Obsah

OBNOVA SOCHY SV. JANA NEPOMUCKÉHO

ul. Kloboucká

V roce 2017 jsme žádali o příspěvek z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP (Ministerstvo kultury) na restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého v ul. Kloboucká v brumovské části města. 

Restaurátorské práce provádí MgA. Eva Machalová. 

Socha bude restaurovaná v ateliéru, proto byla odvezena z původního místa (začátkem září 2017), kam se po provedených opravách vrátí zpět. 

I. etapa prací byla ukončena, dokončení restaurování sochy a zpětná instalace bude probíhat v roce 2018. 

Rozhodnutím Ministerstva kultury byl přidělený příspěvek na rok 2017 na obnovu této nemovité kulturní památky ve výši 140 000 Kč. 

Odbor investic a majetku města, 12/2017

Sv. Jan Nepomucký, ul. Kloboucká

publicita