Navigace

Obsah

2. Matriční správní úřad a evidence obyvatel

 

Matrika:

 

Matrika narození:

Oznámení narození dítěte v matričním obvodu Brumov-Bylnice:

 

Matrika manželství:

Nahlášení svatebních obřadů: 

 

Seznam oprávněných osob k přijetí manželského prohlášení v obci Brumov-Bylnice:

 

Schválená obřadní místa pro uzavírání manželství bez správního poplatku:

 

Matrika úmrtí:

Vyřízení úmrtí:

 

Zvláštní matrika: 

 

Ohlašovna a evidence obyvatel: