Obsah

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE VÁM PŘINÁŠÍ SLUŽBU MUNIPOLISMOBILNÍ ROZHLAS

Zprávy

první
ze 16
poslední

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE

E.ON s.r.o. upozorňuje občany na přerušení dodávky elektrické energie z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy dne 12.09.2014 v době od 7:30 do 16:30 hod. Týká se to brumovské části města, u vybraných ulic Uhlové, Na Vyhlídce, Kloboucká, Kopanice - vybraná čísla popisná... celý text

ostatní | 28. 8. 2014 | Autor: Mgr. Gabriela Lysáková

OZNÁMENÍ VLASTNÍKŮM ČI UŽIVATELŮM NEMOVITOSTÍ (POZEMKŮ)

E.ON s.r.o. upozorňuje vlastníky či uživatele nemovitostí (pozemků) na dodržování povinností (provedení odstranění nebo ořez dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení v termínu do konce roku 2014). celý text

ostatní | 28. 8. 2014 | Autor: Mgr. Gabriela Lysáková

Aktualizované seznamy neznámých vlastníků nemovitých věcí a výzva vlastníkům

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových aktualizoval seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí a zároveň výzvu vlastníků, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování ve věcech majetkových. celý text

ostatní | 25. 8. 2014 | Autor: Mgr. Gabriela Lysáková

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE

E.ON s.r.o., upozorňuje občany na přerušení dodávky elektrické energie z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustravy v úterý 22.8.2014 od 14:30 do 16:00 hod. Týká se to brumovské části města, ulice Uhlové, vybraná čísla popisná.... celý text

ostatní | 7. 8. 2014 | Autor: Mgr. Gabriela Lysáková

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

Město Brumov-Bylnice vydalo "Výzvu k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku" - Brumov-Bylnice-Kulturní dům, oprava teresy celý text

ostatní | 22. 7. 2014 | Autor: Mgr. Gabriela Lysáková

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

Město Brumov-Bylnice vydalo Výzvu k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku "Oprava sociálního zařízení - tělocvična ZŠ Brumov-Bylnice" celý text

ostatní | 22. 7. 2014 | Autor: Mgr. Gabriela Lysáková

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku

Zateplení obvodového pláště KD Sv. Štěpán

Zateplení objektu občanské vybavenosti čp. 146 Brumov-Bylnice

Bližší informace na profilu zadavatele: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00283819 celý text

ostatní | 3. 7. 2014 | Autor:

OZNÁMENÍ OBČANŮM,ŽE VE ČTVRTEK 26.06.2014 BUDE MATRIKA ZAVŘENA.

Městský úřad Brumov-Bylnice oznamuje občanům, že zítra, ve čtvrtek 26.06.2014 bude matrika ZAVŘENA. Ověřování listin, podpisu a výpisy z czechPOINTU můžete na nejbližším pracovišti české pošty. V pátek 27.06.2014 již bude matrika fungovat. celý text

ostatní | 25. 6. 2014 | Autor: Mgr. Gabriela Lysáková

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ 20.VEŘEJNÉHO ZASEDNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA BRUMOV-BYLNICE

Město Brumov-Bylnice zve občany na 20.veřejné zasedání Zastupitelstva města Brumov-Bylnice, které se bude konat ve čtvrtek 19.6.2014 v 15:00 hod. ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Brumov-Bylnice. celý text

ostatní | 12. 6. 2014 | Autor: Mgr. Gabriela Lysáková

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

Město Brumov-Bylnice vydalo Výzvu k podání nabídky a prokázání splnění kvalifice na veřejnou zakázku - "Okružní křižovatka I/57 a III/50736 Brumov-Bylnice"... celý text

ostatní | 3. 6. 2014 | Autor: Mgr. Gabriela Lysáková

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE

E.ON s.r.o. upozorňuje občany na přerušení dodávky elektrické energie z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy v pondělí 16.06.2014 v době od 09:00 do 10:00 hod. Týká se to brumovské části města, vybraných čísel popisných v ulici Družba a Školní... celý text

ostatní | 2. 6. 2014 | Autor: Mgr. Gabriela Lysáková

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

Město Brumov-Bylnice vydalo Výzvu k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku - "Oprava krovu a střešního pláště domu čp. 1002 v Brumově-Bylnici a oprava krovu s výměnou střešní krytiny budovy Muzea v Brumově-Bylnici"... celý text

