Obsah

 

NS

 

S ÚČINNOSTÍ OD 12. ŘÍJNA 2020 DO 25. ŘÍJNA 2020

ZÁKAZ:

 • hromadné akce konané v počtu vyšším než 10 osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než 20 osob ve vnějších prostorech (výjimky viz příloha – usnesení), přičemž udržují odstup alespoň 2 metry – vztahuje se i na bohoslužby a jiné náboženské obřady, slavnosti, taneční akce, spolkové akce, sportovní akce, přehlídky a ochutnávky. Nevztahuje se na schůze a zasedání ústavních orgánů, soudů  a jiných veřejnoprávních osob s tím, že účast nepřevyšuje 100 osob a rozestupy jsou 2 metry,
 • koncerty, divadelní představení a jiná umělecká představení a slavnosti, cirkusy a varieté,
 • společný zpěv více než 5 osob ve vnitřních prostorech staveb, s výjimkou bydliště, a to i když se jedná o výkon práce nebo podnikatelské činnosti, s výjimkou mateřských škol,
 • poutě a podobné tradiční akce,
 • kongresy a jiné vzdělávací akce, veletrhy,
 • provoz heren a kasin,
 • provozy vnitřních sportovišť – tělocvičny, kluziště, bazény, wellness včetně saun a solárií, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb (výjimky viz usnesení),
 • návštěvy zoologické zahrady, muzeí, galerií, prostory hradů, zámků, hvězdáren a planetárií,
 • činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování; tento zákaz se nevztahuje na činnost školních družin,

OMEZENÍ:

Stravovací služby

 • otevřeno do 20:00 h (výjimky viz usnesení),
 •  u stolu nejvýše 4 zákazníci, rozestupy 2 metry, každý má své místo k sezení,
 •  zákaz tance a produkce živé hudby,
 • zákaz poskytování Wi-Fi připojení,

Diskotéky a hudební kluby

 • zákaz produkce živé hudby a tance,
 • uzavření ve 20:00 h,

Svatby, pohřby

 • max. 30 osob - pro účel oslavy podle tohoto bodu se zakazuje přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb pouze v čase mezi 00:00 h a 06:00 h,

Nákupní centra (plocha přes 5000 m2)

 • v prostorech, kde se konzumuje jídlo (tzv. food court) u jednoho stolu pouze 2 zákazníci,
 • omezení míst ke shromažďování lidí, tzn. lavičky, křesla, židle apod.,
 • nebude poskytováno Wi-Fi připojení,

Svoboda pohybu a pobytu

 • vstupovat do nákupních center, do prodejen a provozoven služeb, s výjimkou provozoven stravovacích služeb, a pobývat v nich nejvýše ve skupinách po dvou osobách a tak, že mezi skupinami je rozestup alespoň 2 metry,
 • právo pokojně se shromažďovat tak, že shromáždění se může účastnit celkem nejvýše 500 účastníků, a to ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při zachování rozestupů mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry, přičemž každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,

CELÉ ZNĚNÍ USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 

Školy a školská zařízení

Viz  CELÉ ZNĚNÍ USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY - KRIZOVÁ OPATŘENÍ PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ OD 12. ŘÍJNA 2020 OD 25. ŘÍJNA 2020  

Zdravotnictví  a sociální služby – od 9. října 2020 do 25. října 2020

 • zákaz návštěv pacientů ve zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče (výjimky viz usnesení),
 • zákaz přítomnosti třetí osoby u porodu ve zdravotnickém zařízení v případě, že nejsou splněny podmínky, uvedené v usnesení,
 • zákaz návštěv uživatelů zařízení domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem (výjimky viz usnesení).

CELÉ ZNĚNÍ USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY – ZDRAVOTNÍ PÉČE 

Tiskovou zprávu MZČR si můžete přečíst zde

***************************************************

STÁHNĚTE SI APLIKACI MOBILNÍ ROZHLAS DO SVÝCH TELEFONŮ A MĚJTE AKTUÁLNÍ INFORMACE Z MĚSTA VŽDY PO RUCE

MR

 

NS

NS

MR

MR

 

Přílohy

Usneseni-vlady-CR-c-995-ze-dne-8-10-2020-o-prijeti-krizoveho-opatreni-s-ucinnosti-od-9-do-11-rijna-2020.pdf

Usneseni-vlady-CR-ze-dne-8-10-2020-c-996-o-prijeti-krizoveho-opatreni-s-ucinnosti-od-12-do-25-rijna-2020-omezeni-hromadnych-akci-a-provozu.pdf

Usneseni-vlady-CR-ze-dne-8-10-2020-c-998-o-prijeti-krizoveho-opatreni-s-ucinnosti-od-12-do-25-rijna-2020-omezeni-poskytovatelu-zdravotnich-a-socialnich-sluzeb.pdf

Usneseni-vlady-CR-ze-dne-8-10-2020-c-997-o-prijeti-krizoveho-opatreni-s-ucinnosti-od-12-do-25-rijna-2020-omezeni-skol.pdf