Obsah

Cyklostezka Bečva - Vlára - Váh, úsek Valašské Klobouky - Brumov-Bylnice

Úsek od hranice katastru Valašských Klobouk do Brumova-Bylnice, k Mlýnské ulici, včetně dvou lávek přes Brumovku. Bylo vydáno územní rozhodnutí, je už vydané i stavební povolení (v 9/2016).

V roce 2017 byla podána žádost o příspěvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Příspěvek byl schválen.

Celkové náklady stavebních prací: 20,897 mil. Kč, příspěvek ze SFDI bude podle smlouvy tvořit max. 85 % uznatelných nákladů (tzn. max. 15,227 mil. Kč).  

Smlouva se zhotovitelem stavebních prací je podepsaná. Realizace bude zahájena v průběhu dubna 2018. 

 

BeVlaVa úsek VK - BB

Odbor investic a majetku města, 04/2018