ostatní | 2. 6. 2014 | Autor: Mgr. Gabriela Lysáková

Výsledky voleb do Evropského parlamentu na území města Brumov-Bylnice

konaných ve dnech 23.-24.5.2014 celý text

ostatní | 26. 5. 2014 | Autor: Správce Webu

Oznámení aplikace přípravku zvlášť nebezpečného pro včely

Zahradnictví Vilímek, s.r.o. oznamuje, že hodlá v ovocném sadě použít přípravek klasifikovaný jako zvlášť nebezpečný pro včely... celý text

ostatní | 26. 5. 2014 | Autor: Mgr. Gabriela Lysáková

Informace o kalkulaci ceny pro vodné a stočné za rok 2013

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. předložila informaci o celkovém vyúčtování všech položek, které byly v roce 2013 kalkulovány do ceny pro vodné resp. stočné... celý text

ostatní | 20. 5. 2014 | Autor: Mgr. Gabriela Lysáková

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku

Město Brumov-Bylnice vydalo - Výzvu k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku - Sanační práce krytého plaveckého bazénu při ZŠ Brumov-Bylnice. celý text

ostatní | 15. 5. 2014 | Autor: Mgr. Gabriela Lysáková

Oznámení o přerušení provozu v MŠ Brumov-Bylnice, Sv. Štěpán

blíže viz příloha celý text

ostatní | 13. 5. 2014 | Autor:

PÁTRÁNÍ PO POHŘEŠOVANÉ PANÍ MARII TOMEČKOVÉ

Policie ČR žádá pomoc občanů při pátrání po paní Marii Tomečkové, nar. 14.4.1955, bytem Brumov-Bylnice, Záhumení čp. 509. Jmenovaná je od 9:00 hod. ráno pohřešována. Pravděpodobně oblečená do černých kalhot a sportovního trička. Je vysoká 160 cm, silnější postavy a má krátné, rovné, kaštanové vlasy. Jakoukoliv informaci o pohybu pohřešované volejte na bezplatnou linku PČR číslo 158. celý text

ostatní | 2. 5. 2014 | Autor: Mgr. Gabriela Lysáková

Připomínkovací řízení k návrhu Komunitního plánu sociálních služeb a péče na Valašskokloboucku a Brumovsku na období 2015 – 2020

Občané Valašskokloboucka a Brumovska nyní mohou vznášet své připomínky k aktualizaci Komunitního plánu sociálních služeb a péče na Valašskokloboucku a Brumovsku. Tato aktualizace navazuje na původní komunitní plán, který řeší strategický rozvoj sítě služeb v oblasti péče o osoby zdravotně postižené a seniory, ale také na úseku rodin a ohrožených skupin (ohrožených sociální nouzí, závislostí a sociálním vyloučením). celý text

ostatní | 30. 4. 2014 | Autor: Správce Webu

REGIONÁLNÍ SENÁTORSKÁ KANCELÁŘ Uherský Brod

REGIONÁLNÍ SENÁTORSKÁ KANCELÁŘ Uherský Brod - senátor Patrik Kunčar, blíže viz příloha celý text

ostatní | 28. 4. 2014 | Autor:

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ 19.VEŘEJNÉHO ZASEDNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA BRUMOV-BYLNICE

Město Brumov-Bylnice zve občany na 19.veřejné zasedání Zastupitelstva města Brumov-Bylnice, které se bude konat ve čtvrtek 24.04.2014 v 15:00 hod. ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Brumov-Bylnice. celý text

ostatní | 17. 4. 2014 | Autor: Mgr. Gabriela Lysáková

Oznámení zahájení prací na rozšíření parkovacích míst v ul.Č.Kramoliše - upozornění na částečná omezení

Firma TMstav Vsetín započala v ul. Č. Kramoliše stavební práce na rozšíření parkovacích míst u kostela Sv.Václava a místního hřbitova. Dovolujeme si upozornit na zvýšenou opatrnost a ohleduplnost při vjezdu do ulice a při samotném parkování. Počet parkovacích míst je v současné době omezený a je potřeba mít tuto skutečnst na zřeteli nejen během Velikonoc, ale i pocelou dobu výstavby. Děkujeme za pochopení a Všem občanům přejeme radostné prožívání velikonočních svátků.
Za firmu TMstav Vsetín David Zvoníček-stavbyvedoucí. celý text

ostatní | 16. 4. 2014 | Autor: Mgr. Gabriela Lysáková

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE

E.ON s.r.o. upozorňuje občany na přerušení dodávky elektrické energie z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy dne 07.05.2014 od 7:30 do 12:30 hod. Týká se to brumovské části města firem v bývalém areálu MEZu... celý text

ostatní | 16. 4. 2014 | Autor: Mgr. Gabriela Lysáková

INFORMACE PRO OBČANY O PODMÍNKÁCH HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH

