Obsah

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE VÁM PŘINÁŠÍ SLUŽBU MOBILNÍ ROZHLASMOBILNÍ ROZHLAS

Zprávy

první
ze 14
poslední

Rozhodnutí č. 3/2012 o odvolání období nepříznivých klimatických podmínek

bližší info nebylo v archivu nalezeno celý text

ostatní | 2. 4. 2012 | Autor: Super Admin

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE

dokument je k nahlédnutí v příloze celý text

ostatní | 30. 3. 2012 | Autor: Super Admin

Hejtman vyhlásil období nepříznivých klimatických podmínek

Hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák na základě návrhu ředitelky Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje vyhlásil dne 26. března 2012 pro celé území Zlínského kraje období nepříznivých klimatických podmínek, a to v souladu s nařízením, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. celý text

ostatní | 27. 3. 2012 | Autor: Super Admin

Cestování dětí do zahraničí

od 1. 7. 2011 již není možné zapisovat děti do cestovního pasu rodičů, ale je nutné na Městském úřadě Valašské Klobouky požádat o vydání cestovního dokladu pro dítě, v případě, že budete s dítětem cestovat. celý text

ostatní | 9. 3. 2012 | Autor: Super Admin

Životní podmínky 2012 - výběrové šetření v domácnostech

Český statistický úřad organizuje v roce 2012 výběrové šetření o životních podmínkách domácností v ČR, které navazuje na předchozí ročníky tohoto šetření. celý text

ostatní | 21. 2. 2012 | Autor: Super Admin

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE V BYLNICKÉ ČÁSTI MĚSTA

více informací naleznete v příloze celý text

ostatní | 20. 2. 2012 | Autor: Super Admin

POZVÁNKA NA 8.VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA BRUMOV-BYLNICE

pozvánku naleznete v příloze celý text

ostatní | 9. 2. 2012 | Autor: Super Admin

6. výzva MAS Ploština - realizace Strategického plánu LEADER

Občanské sdružení Místní akční skupina Ploština (dále jen MAS Ploština) tímto v souladu se strategickým plánem LEADER na období 2007-2013 MAS Ploština – region s perspektivou, vyhlašuje šestou výzvu na předkládání žádostí o podporu v následujících Fichi:
FICHE 1 – Moderní zemědělské podniky Mas Ploština
FICHE 7 – Řemeslo má zlaté dno
FICHE 8 – Lesnická technika celý text

ostatní | 8. 2. 2012 | Autor: Super Admin

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE - ČÁST BYLNICE

oznámení naleznete v příloze celý text

ostatní | 6. 2. 2012 | Autor: Super Admin

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE - ČÁST BRUMOV

oznámení naleznete v příloze celý text

ostatní | 6. 2. 2012 | Autor: Super Admin

Harmonogram svozu odpadu v únoru 2012

Pátek 03.02.2012: bílé a barevné sklo
Pátek 10.02.2012: plasty a nápojové kartony
Pátek 17.02.2012: papír a lepenka
Pátek 24.02.2012: plasty a nápojové kartony

Uvedené termíny svozu tříděných odpadů platí pro odpad umístěný v kontejnerech i pytlích určených pro tříděný odpad.
Opakovaně žádáme občany, aby v případě přeplnění kontejnerů odevzdali tříděný odpad v provozní dobu do prostor Sběrného dvoru v sídlišti Družba, který je pro tento účel zřízen. Předejde se tak zbytečnému znečišťování veřejných prostranství u stanovišť kontejnerů. celý text

ostatní | 1. 2. 2012 | Autor: Super Admin

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Město Brumov-Bylnice, zastoupené tajemníkem městského úřadu Ing. Kamilem Sedlačíkem, vyhlašuje výběrové řízení na funkci vedoucí finančního odboru Městského úřadu Brumov-Bylnice. celý text

ostatní | 18. 1. 2012 | Autor: Super Admin

Úřad práce oznamuje

Úřad práce ČR - krajská pobočka ve Zlíně, kontaktní pracoviště Valašské Klobouky, oznamuje, že v souvislosti s převodem agendy dávek pomoci v hmotné nouzi z města Brumov-Bylnice na kontaktní pracoviště Valašské Klobouky budou mít klienti i nadále možnost své záležitosti vyřizovat na tzv. výjezdním pracovišti. celý text

ostatní | 12. 1. 2012 | Autor: Super Admin

Pozvánka na 7. veřejné zasedání Zastupitelstva města Brumov-Bylnice

Město Brumov-Bylnice zve občany na 7. veřejné zasedání Zastupitelstva města Brumova-Bylnice, které se koná dne 20. 12. 2011 v 15:00 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Brumov-Bylnice. celý text

