Obsah

Zpět

Číslo jednací: 68/2017

Veřejnoprávní smlouva č. 18/2017 o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Města B-B

Vyvěšeno: 27. 4. 2017

Datum sejmutí: 28. 4. 2020

Zodpovídá: Eva Marková

Zpět