Informace pro občany ČR o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území ČR... celý text

ostatní | 14. 4. 2014 | Autor: Mgr. Gabriela Lysáková

Žádost o pomoc při pátrání po pachateli

Policie ČR žádá občany o pomoc při pátrání po pachateli přepadení obsluhy benzinové čerpací stanice BLOK v Bojkovicích... celý text

ostatní | 11. 4. 2014 | Autor: Mgr. Gabriela Lysáková

INFORMACE PRO OBČANY JINÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ EU

Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území ČR. celý text

ostatní | 3. 4. 2014 | Autor: Mgr. Gabriela Lysáková

ROZHODNUTÍ č. 25/2014 - Povolení uzavírky a nařízení objížďky

Městský úřad Luhačovice vydalo dne 27.03.2014 Rozhodnutí č. 28/2014 - Povolení uzavírky a nařízení objížďky. celý text

ostatní | 31. 3. 2014 | Autor: Mgr. Gabriela Lysáková

Rozhodnutí č. 28/2014 - Povolení uzavírky a nařízení objížďky pro nákladní vozidla nad 7,5 t

Městský úřad Luhačovice vydalo dne 27.03.2014 Rozhodnutí č. 28/2014 - Povolení uzavírky a nařízení objížďky pro nákladní vozidla nad 7,5t. celý text

ostatní | 28. 3. 2014 | Autor: Mgr. Gabriela Lysáková

Seznamy pozemků a výzva vlastníků

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových předal seznam nemovitých věcí, nacházejících se na území našeho města a zároveň vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitosti dostatečně určitě, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti... celý text

ostatní | 26. 3. 2014 | Autor: Mgr. Gabriela Lysáková

UPOZORNĚNÍ NA MOŽNÉ PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ ZE STRANY NEZNÁMÉHO PACHATELE

Policie ČR tímto informuje a zároveň upozorňuje občany na možné protiprávní jednání ze strany neznámého pachatele, který pod hlavičkou společnosti ENDEMOS distribution s.r.o., Jindřišská 908/12, 110 00 Praha 1, zasílá prostřednictvím pošty upomínku s výzvou k úhradě dlužné částky. V dopise je výzva o neprodlené kontaktování na zákaznickou linku +420 900 850 555. Dopisy jsou adresovány seniorům, kdy dlužná částka je smyšlená a uvedený telefonní kontakt je linka, jejíž hovor je účtován částkou 85Kč za minutu.ROZHODNĚ NEREAGUJTE, NETELEFONUJTE NA UVEDENÉ ČÍSLO a obraťte se na policii. celý text

ostatní | 19. 3. 2014 | Autor: Mgr. Gabriela Lysáková

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE

E.ON s.r.o. upozorňuje občany na přerušení dodávky elektrické energie z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy ve dnech 11.03.2014 a 13.03.2014 vždy v době od 7:30 do 16:00 hod. viz dále... celý text

ostatní | 24. 2. 2014 | Autor: Mgr. Gabriela Lysáková

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE

E.ON s.r.o. upozorňuje občany na přerušení dodávky elektrické energie z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy dne 10.03.2014 do 7:30 do 16:00 hod. Týká se to brumovské části města, u vybraných ulic, vybraná čísla popisná(blíže viz...) celý text

ostatní | 20. 2. 2014 | Autor: Mgr. Gabriela Lysáková

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE

E.ON s.r.o. upozorňuje občany na přerušení dodávky elektrické energie z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy dne 06.03.2014 od 7:30 do 16:00 hod. celý text

ostatní | 19. 2. 2014 | Autor: Mgr. Gabriela Lysáková

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku

Město Brumov-Bylnice vydalo Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku: „Revitalizace památkové zóny Brumov-Bylnice“.

Více informací na profilu zadavatele: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00283819 celý text

ostatní | 18. 2. 2014 | Autor: Mgr. Gabriela Lysáková

Hlášení umístění trvalých stanovišť včelstev

Správní odbor Městského úřadu v Brumově- Bylnici upozorňuje fyzické a právnické osoby, které jsou chovateli včel, na povinnost v souladu s ustanovením § 51 odst. 3 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších předpisů a dle § 7 a 8 vyhlášky č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, každoročně písemně oznámit místně příslušnému obecnímu úřadu do konce února umístění trvalých stanovišť včelstev. celý text