ostatní | 13. 12. 2011 | Autor: Super Admin

Domy v památkových zónách musí mít na instalaci fotovoltaických článků souhlas

Na pohledově významných místech památkových zón často není umístění panelů možné. Vždy se ale hledá individuální řešení.
BRUMOV-BYLNICE, VALAŠSKÉ KLOBOUKY – Fotovoltaické články jsou trendem dnešní doby, ale také noční můrou památkářů. Užívání slunečních kolektorů je stále hojnější, avšak umístění těchto panelů bývá velmi často necitelné k rázu zástavby, tím hůře, pokud se jedná o městskou památkovou zónu. Majitelé nemovitostí a pozemků v těchto lokalitách proto musí před instalací požádat o závazné stanovisko příslušného orgánu památkové péče, který individuálně posoudí vhodnost instalace fotovoltaického zařízení, případně doporučí jiná řešení.
Pokud chce majitel na své nemovitosti nebo pozemku instalovat solární panely a pokud se tento jeho majetek současně nachází v památkové zóně, musí mít k uvedenému záměru souhlas orgánu státní památkové péče. Spolu s žádostí o závazné stanovisko doloží technickou dokumentaci nebo nákres, na kterém uvede, kolik fotovoltaických článků a v jakém místě budovy či pozemku hodlá upevnit. celý text

ostatní | 8. 12. 2011 | Autor: Super Admin

Povinnosti majitelů nemovitostí v památkové zóně

Jaké základní povinnosti musí majitelé nemovitostí v památkových zónách dodržovat? Vztahují se na jejich jednání nějaká omezení? A kde se mohou ubezpečit, zda je jejich nemovitost součástí památkové zóny? Dozvíte se zde. celý text

ostatní | 8. 12. 2011 | Autor: Super Admin

Harmonogram svozu odpadu na měsíc prosinec 2011

Termíny svozu tříděného odpadu
01.12.2011 - bílé a barevné sklo
02.12.2011 - plasty
08.12.2011 - papír a nápojové kartony
16.12.2011 - plasty
30.12.2011 - plasty celý text

ostatní | 1. 12. 2011 | Autor: Super Admin

Technologická odstávka systému k vydávání e-Pasů

Městský úřad Valašské Klobouky upozorňuje občany, že v pátek 18. listopadu 2011 nebude možné podávat žádosti o vydání biometrických cestovních pasů a rovněž nebude možné v tento den vyhotovené biometrické pasy občanům předávat. celý text

ostatní | 14. 11. 2011 | Autor: Super Admin

Vyřizování občanských průkazů od 1. 1. 2012

Oznamujeme občanům, že od 1. ledna 2012 dojde ke změnám v agendě občanských průkazů.
Mimo jiné místem podání žádosti o OP budou pouze úřady obcí s rozšířenou působností a od tohoto data se budou vydávat nové typy občanských průkazů. celý text

ostatní | 14. 11. 2011 | Autor: Super Admin

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Město Brumov-Bylnice, zastoupené tajemníkem městského úřadu Ing. Kamilem Sedlačíkem, vyhlašuje výběrové řízení na funkci vedoucí finančního odboru Městského úřadu Brumov-Bylnice. celý text

ostatní | 10. 11. 2011 | Autor: Super Admin

Poskytnutá neinvestiční dotace od Zlínského kraje

Poskytnutá neinvestiční dotace od Zlínského kraje

Zlínský kraj poskytl na konci října 2011 účelovou dotaci v celkové výši 13000 Kč, která byla určena na výdaje v roce 2011 spojené s činností jednotky dobrovolných hašičů našeho města zařazené v integrovaném záchranném systému Zlínského kraje.

Z výše uvedené dotace byla dle uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace pořízena zásahová obuv pro zásahovou jednotku sboru dobrovolných hasičů města.

Dotace byla dle smlouvy využita a vyúčtování bude v termínu předáno Zlínskému kraji. celý text

ostatní | 1. 11. 2011 | Autor: Super Admin

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 11.11.2011

oznámení naleznete v příloze celý text

ostatní | 25. 10. 2011 | Autor: Super Admin

Vypínání analogového vysílání ČT k 31. říjnu 2011

Na konci října ČT vypne většinu zbývajících analogových vysílačů – 7 velkého výkonu a 77 malého výkonu. Jedním z nich je i ten v našem městě. celý text

ostatní | 24. 10. 2011 | Autor: Super Admin

Onámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 4.11.2011

oznámení naleznete v příloze celý text

ostatní | 17. 10. 2011 | Autor: Super Admin
#

Vyhodnocení soutěže -Rozkvetlé město-

FOTOGALERII naleznete v příloze celý text

ostatní | 17. 10. 2011 | Autor: Super Admin

Charita Valašské Klobouky Vás srdečně zve na dny charity

U příležitosti svátku sv. Vincence z Paul - patrona Charity, probíhají ve všech Charitách ČR aktivity pro veřejnost. Také my se letos zapojujeme a zveme Vás všechny na akce Charity Valašské Klobouky. celý text

ostatní | 1. 10. 2011 | Autor: Super Admin

OZNÁMENÍ STAVEBNÍHO ÚŘADU

Stavební úřad Městského úřadu v Brumově-Bylnici tímto oznamuje, že ve dnech
22. 9. 2011 (čtvrtek) a 23. 9. 2011 (pátek) a
6. 10. 2011 (čtvrtek) a 7. 10. 2011 (pátek)
bude z důvodu školení a pracovní porady omezen chod stavebního úřadu.

Dne 22. 9. 2011 (čtvrtek) a 6. 10. 2011 (čtvrtek) se uskuteční konzultační hodiny architekta. Konzultační hodiny dne 5. 10. 2011 jsou tímto zrušeny.

Případné žádosti je možné podat u architekta nebo na podatelně městského úřadu. celý text

ostatní | 20. 9. 2011 | Autor: Super Admin

BRUMOVSKÁ KULIŠÁRNA

DRUHÁ BRUMOVSKÁ KULIŠÁRNA ZRUŠENA!

S lítostí oznamujeme, že pro špatnou předpověď počasí rušíme nedělní dobovou akci (3.7.2011). Zároveň jsme již našli předběžně nový termín a to v neděli, 7. srpna 2011. Aktuální info najdete na stránkách hradu Brumov nebo SHŠ VALMONT.

Za pochopení děkují a na Vaši návštěvu v náhradním termínu se těší nyní smutní pořadatelé! celý text

ostatní | 26. 6. 2011 | Autor: Super Admin

Omezení provozu Městského úřadu v pondělí 27.6.2011

Městský úřad Brumov-Bylnice upozorňuje občany, že z důvodu plánovaného, téměř celodenního přerušení dodávky elektrické energie v pondělí 27.6.2011 bude omezen provoz Městského úřadu Brumov-Bylnice pouze na vyřízení nejnutnějších bezodkladných záležitostí, ke kterým není potřeba výpočetní technika.
Děkujeme za pochopení. celý text

ostatní | 22. 6. 2011 | Autor: Super Admin

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE

oznámení naleznete v příloze celý text

ostatní | 21. 6. 2011 | Autor: Super Admin

Soutěž "ROZKVETLÉ MĚSTO"

Komise životního prostředí při Radě města Brumov-Bylnice oznamuje všem zájemcům o účast v již tradičním VII. ročníku soutěže Rozkvetlé město, že písemné přihlášky do této soutěže mohou uplatnit nejpozději do 31.07.2011. celý text

ostatní | 16. 6. 2011 | Autor: Super Admin

Stanovisko k posouzení vlivů koncepce na ŽP ve fázi návrhu

dokument ke stažení v příloze celý text

ostatní | 10. 6. 2011 | Autor: Super Admin

ZAHÁJENÍ PŘEDPRODEJE NA DIVADELNÍ LÉTO

Městské muzeum a infocentrum na Podzámčí zahájilo předprodej vstupenek na Brumovské divadelní léto.
V pátek 15. července od 20.30 hodin uvede Branické divadlo Praha divadelní komedii HERCI JSOU UNAVENI. Vstupné 250,- Kč.
V sobotu 6. srpna od 19.30 se na hradě představí legendární country skupina FEŠÁCI
s pořadem Tam u nebeských bran. Vstupné 200,- v předprodeji, 230,- na místě.
SRDEČNĚ ZVEME! celý text

ostatní | 10. 6. 2011 | Autor: Super Admin
#

Harmonogram svozu odpadu na měsíc červen 2011

Termíny svozu tříděného odpadu
03.06.2011 - plasty
10.06.2011 - plasty, papír, bílé a barevné sklo, nápojové kartony
17.06.2011 - plasty
24.06.2011 - plasty celý text

ostatní | 31. 5. 2011 | Autor: Super Admin

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA CHINASKI

Městské infocentrum na Podzámčí zajišťuje předprodej vstupenek na Amarok Tour 2011 skupiny Chinaski. Koncert v kulturním domě Klobučan ve Valašských Kloboukách začíná v pátek 27. května 2011 od 20 hodin. Hostem koncertu je Katarína Knechtová.
Cena vstupenky v předprodeji - 250,-.
Infocentrum je otevřeno denně od 9 do 17 hodin. celý text

ostatní | 24. 5. 2011 | Autor: Super Admin

BRUMOVSKÉ DIVADELNÍ LÉTO NA HRADĚ

4. ročník Brumovského divadelního léta na hradě začíná v neděli 5. června 2011 pohádkou Kroužku divadelních ochotníků z Hvozdné - JAK ROZESMÁT PRINCEZNU.
Pohádka začíná v 16 hodin, vstupné 30,- Kč.
Srdečně zvou pořadatelé! celý text

ostatní | 24. 5. 2011 | Autor: Super Admin

Vypínání analogového vysílání ČT1 k 30. 6. 2011

Ve čtvrtek 30. června 2011 v pozdních večerních hodinách ukončí řádný provoz analogový dokrývač ČT1 Bylnice (36. kanál). Jeho vysílání bude od 23. týdne označené piktogramem (symbol v podobě čtyř čtverečků v pravém spodním rohu obrazovky), vedle něhož se bude průběžně objevovat také textová lišta s bližšími informacemi. Podle těchto grafických prvků velnutých přímo do obrazu diváci snadno poznají, že přijímají signál z vysílače, jehož vypnutí se blíží. celý text

ostatní | 11. 5. 2011 | Autor: Super Admin

Jízdní řád mimořádných vlaků - Bylnice

Na základě jednostranného rozhodnutí slovenské strany dochází od 1. 5. 2011 k redukcím provozu na slovenských železnicích, které se dotknou i Vašeho regionu. Od uvedeného data dochází ke zrušení téměř všech mezinárodních vlaků v úseku Vlárský průsmyk - Horné Srnie a rovněž ke zrušení některých vlaků v úseku Bylnice - Vlárský průsmyk, které byly zajišťovány motorovými vozy ŽSSK. Přehled zrušených vlaků a opatření přijatá za účelem eliminace negativních vlivů vzniklých jejich zrušením, jsou uvedeny v příloze. V souvislosti s nezbytnými změnami v uvedeném úseku dochází rovněž k dílčí změně v úseku Bylnice - Bojkovice (posun jednoho osobního vlaku v sobotu a neděli v odpoledních hodinách o 7 minut později). celý text

ostatní | 28. 4. 2011 | Autor: Super Admin

Výzva k podání nabídky

Na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) a dokumentace pro prováděné stavby (DPS), včetně inženýrské činnosti a autorského dozoru na uvedené akce
A/ Zatrubnění potoka pod ČD Brumov-Bylnice
B/ Hrbáč II,ZTV I.etapa Brumov-Bylnice
Lhůta pro předložení nabídky se stanovuje do 9.5.2011 do 11:00 hodin celý text

ostatní | 22. 4. 2011 | Autor: Super Admin

POZVÁNKA

V neděli 17. dubna připomene 66. výročí vypálení osady Ploština pietní akt, jehož začátek je stanoven na 13 hodin. Zvána je široká veřejnost. Pietní akt hudebně doprovodí armádní vojenská hudba z Olomouce a uniformovaný vojenský doprovod Armády ČR. celý text

ostatní | 16. 4. 2011 | Autor: Super Admin

Humanitární sbírka

více informací naleznete v příloze. celý text

ostatní | 7. 4. 2011 | Autor: Super Admin

Upozornění - jarní spalování travních porostů a jiného odpadu

více info v příloze celý text

ostatní | 14. 3. 2011 | Autor: Super Admin

Oznámení o výluce z důvodu opravných prací

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace oznamuje, že ve dnech 22. 3. až 24. 3. 2011 se bude konat vícedenní výluka traťové koleje mezi železničními stanicemi Bylnice–Brumov.
Výluka bude zahájena ve výše uvedených dnech v 7:30 hod. a ukončena v 15:45 hod. celý text

ostatní | 8. 3. 2011 | Autor: Super Admin
#

Projednání nového Územního plánu Brumov-Bylnice

Občané Brumova-Bylnice, včetně místních částí Svatý Štěpán a Sidonie, mohou od začátku března využít možnosti nahlížet do prvního návrhu nového Územního plánu Brumova-Bylnice (dále jen ÚP) a podávat k této dokumentaci připomínky. Tato dokumentace je uložena k nahlédnutí na stavebním úřadě (úřední hodiny Po, St 7:00-17:00) a v elektronické podobě na webových stránkách města www.brumov-bylnice.cz. celý text

ostatní | 8. 3. 2011 | Autor: Super Admin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO DĚTI A DOROST
MUDr. Miroslava STRNADOVÁ
Sestra: Hana SMOLÍKOVÁ celý text

ostatní | 3. 3. 2011 | Autor: Super Admin

Základní rady / postupy pro dlužníky

Řešíte Vy osobně nebo někdo z okruhu Vašich blízkých či známých jednu nebo dokonce více exekucí? Nesplácíte dva a více závazků? Pokud ano, pak jedinou rozumnou cestou z dluhové pasti je Vyhlášení osobního bankrotu pod dohledem soudu. celý text

ostatní | 2. 3. 2011 | Autor: Super Admin

VÝZVA MĚSTA ZÁJEMCŮM O PRÁCE SPOJENÉ S ÚDRŽBOU KRAJINY V KULTURNÍM STAVU V MAJETKU MĚSTA

Město Brumov-Bylnice bude v rámci dotačního Programu péče o krajinu ČR, Podprogramu péče o zvláště chráněné části přírody a ptačí oblasti zabezpečovat údržbu vybraných lokalit ve vlastnictví města. celý text

ostatní | 1. 3. 2011 | Autor: Super Admin

Životní podmínky 2011 - výběrové šetření v domácnostech

Český statistický úřad organizuje v roce 2011 v souladu se zákonem 89/1995 Sb., o státí statistické službě, v platném znění, výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice - SILC 2011 (Životní podmínky 2011)
Vlastní štření proběhne v době od 19. února do 15. května 2011 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. celý text

ostatní | 18. 2. 2011 | Autor: Super Admin

Pozvánka na 3. veřejné zasedání Zastupitelstva města Brumov-Bylnice

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE zve občany na 3. veřejné zasedání Zastupitelstva města Brumova-Bylnice, které se koná dne 10. 2. 2011 v 15:00 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Brumov-Bylnice. celý text

ostatní | 3. 2. 2011 | Autor: Super Admin

Výzva městského úřadu

Vážení občané,
vzhledem k trvale se zhoršujícímu a dlouhodobě neudržitelnému stavu v oblasti parkování vozidel na veřejně přístupných pozemních komunikacích v našem městě se na Vás obracíme s následující výzvou. celý text

ostatní | 1. 2. 2011 | Autor: Super Admin

Harmonogram svozu odpadu na měsíc únor 2011

03.02.2011 - bílé a barevné sklo
11.02.2011 - plasty
18.02.2011 - papír + nápojové kartony
25.02.2011 - plasty

Uvedené termíny svozu tříděných odpadů platí pro odpad umístěný v kontejnerech i pytlích určených pro tříděný odpad. celý text

ostatní | 31. 1. 2011 | Autor: Super Admin

Upozornění Policie ČR

Služba kriminální policie a vyšetřování, Odbor obecné kriminality KŘP Zlínského kraje ve spolupráci se Službou kriminální policie a vyšetřování, Odborem obecné kriminality KŘP Jihomoravského kraje v současné době šetří sériovou trestnou činnost páchanou na seniorech, která spočívá v tom, že se NP vydává za pracovníka energetické společnosti a pod legendou: 1. vrácení přeplatku za odebranou elektřinu, 2. zapisování stavu elektroměru, 3. prověření černého odběru elektřiny, 4. kontrola elektrické sítě, el. zásuvek nebo el. spotřebičů apod., využije nepozornosti seniora a tomuto odcizí finanční hotovost. celý text

ostatní | 27. 1. 2011 | Autor: Super Admin

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2011

Tak jako každý rok i letos Vás chceme informovat o výsledku Tříkrálové sbírky, která na území Charity Valašské Klobouky proběhla 7.- 8.1.2011. celý text

ostatní | 20. 1. 2011 | Autor: Super Admin

Pozvánka na jednání pracovních skupin komunitního plánování

více informací naleznete v příloze. celý text

ostatní | 19. 1. 2011 | Autor: Super Admin

Nařízení Státní veterinární správy

Státní veterinární správa nařizuje dnem 1.1.2011 chovatelům skotu staršího 3 měsíců povinné očkování pro katarální horečku ovcí v termínu nejpozději do 30.4.2011. celý text

ostatní | 14. 1. 2011 | Autor: Super Admin

Vypnutí analogového dokrývače ČT2 k 31. 1. 2011

V pondělí 31. ledna 2011 ukončí řádný provoz analogový dokrývač ČT2 Bylnice (34. kanál) – reálně vypnutý může být o několik hodin až dnů později. celý text

ostatní | 7. 1. 2011 | Autor: Super Admin

Harmonogram svozu odpadu na měsíc leden 2011

07.01.2011 - bílé a barevné sklo
14.01.2011 - plasty
21.01.2011 - papír a nápojové kartony
28.01.2011 - plasty celý text

ostatní | 3. 1. 2011 | Autor: Super Admin

INFORMACE PRO OBČANY

Zastupitelstvo města Brumov-Bylnice na svém zasedání dne 16. 12. 2010 schválilo nový ceník služeb v odpadovém hospodářství na rok 2011.

místní poplatek za provoz systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši ................................470 Kč/ osobu a kalendářní rok

smluvní cena pro podnikatelské objekty využívající systému svozu odpadu Městem Brumov-Bylnice ve výši........................................................................156 Kč vč. DPH za 1 ks svezené popelnice celý text

ostatní | 27. 12. 2010 | Autor: Super Admin

POZVÁNKA DO MĚSTSKÉHO MUZEA

Zveme na výstavu 40 let moderního kulturního stánku v Brumově-Bylnici, která dokumentuje kulturní život ve městě - ochotnické divadlo, maňáskářský kroužek, činnost knihovny a kulturního domu. K vidění je řada fotografií a kronik.
Otevírací doba muzea je denně pondělí až pátek od 8 do 15 hodin. celý text

ostatní | 22. 12. 2010 | Autor: Super Admin

Městský úřad Brumov-Bylnice upozorňuje občany na pracovní dobu v období vánočních svátků

Městský úřad Brumov-Bylnice upozorňuje občany na pracovní dobu v období vánočních svátků: celý text

ostatní | 22. 12. 2010 | Autor: Super Admin

2. veřejné zasedání zastupitelstva

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE zve občany na 2. veřejné zasedání Zastupitelstva města Brumova-Bylnice, které se koná dne 16. 12. 2010 v 15:00 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Brumov-Bylnice. celý text

ostatní | 16. 12. 2010 | Autor: Super Admin

V pátek 31. prosince 2010 ukončí řádný provoz analogový dokrývač ČT2 Brumov (38. kanál)

V pátek 31. prosince 2010 ukončí řádný provoz analogový dokrývač ČT2 Brumov (38. kanál) – reálně vypnutý může být o několik hodin až dnů později. Vysílání tohoto analogového vysílače malého výkonu z technických důvodů není před vypnutím označené piktogramem ani textovou lištou. Diváci musí sami ověřit, zda-li přijímají daný signál, a to podle kanálu naladěného v televizním přijímači. celý text

ostatní | 8. 12. 2010 | Autor: Super Admin

Mikulášsský expres

Autobusová doprava v době konání 19. Valašské jarmarku ve Valašských Kloboukách dne 4.12.2010. celý text

ostatní | 25. 11. 2010 | Autor: Super Admin
#

Hraniční přechod Horné Srnie/Brumov-Bylnice změní tvář díky novému projektu

„Dobudování dopravní infrastruktury Horné Srnie/Brumov-Bylnice“ je nejnovějším přeshraničním projektem partnerů (Obce Horné Srnie a Města Brumov-Bylnice) na hranici mezi ČR a SR. Tento investičně náročný projekt je spolufinancovaný Evropskou unií z prostředků Operačního programu Přeshraniční spolupráce SR – ČR. celý text

ostatní | 15. 11. 2010 | Autor: Super Admin
#

Zahájení konzultačního řízení k návrhu Komunitního plánu sociálních služeb a péče na Brumovsku a Valašskokloboucku

15.11.2010 - Manažerský tým KPSSP na Brumovsku a Valašskokloboucku celý text

ostatní | 15. 11. 2010 | Autor: Super Admin

Informace Policie ČR seniorům

informace naleznete v příloze celý text

ostatní | 5. 11. 2010 | Autor: Super Admin

Ořez dřevin

Firma E-ON žádá vlastníky či uživatele nemovitostí (pozemků) o odtranění nebo ořez stromoví a jiných porostů. celý text

ostatní | 1. 11. 2010 | Autor: Super Admin

Ustavující zasedání Zastupitelstva města Brumov-Bylnice

Město Brumov-Bylnice zve občany na ustavující zasedání zastupitelstva města, které se uskuteční v úterý 9. 11. 2010 v 15:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Brumov-Bylnice. celý text

ostatní | 1. 11. 2010 | Autor: Super Admin

Poskytnutá neinvestiční dotace od Zlínského kraje ve výši 15.000,-Kč

Zlínský kraj poskytl na konci října 2010 účelovou neinvestiční dotaci v celkové výši 15.000,-Kč, která byla určena na výdaje v roce 2010 spojené s činností jednotky sboru dobrovolných hasičů našeho města zařazené v integrovaném záchranném systému Zlínského kraje. celý text

ostatní | 29. 10. 2010 | Autor: Super Admin

Výsledky voleb do městského zastupitelstva

Ve dnech 15.-16.10.2010 proběhly volby do obecních zastupitelstev.
Podrobné informace naleznete na oficiálních stránkách Českého statistického úřadu. www.volby.cz celý text

ostatní | 18. 10. 2010 | Autor: Super Admin

KAJÍNEK

Kino Klub oznamuje, že z důvodů nedostatku filmových kopií distributora je filmové představení Kajínek v pátek 8,10. zrušeno a bude promítáno ve středu 13. 10. 2010 v 19,30 hodin. Děkujeme za pochopení.
Vstupné 50,-Kč. celý text

ostatní | 1. 10. 2010 | Autor: Super Admin

Pozvánka na jednání pracovních skupin komunitního plánování

Dne 23.9.2010 od 13. hodin se uskuteční další jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb a péče. celý text

ostatní | 15. 9. 2010 | Autor: Super Admin

Prohlášení starosty města Brumov-Bylnice

prohlášení naleznete v příloze celý text

ostatní | 30. 8. 2010 | Autor: Super Admin

Probíhá realizace projektu "Splašková kanalizace Svatý Štěpán"

V místní části Svatý Štěpán probíhají od ledna stavební práce na nové splaškové kanalizaci. Cílem projektu je nová kanalizační síť v této místní části, včetně dvou čerpacích stanic a nové čistírny odpadních vod. celý text

ostatní | 12. 8. 2010 | Autor: Super Admin

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje

Město Brumov-Bylnice obdrželo účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 30.000,-Kč na odstranění následků prvotních povodňových škod.
Dotace je určena na pokrytí prvotních nákladů a nezbytná opatření přijatá při odstraňování následků povodní vzniklých po vytrvalých deštích na území České republiky v květnu a červnu 2010 a lze ji použít v rámci řešení krizové situace. celý text

ostatní | 12. 8. 2010 | Autor: Super Admin

BRUMOVSKÉ DIVADELNÍ LÉTO

Ve 3. ročníku Brumovského divadelního léta představí pražský divadelní spolek Kašpar svoji nejúspěšnějsí inscenaci - RŮŽI PRO ALGERNON v hlavní roli s Janem Potměšilem. Představení se odehrají na brumovském hradě v pátek 27. a v sobotu 28. srpna 2010 vždy od 20 hodin.
Akce se koná pod záštitou hejtmana Zlínského kraje pana MVDr. Stanislava Mišáka a za podpory Fondu kultury Zlínského kraje. celý text

ostatní | 23. 7. 2010 | Autor: Super Admin

Sportovní a rekreační areál Brumov-Bylnice

Zveme Vás k návštěvě a k prožití příjemných letních dnů v krásném a klidném prostředí na koupaliště do Brumova-Bylnice.
Otvírací doba:
po 28. 6. 2010 13 - 19 hod.
út 29. 6. 2010 13 - 19 hod.
st 30. 6. 2010 a každý další den 10 - 19 hod. celý text

ostatní | 24. 6. 2010 | Autor: Super Admin

Sportovní a rekreační areál Brumov-Bylnice

V současné době probíhají na koupališti úklidové a přípravné práce na nadcházející sezónu. Předpokládané otevření koupaliště je naplánováno na pátek 18. 6. 2010. Těšíme se na Vaši návštěvu. celý text

ostatní | 11. 6. 2010 | Autor: Super Admin

HRADNÍ OKRUH 2010

Pořadatelé cyklistického závodu oznamují všem závodníkům i rekreačním cyklistům, že nedělní závod Hradní okruh 2010 se z důvodu dlouhodobých dešťů ruší. Náhradní termín bude včas oznámen - předpokládaný termín 5. září 2010. Informace na www.kolo-bezky.cz.
Děkujeme za pochopení. celý text

ostatní | 3. 6. 2010 | Autor: Super Admin

UPOZORNĚNÍ MĚÚ BRUMOV-BYLNICE

Ve středu 26. 5. 2010 bude provoz městského úřadu omezen z důvodu přerušení dodávky elektrické energie. Žádáme občany, aby k návštěvě úřadu k vyřízení svých záležitostí využili jiný vhodný termín. celý text

ostatní | 24. 5. 2010 | Autor: Super Admin

Investiční příprava lokality Hrbáč II pro výstavbu rodinných domů

V současné době připravuje Město Brumov-Bylnice investiční akci výstavby inženýrských sítí (tzv. ZTV – základní technická vybavenost) pro novou stavební lokalitu „Hrbáč II“, určenou k výstavbě rodinných domů dle schváleného územního plánu a navržené zastavovací studie. Tato lokalita je rozdělena do dvou etap – 1. etapa se nachází v katastrálním území Bylnice a 2. etapa v katastrálním území Brumov. O tomto rozdělení a etapizaci bylo rozhodnuto jak z důvodů ekonomických tak i majetkoprávních. V brumovské části zamýšlené lokality totiž většina vlastníků potřebných pozemků zatím nesouhlasí s jejich odprodejem pro zamýšlenou zástavbu RD.

Zmíněná 1.etapa připravované investiční akce má v současné době zpracovánu dokumentaci pro územní řízení (DUŘ) a to včetně zajištěných souhlasných vyjádření a stanovisek všech dotčených orgánů státní správy a účastníků řízení (vlastníků a správců inženýrských sítí). Tato dokumentace byla vypracována na základě jedné varianty zastavovací studie, kterou z několika připravených návrhů vybrala rada města. celý text

ostatní | 19. 5. 2010 | Autor: Super Admin

Harmonogram svozu odpadu na měsíc KVĚTEN 2010

07.05.2010 - plasty
13.05.2010 - papír + nápojové kartony + bílé a barevné sklo
20.05.2010 - plasty
27.05.2010 - plasty celý text

ostatní | 30. 4. 2010 | Autor: Super Admin

Atraktívne miesta pohraničia Horné Srnie - Brumov-Bylnice

Tisková zpráva o novém projektu přeshraniční spolupráce obcí Horné Srnie a Brumov-Bylnice. celý text

ostatní | 26. 4. 2010 | Autor: Super Admin

Upozornění pro nájemce městských bytů

Upozorňujeme nájemce obecních bytů na možnost hradit nájemné formou SIPO. celý text

ostatní | 12. 4. 2010 | Autor: Super Admin

Zápis dětí do mateřské školky

a den otevřených dveří v MŠ ve dnech 12. - 15. 4. 2010 ! celý text

ostatní | 6. 4. 2010 | Autor: Super Admin

Pozvánka na XX. veřejné zasedání Zastupitelstva města Brumov-Bylnice

Město Brumov-Bylnice zve občany na XX. veřejné zasedání Zastupitelstva města Brumov-Bylnice, které se bude konat ve čtvrtek 8. dubna 2010 v 15:00 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Brumov-Bylnice. celý text

ostatní | 1. 4. 2010 | Autor: Super Admin

Harmonogram svozu odpadu na měsíc DUBEN 2010

09.04.2010 - plasty
15.04.2010 - bílé + barevné sklo
16.04.2010 - papír + nápojové kartony
22.04.2010 - plasty celý text

ostatní | 31. 3. 2010 | Autor: Super Admin

Informace Finančního úřadu ve Valašských Kloboukách

Finanční úřad ve Valašských Kloboukách rozšiřuje úřední hodiny pro výběr daňových přiznání k dani z příjmů za rok 2009 na svém pracovišti ve Valašských Kloboukách celý text

ostatní | 22. 3. 2010 | Autor: Super Admin

Výzva zájemcům o údržbu krajiny v roce 2010

Město Brumov-Bylnice bude v rámci dotačního programu Péče o krajinu ČR (Podprogramu péče o zvláště chráněné části přírody a ptačí oblasti) zabezpečovat údržbu vybraných lokalit ve vlastnictví města. celý text

ostatní | 21. 3. 2010 | Autor: Super Admin
#

Slavnostní zahájení provozu nové centrální kotelny v Brumově-Bylnici

V úterý 23. února 2010 byl v odpoledních hodinách slavnostně zahájen provoz „nové“ centrální kotelny.
Zahájení se zúčastnilo vedení i členové zastupitelstev partnerských obcí Brumov-Bylnice a Horné Srnie, zástupci projekčních, stavebních a dodavatelských firem, Energetické agentury Zlínského kraje a hosté z okolních obcí.
Ti všichni si po krátkém zhodnocení celého projektu starostou města Brumova-Bylnice a vystoupení některých hostů měli možnost prohlédnout nové technologické zařízení kotelny. celý text

ostatní | 17. 3. 2010 | Autor: Super Admin

Informace k předvolebním kampaním

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PČR 28. a 29. května 2010

Město Brumov-Bylnice stanovuje pro předvolební propagaci v rámci uvedených voleb níže uvedené technické prostředky a podmínky pro jejich využití. celý text

ostatní | 10. 3. 2010 | Autor: Super Admin

Harmonogram svozu odpadu na měsíc BŘEZEN 2010

12.03.2010 - plasty, bílé + barevné sklo
18.03.2010 - papír + nápojové kartony
25.03.2010 - plasty celý text

ostatní | 27. 2. 2010 | Autor: Super Admin
#

Poukazy na permanentky do sportovního a rekreačního areálu Brumov-Bylnice

Město Brumov-Bylnice nabízí už nyní všem zájemcům o letní koupání a další sportovní aktivity POUKAZY na permanentku do sportovního a rekreačního areálu pro sezónu 2010.

POUKAZY se mohou stát také vhodným dárkem pro Vaše rodinné příslušníky nebo přátele !

Jsou k dispozici na MěÚ v Brumově-Bylnici, a to v kanceláři p. tajemníka, kde také získáte veškeré podrobnější informace. celý text

ostatní | 8. 2. 2010 | Autor: Super Admin

Pozvánka na XIX. veřejné zasedání Zastupitelstva města Brumov-Bylnice

Město Brumov-Bylnice zve občany na XIX. veřejné zasedání Zastupitelstva města Brumov-Bylnice, které se bude konat ve čtvrtek 11. února 2010 v 15:00 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Brumov-Bylnice. celý text

ostatní | 4. 2. 2010 | Autor: Super Admin

Upozornění

Upozorňujeme občany na uzavření sběrného dvoru do konce tohoto týdne, tj. do 24.1.2010.
Otevřeno bude pouze v pátek 22.1.2010, a to od 8:00 do 16:00 hodin ! celý text

ostatní | 19. 1. 2010 | Autor: Super Admin

Upozornění na opětovné otevření sběrného dvoru

Upozorňujeme občany, že sběrný dvůr v Brumově-Bylnici bude pro potřeby místních občanů a smluvních partnerů města od 2. února 2010 otevřen. Provozní doba ve všední dny zůstává zachována od 8:00 do 16:00 hodin. celý text

ostatní | 1. 1. 2010 | Autor: Super Admin

Harmonogram svozu odpadu na měsíc LEDEN 2010

08.01.2010 - bílé + barevné sklo
15.01.2010 - plasty
21.01.2010 - papír + nápojové kartony
29.01.2010 - plasty celý text

ostatní | 31. 12. 2009 | Autor: Super Admin

ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ O SVATÉM ŠTĚPÁNĚ

Zveme Vás na rozhlasové vysílání Českého rozhlasu Praha 2 na svatého Štěpána 26. prosince 2009 po zprávách v 11 hodin.
Reportáž ze Svatého Štěpána, jediné obci tohoto názvu v celé České republice, pořídili reportéři s kastelánem hradu, kronikářkou, obyvateli Sv. Štěpána a dětmi z mateřské školy.
Frekvence VKV Zlín 107,7 FM celý text

ostatní | 21. 12. 2009 | Autor: Super Admin

Informace o vánočním provozu Městského úřadu v Brumově-Bylnici

Vážení občané, rádi bychom Vás upozornili, že provoz všech odborů městského úřadu zůstane během posledních dvou týdnů letošního roku zachován, a to v obvyklé úřední době, pouze se dvěma výjimkami. celý text

ostatní | 16. 12. 2009 | Autor: Super Admin
první
ze 14
poslední