Navigace

Obsah

 POŽÁRNÍ OCHRANA MĚSTA

 

V působnosti města zajišťuje povinnosti dle § 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraněa právních předpisů vydaných k jeho provedení v platném znění.:

 

V působnosti obecního úřadu na úseku požární ochrany:

 

Havárie

Jak nahlásit mimořádku

Požární řád města

Rizika a nebezpečí