ostatní | 7. 2. 2014 | Autor: Správce Webu

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE

E.ON s.r.o. upozorňuje občany na přerušení dodávky elektrické energie z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy ve dnech 11. a 13.02.2014 vždy pd 7:30 do 16:00 hod.Týká se to vybraných ulic Brumova i Bylnice. V Bylnické části města jde o ulice Hliníky, Široká, Chaloupky, Hrbáč, Slunečná, Bylničky, Svárov, Mýto, Záhumení, Blizákovce, Díly. V Brumovské části města jde od ulice 1.května, Hodňov, Fr. Louckého, Drahy, Kopec, Č. Kramoliše, J. Středovského, Hůrka, Zápotočí. celý text

ostatní | 5. 2. 2014 | Autor: Mgr. Gabriela Lysáková

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE

E.ON s.r.o. upozorňuje občany na přerušení dodávky elektrické energie z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy ve dnech 20. a 24.02.2014 vždy v bodě od 7:30 do 16:00 hod. Týká se to bylnické části města. U vybraných ulic Hliníky, Široká, Chaloupky, Hrbáč, Bylničky, Svárov, Mýto, Blizákovce, Záhumení, 1.května, Díly - vybraná čísla popisná. Kterých konkrétních čísel popisných ve vybraných ulicích se přerušení elektřiny týká, se můžete blíže seznámit v příloze podrobnějších seznamů. celý text

ostatní | 5. 2. 2014 | Autor: Mgr. Gabriela Lysáková

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ 18.VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA BRUMOV-BYLNICE

Město Brumov-Bylnice zve občany na 18.veřejné zasedání Zastupitelstva města Brumov-Bylnice, které se bude konat 13.02.2014 v 15:00 hod. ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Brumov-Bylnice celý text

ostatní | 3. 2. 2014 | Autor: Mgr. Gabriela Lysáková

VÝZVA MĚSTA ZÁJEMCŮM O PRÁCE SPOJENÉ S ÚDRŽBOU KRAJINY V KULTURNÍM STAVU V MAJETKU MĚSTA

Město Brumov-Bylnice bude v rámci dotačního Programu péče o krajinu ČR, Podprogramu péče o zvláště chráněné části přírody a ptačí oblasti zabezpečovat údržbu vybraných lokalit ve vlastnictví města. celý text

ostatní | 3. 2. 2014 | Autor: Správce Webu

METODICKÝ POKYN MĚSTSKÉHO ÚŘADU Č. 1/2014

Město Brumov-Bylnice vydalo Metodický pokyn č. 1/2014 - Sazebník úhrad nákladů spojených s vyhledáváním a poskytováním informací dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. celý text

ostatní | 29. 1. 2014 | Autor: Mgr. Gabriela Lysáková

CENÍK ZA VYUŽÍVÁNÍ SLOUPŮ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ PRO ROK 2014

Město Brumov-Bylnice vydalo pro rok 2014 "Ceník za využívání sloupů veřejného osvětlení případně staveb či pozemků v majetku Města Brumov-Bylnice k umístění reklamních zařízení. celý text

ostatní | 29. 1. 2014 | Autor: Mgr. Gabriela Lysáková

Národní síť záchranných stanic

Národní síť záchranných stanic celý text

ostatní | 27. 1. 2014 | Autor:

Informace z Městské knihovny v Brumově-Bylnici

V době od 20.12.2013 - 3.1.2014 bude Městská knihovna v Brumově-Bylnici i pobočky ve Sv. Štěpáně a Sidonii zavřené. Pravidelný provoz zahájíme 6.1.2014. Jana Surovcová ved. MěK celý text

ostatní | 23. 12. 2013 | Autor: Správce Webu

OZNÁMEN O PŘERUŠENÍ PROVOZU MŠ V PROSINCI 2013

Ředitelství MŠ Brumov-Bylnice Vám tímto oznamuje přerušení provozu MŠ v sídlišti Družba v Brumově a ve Svatém Štěpáně v prosinci 2013... celý text

ostatní | 19. 12. 2013 | Autor: Mgr. Gabriela Lysáková

NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ

Od září letošního roku připravuje Střední škola zemědělská a přírodovědná v Rožnově pod Radhoštěm další program odborného vzdělávání dospělých, zaměřený na aktuální problematiku hospodaření s vodou v krajině... celý text

ostatní | 16. 12. 2013 | Autor: Mgr. Gabriela Lysáková

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ 17.VEŘEJNÉHO ZASEDNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA BRUMOV-BYLNICE

