Obsah

Aktuální dokumenty


Rozpočet města

NázevVyvěšenoDatum sejmutí

Obecně závazné vyhlášky

NázevVyvěšenoDatum sejmutí
OZV č. 2/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Brumov-Bylnice08.01.2018
OZV č. 1/2017, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky města Brumov-Bylnice10.05.2017
OZV č. 5/2016 o regulaci provozování hazardních her05.01.2017
OZV č. 4/2016, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Brumov-Bylnice18.10.2016
OZV č. 2/2016, o zřízení městské policie12.05.2016
OZV č. 5/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Brumov-Bylnice11.01.2016
OZV č. 4/2015 stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Brumov - Bylnice17.04.2015
OZV č.1/2013 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích26.04.2013
OZV č. 3/2010, kterou se mění OZV č. 5/2008 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství05.01.2011
OZV č. 2/2010, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí26.04.2010
OZV č.5/2008 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství31.12.2008
Informace k OZV č. 5/2008, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství29.12.2008
OZV č. 4/2008, o místním poplatku ze psů19.12.2008
OZV č. 4/2007, o stanovení podmínek pro pořádání a průběh veřejnosti přístupných tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku14.09.2007
OZV č. 3/2007, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích a vymezují prostory pro volné pobíhání psů14.09.2007

Nařízení

Ostatní předpisy

Veřejnoprávní smlouvy

Usnesení Zastupitelstva města

NázevVyvěšenoDatum sejmutí

Usnesení Rady města

NázevVyvěšenoDatum sejmutí