výkres zú Sidonie.pdf

017 P4-5 Výkres dopravní infrastruktury.pdf

017 P4-6 Výkres technické infrastruktury.pdf017 P4-6a Výkres technické infrastruktury zú Brumov-Bylnice.pdf

017 P4-6b Výkres technické infrastruktury zú Svatý Štěpán.pdf

017 P4-6c Výkres technické infrastruktury zú Sidonie.pdf

017 P4-7 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu.pdf

017 P4-8 Výkres širších vztahů.pdf