Město Brumov-Bylnice zve občany na 17.veřejné zasedání Zastupitelstva města Brumov-Bylnice, které se bude konat ve čtvrtek 19.12.2013 v 15:00 hod. ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Brumov-Bylnice. celý text

ostatní | 11. 12. 2013 | Autor: Mgr. Gabriela Lysáková

Oznámení o přerušení dodávky vody

Jihomoravská vodárenská a.s. upozorňuje občany na přerušení dodávky vody z důvodu opravy vodovodního řádu ve čtvrtek 5.12.2013 v době od 7:30 do 16:30 hod. Týká se to brumovské části města a ulic: část ulice 1.května od náměstí po farní úřad, část nám.H.Synkové, Hodňov, Fr. Louckého, Kopec, Drahy, Jos.Polácha a sídliště Rozkvět. Cisterna s vodou bude přistavena na sídlišti Rozkvět a před jídelnou p. Trčky u MEZU. celý text

ostatní | 4. 12. 2013 | Autor: Mgr. Gabriela Lysáková

"MIKULÁŠSKÝ EXPRESS"

blíže viz příloha celý text

ostatní | 2. 12. 2013 | Autor:

Poskytnutá neinvestiční dotace od Zlínského kraje

Poskytnutá neinvestiční dotace od Zlínského kraje celý text

ostatní | 30. 11. 2013 | Autor: Správce Webu

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

Město Brumov-Bylnice zveřejnilo "Výzvu k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku na "Stavební úpravy bývalé základní školy na bytový dům"... celý text

ostatní | 25. 11. 2013 | Autor: Mgr. Gabriela Lysáková

DOPRAVNÍ POLICIE HLEDÁ SVĚDKY VÁŽNÉ DOPRAVNÍ NEHODY

Ve čtvrtek 7.listopadu v 5:45 hod. na přechodu na náměstí H. Synkové v Brumově-Bylnici došlo k vážné dopravní nehodě, kdy řidič auta Suzuki Vitara srazil staršího chodce.... celý text

ostatní | 8. 11. 2013 | Autor: Mgr. Gabriela Lysáková

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE

E.ON ČR, s.r.o. upozorňuje občany na přerušení dodávky elektrické energie z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy v úterý 12.11.2013 v době od 8:00 do 10:00 hod. Týká se to vybraných čísel popisných v ulicích Družba, 1.května v brumovské části města ... celý text

ostatní | 6. 11. 2013 | Autor: Mgr. Gabriela Lysáková

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE

E.ON,s.r.o. upozorňuje občany na přerušení dodávky elektrické energie z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy ve čtvrtek 14.11.2013 v době od 7:30 do 16:00 hod., které se týká vybraných ulic Brumova-Bylnice .... celý text

ostatní | 4. 11. 2013 | Autor: Mgr. Gabriela Lysáková

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE

E.ON.,s.r.o. upozorňuje občany na přerušení dodávky elektrické energie z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy v úterý 19.11.2013 od 7:30 do 14:00 hod., které se týká u vybraných ulic v Brumovské části města Podzámčí, Kamenec a Kloboucká vybraná čísla popisná... celý text

ostatní | 4. 11. 2013 | Autor: Mgr. Gabriela Lysáková

VYHODNOCENÍ X.ROČNÍKU SOUTĚŽE "ROZKVETLÉ MĚSTO"

V měsíci říjnu byl vyhodnocen již X. ročník soutěže "Rozkvetlé město"... celý text

ostatní | 24. 10. 2013 | Autor: Mgr. Gabriela Lysáková

OZNÁMENÍ O ÚPLNÉ UZAVÍRCE SILNICE II/495 JESTŘABÍ-ŠTÍTNÁ NAD VLÁŘÍ

Město Brumov-Bylnice informuje občany města, že ve dnech 19.10 - 28.10.2013 dojde k úplné uzavírce opravovaného úseku silnice II/495 Jestřabí-Štítná nad Vláří... celý text

ostatní | 10. 10. 2013 | Autor: Mgr. Gabriela Lysáková

METODICKÝ POKYN Č. 2/2013

Město Brumov-Bylnice vydalo Metodický pokyn č. 2/2013 - "Plán zimní údržby místních komunikací v Brumově-Bylnici... celý text

ostatní | 7. 10. 2013 | Autor: Mgr. Gabriela Lysáková

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj nařizuje mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy-moru včelího plodu v části územního obvodu Zlínského kraje. celý text

ostatní | 7. 10. 2013 | Autor: Mgr. Gabriela Lysáková

Oznámení o výkonu mapovacích prací pro potřeby obrany státu

Oznamujeme občanům, že příslušníci Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu Dobruška v rámci plnění úkolů pro potřeby obrany státu budou ve dnech
7. - 11.102013 vykonávat místní šetření pro obnovu vojenských topografických map ve správním obvodu našeho Města... celý text

