Obsah

Historie pro budoucnost

Interreg V-A SK-CZ

Tento projekt je realizovaný na základě Dohody o spolupráci partnerů na projektu v rámci programu Interreg V-A SK - CZ, která byla podepsaná mezi Městem Brumov-Bylnice a Mestom Nemšová.  

Hlavní část projektu tvoří investice do obnovy dolních hradeb brumovského hradu a rekonstrukce mlýna v Nemšové. 

V rámci naší části projektu bude provedeno zpevnění čela hradu - vstupní partie tak získá alespoň v náznaku podobu mohutné pevnosti. 

Obnova dolního hradu SO 01 a SO 02

Žádost o finanční příspěvek byla doporučena ke schválení (07/2017).

V 11/2017 nám bylo doručeno rozhodnutí o schválení žádosti o nenávratný finanční příspěvek. 

Odbor investic a majetku města, 12/2017