Obsah

2. veřejné zasedání zastupitelstva

Typ: ostatní
MĚSTO BRUMOV-BYLNICE zve občany na 2. veřejné zasedání Zastupitelstva města Brumova-Bylnice, které se koná dne 16. 12. 2010 v 15:00 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Brumov-Bylnice.

Program:

 

1.       Zahájení, schválení programu

2.       Volba předsedajících, ověřovatelů zápisu a návrhové komise

3.       Schválení jednacího řádu ZM

4.       Informace o činnosti Rady města Brumov-Bylnice

5.       Úprava schváleného rozpočtu Města Brumov-Bylnice na rok 2010 – rozpočtové opatření č. 7/2010

6.       Návrh pravidel rozpočtového provizoria na rok 2011

7.       Změny územního plánu města Brumov-Bylnice č. 9, č. 10

8    Ekonomické vyhodnocení odpadového hospodářství ve městě v roce 2010, schválení cen za služby v odpadovém hospodářství v roce 2011, včetně schválení místního poplatku za odpad

9.       Obecně závazné vyhlášky č. 3/2010, č. 4/2010 – novelizace zákona o místních poplatcích

10.  Majetkoprávní záležitosti

11.  Zřízení výborů, jmenování předsedů a členů jednotlivých výborů

12.  Schválení přísedících soudců Okresního soudu ve Zlíně na volební období
2010 – 2014

13.  Návrh na schválení zástupců Města Brumov-Bylnice ve společnosti VAK Zlín a VAK Vsetín

14.  Odměny pro neuvolněné členy Zastupitelstva města Brumov-Bylnice

15.  Odměny pro občany města Brumov-Bylnice - nečlenům ZM – za výkon funkce členů výborů a komisí

16.  Různé

17.  Usnesení

18.  Diskuse

19.Závěr   


Vytvořeno: 16. 12. 2010
Poslední aktualizace: 24. 8. 2021 07:50
Autor: Super Admin