ostatní | 1. 10. 2013 | Autor: Mgr. Gabriela Lysáková

Poskytnutá neinvestiční dotace od Zlínského kraje

Poskytnutá neinvestiční dotace od Zlínského kraje celý text

ostatní | 1. 10. 2013 | Autor: Správce Webu

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA BRUMOV-BYLNICE

Město Brumov-Bylnice zve občany na 16.veřejné zasedání Zastupitelstva města Brumov-Bylnice, které se bude konat 19.09.2013 v 15:00 hod. ve velké zasedací místnoti Městského úřadu Brumov-Bylnice. celý text

ostatní | 26. 9. 2013 | Autor: Mgr. Gabriela Lysáková

Město Brumov-Bylnice je úspěšné při vyřizování dotací pro hasiče

Město Brumov-Bylnice bylo úspěšné při vyřizování dotací na nákup nové cisternové automobilové stříkačky pro naší požární jednotku Brumov.
Ze státního rozpočtu na rok 2013, z kapitoly Ministerstva vnitra ČR, programu Pořízení a obnova majetku jednotek požární ochrany, město Brumov-Bylnice získalo dle současných dotačních pravidel GŘHZS ČR maximální částku, a to 1 000 000,-Kč. celý text

ostatní | 26. 9. 2013 | Autor: Správce Webu

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE

E.ON a.s. upozorňuje občany na přerušení dodávky elektrické energie z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy 7.10.2013 od 7:30 do 9:30 hod. Týká se to vybraných ulic brumovské a bylnické části města:
Hliníky, Mýto, Široká, Říky, Zahrady, 1.května, sídl.Družba, Školní, H. Synkové, Fr. Louckého, Pivovarská, Pluskalova,Březová, Zápotočí a firem:Zimní stadion, ZŠ, AP Servis, Česká spořitelna, Elseremo, FC Triodyn, Felt, Kalypso, Mor.vodárenská, Symint, Vanado. celý text

ostatní | 20. 9. 2013 | Autor: Mgr. Gabriela Lysáková

Uzavření Městské knihovny v Brumově-Bylnici

Od 30.9.2013 bude Městská knihovna v Brumově-Bylnici z technických důvodů zavřená. O znovu zahájení pravidelného provozu knihovny budeme občany informovat v městském rozhlasu, na webových stránkách městské knihovny a města. Jana Surovcová vedoucí knihovny celý text

ostatní | 18. 9. 2013 | Autor: Správce Webu

NAŘÍZENÍ Č. 2/2013

Rada města Brumov-Bylnice vydala na svém zasedání dne 02.09.2013 usenesením č. 858/2013 Nařízení č. 2/2013... celý text

ostatní | 13. 9. 2013 | Autor: Mgr. Gabriela Lysáková

Konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky ZŠ Brumov-Bylnice

Město Brumov-Bylnice vyhlašuje konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky ZŠ Brumov-Bylnice. Termín podání písemné přihlášky 20.09.2013 do 14:00 hod. celý text

ostatní | 29. 8. 2013 | Autor: Mgr. Gabriela Lysáková

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE

E.ON a.s. upozorňuje občany na přerušení dodávky elektrické energie z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy ve čtvrtek 29.08.2013 od 08:00 do 11:00 hod.. Přerušení týká brumovské části města a ulice Kloboucká vid blíže... celý text

ostatní | 26. 8. 2013 | Autor: Mgr. Gabriela Lysáková

ROZHODNUTÍ Č. 2/2013 O ODVOLÁNÍ OBDOBÍ NEPŘÍZNIVÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNEK

Hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák vydal dne 14.08.2013 Rozhodnutí č. 2/2013 o odvolání období nepříznivých klimatických podmínek s účinností od 17.08.2013 celý text

ostatní | 21. 8. 2013 | Autor: Mgr. Gabriela Lysáková

ROZHODNUTÍ hejtmana Zlínského kraje č. 1/2013 - O vyhlášení období nepříznivých klimatických podmínek ze dne 24.7.2013

Hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák vyhlásil dne 24.07.2013 na základě ROZHODNUTÍ č. 1/2013 a na základě návrhu ředitelky Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje pro celé území Zlínského kraje "OBDOBÍ NEPŘÍZNIVÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNEK", pro které se vydávají omezení viz dále... celý text

ostatní | 12. 8. 2013 | Autor: Mgr. Gabriela Lysáková

Panoramatické snímky města a hradu

Na stránkách města jsou nyní nově umístěny panoramatické snímky města celý text

ostatní | 1. 8. 2013 | Autor: Správce Webu

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE

E.ON a.s. upozorňuje občany na přerušení dodávky elektrické energie z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy v pátek 26.7.2013 od 8.30 do 15.00 hod., které se týká obce Sidonie - od hlavní cesty směr Kopanice a ještě téhož dne od 7.30 do 17.00 hod. se týká přerušení městské části Bylnice,ul. Vlárská, Díly, Hluboče, Maděrove, vybraná čísla popisná a dále bývalá Firma Watex ve Svatém Štěpáně čp. 139, Kloboucká lesní, Mor.vodárenská, Elseremo, Global Investmem oportinities, O2,T-mobile, Vodafone celý text

ostatní | 12. 7. 2013 | Autor: Mgr. Gabriela Lysáková

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE

E.ON. upozorňuje občany na přerušení dodávky elektrické energie z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy ve dnech 19.7.2013 a 24.07.2013 vždy v době od 7:30 do 17:00 hod..Přerušení se týká bylnické části města, ulic Maděrovec, Hluboče, Díly - vybraná čísla popisná. celý text

ostatní | 4. 7. 2013 | Autor: Mgr. Gabriela Lysáková

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE

E.ON a.s. upozorňuje občany na přerušení dodávky elektrické energie z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy dne 17.07.2013 od 7:30 do 16:30 hod. Přerušení se týká městské části Svatý Štěpán, vybraných čísel popisných viz dále... celý text

ostatní | 28. 6. 2013 | Autor: Mgr. Gabriela Lysáková

VÝZVA - ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku "Cyklostezka Bečva - Vlára - Váh"... celý text

ostatní | 26. 6. 2013 | Autor: Mgr. Gabriela Lysáková

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE

E.ON upozorňuje občany na přerušení dodávky elektrické energie ve dnech:
30.05.2013 od 07:30 do 16:30 hod.
25.06.2013 od 07:30 do 16:00 hod.
02.07.2013 od 07:30 do 16:00 hod.
z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy. Přerušení se týká bylnické části města, ul. Hrbáč - od trafostanice po viadukt včetně čp. 1181,1182... celý text

ostatní | 24. 6. 2013 | Autor: Super Admin

Upozornění na změnu termínu ve svozu odpadu ve státní svátek dne 05.07.2013

Město Brumov-Bylnice oznamuje občanům, že náhradní svoz odpadu z popelnic v pátek dne 5.7. 2013 (svátek Sv.Cyrila a Metoděje) z celého území města včetně sídlišť a místních částí Sv. Štěpán a Sidonie bude probíhat už ve čtvrtek 4.7.2013. celý text

ostatní | 24. 6. 2013 | Autor: Mgr. Gabriela Lysáková

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE

E.ON a.s. upozorňuje na přerušení dodávky elektrické energie z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy ve čtvrtek dne 11.07.2013 od 7:30 do 15:30 hod.Přerušení se týká bylnické části města, ul. Mýto - vybraná čísla popisná viz dále... celý text

ostatní | 24. 6. 2013 | Autor: Mgr. Gabriela Lysáková

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE

E.ON a.s. upozorňuje občany na přerušení dodávky elektrické energie z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy v pátek dne 12.07.2013 od 8:00 do 14:00 hod. Přerušení se týká brumovské části města, ul. J. Středovského-vybraná čísla popisná viz dále... celý text

ostatní | 24. 6. 2013 | Autor: Mgr. Gabriela Lysáková

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ 15.VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA BRUMOV-BYLNICE

Město Brumov-Bylnice zve občany na 15.veřejné zasedání Zastupitelstva města Brumov-Bylnice, které se bude konat ve čtvrtek 27.června v 15:00 hod. ve velké zasedací místnosti Městského úřadu. celý text

ostatní | 19. 6. 2013 | Autor: Mgr. Gabriela Lysáková
#

Velký úspěch posádky města v závodech dračích lodí

Posádka Města Brumov-Bylnice po vynikajícím výkonu obhájila v silné konkurenci své loňské vítězství na závodech dračích lodí v Trenčíně v kategorii obcí a firem. celý text

ostatní | 17. 6. 2013 | Autor: Správce Webu

INSTALACE NOVÉ ROZHLASOVÉ TECHNIKY

Město Brumov-Bylnice upozorňuje občany na instalaci nové rozhlasové techniky v našem městě a žádá o shovívavost. Zároveň žádáme o nahlášení poruch slyšitelnosti či jiných závad na správní odbor MěÚ, tel. č. 577/305 119 celý text

ostatní | 14. 6. 2013 | Autor: Mgr. Gabriela Lysáková

Nepřítomnost pracovníků stavebního úřadu ve dnech 13.-14.6.2013

Ve dnech 13. – 14. 6. 2013 nebudou přítomni pracovníci stavebního úřadu. Případné žádosti je možno v těchto dnech předat na podatelně městského úřadu. celý text

ostatní | 11. 6. 2013 | Autor: Správce Webu

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE

E.ON upozorňuje občany na přerušení dodávky elektrické energie z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy dne v pondělí 24.06.2013 v době od 7.30 do 15.30 hod. Přerušení se týká bylnické části města, ul. Vlárská od čp. 278 směr Sv. Štěpán po konec obce - včetně pily. celý text

ostatní | 10. 6. 2013 | Autor: Mgr. Gabriela Lysáková

SBÍRKA PRO ZAPLAVENÉ OBCE A MĚSTA

Občanské sdružení "KORUNKA LUHAČOVICE" společně s HZS Zlínského kraje, Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska, Radiem Zlín a radiem RockMax vyhlašuje sbírku pro zaplavené obce a města, která v uplynulých dnech zasáhly přívalové deště a záplavy. Blíže viz příloha. celý text

ostatní | 5. 6. 2013 | Autor:

Humanitární sbírka

Charita Valašské Klobouky ve spolupráci s Městem Brumov-Bylnice vyhlašuje humanitární sbírku na pomoc postiženým lidem při povodních. celý text

ostatní | 5. 6. 2013 | Autor: Správce Webu

VÝZVA OBČANŮM

Osadní výbor Sidonie prosí občany, kteří vlastní předměty související s historií Sidonie (výrobky ze skláren, staré fotografie, písemnosti...) o jejich zapůjčení na výstavu, která se bude konat v srpnu při příležitosti 225. výročí založení Sidonie. celý text

ostatní | 4. 6. 2013 | Autor:

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení 13.kola výběrového řízení na zjištění zájemce o koupi nemovitostí - Areálu bývalého referátu cizinecké a pohraniční policie v k.ú. Svatý Štěpán: viz dále celý text

ostatní | 3. 6. 2013 | Autor: Mgr. Gabriela Lysáková

OZNÁMENÍ PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE V BYLNICKÉ ČÁSTI MĚSTA

E.ON upozorňuje občany na přerušení dodávky elektrické energie 28.05.2013 od 07:30 do 12:30 hod. z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy. Přerušení se týká bylnické části města, u vybraných ulic Vlárská a Svárov, vybraná čísla popisná. Viz blíže... celý text

ostatní | 31. 5. 2013 | Autor: Super Admin

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku

Sportovní a rekreační areál Brumov-Bylnice přístavba letního baru. celý text

ostatní | 24. 5. 2013 | Autor: Správce Webu
#

Město Brumov-Bylnice získalo hlavní cenu v soutěží Stavba roku Zlínského kraje

za regeneraci náměstí - 1.etapa celý text

ostatní | 24. 5. 2013 | Autor: Správce Webu

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

více informací naleznete v příloze celý text

ostatní | 6. 5. 2013 | Autor: Super Admin

DNEŠNÍ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ ZRUŠENO!

Městské kulturní středisko oznamuje zrušení dnešního divadelního představení - CENTRAL PARK WEST. celý text

ostatní | 5. 5. 2013 | Autor: Super Admin

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE

E.ON upozorňuje občany na přerušení dodávky elektrické energie z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy ve dnech 17., 21. a 23.5.2013 vždy v době od 7:30 do 16:30 hod. Týká se to bylnické části města, u vybraných ulic Maděrovec, Hluboče, Díly čp. 256, 252, 253, 246, 250, 251, 255 a firmy Global Investment Opportunities, Telefónica, T-Mobile, Vodafone. celý text

ostatní | 2. 5. 2013 | Autor: Super Admin

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE V BYLNICKÉ ČÁSTI MĚSTA

E.ON upozorňuje občany na přerušení dodávky elektrické energie z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy ve středu 15.05.2013 v době od 07:30 do 17:00 hod. Týká se to městské části Bylnice u vybraných ulic Díly, Hluboče, Vlárská, Maděrovec, vybraná čísla popisná. Dále se to týká firem bývalá firma Watex ve Svatém Štěpáně, Kloboucká lesní, Moravská vodárenská, Elseremo, GlobalInvest,Opportunities, Telefonica, T-Mobile, Vodafone... celý text

ostatní | 2. 5. 2013 | Autor: Super Admin

Nová webová prezentace hradu Brumov

Dnes byla spuštěna nová webová prezentace hradu. Odkaz naleznete v příloze. celý text

ostatní | 30. 4. 2013 | Autor: Super Admin

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku

dokument ke stažení v příloze celý text

ostatní | 26. 4. 2013 | Autor: Super Admin
první
ze 16
poslední