Obsah

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE VÁM PŘINÁŠÍ SLUŽBU MUNIPOLISMOBILNÍ ROZHLAS

Zprávy

první
ze 15
poslední

REGIONÁLNÍ SENÁTORSKÁ KANCELÁŘ Uherský Brod

REGIONÁLNÍ SENÁTORSKÁ KANCELÁŘ Uherský Brod - senátor Patrik Kunčar, blíže viz příloha celý text

ostatní | 28. 4. 2014 | Autor:

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ 19.VEŘEJNÉHO ZASEDNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA BRUMOV-BYLNICE

Město Brumov-Bylnice zve občany na 19.veřejné zasedání Zastupitelstva města Brumov-Bylnice, které se bude konat ve čtvrtek 24.04.2014 v 15:00 hod. ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Brumov-Bylnice. celý text

ostatní | 17. 4. 2014 | Autor: Mgr. Gabriela Lysáková

Oznámení zahájení prací na rozšíření parkovacích míst v ul.Č.Kramoliše - upozornění na částečná omezení

Firma TMstav Vsetín započala v ul. Č. Kramoliše stavební práce na rozšíření parkovacích míst u kostela Sv.Václava a místního hřbitova. Dovolujeme si upozornit na zvýšenou opatrnost a ohleduplnost při vjezdu do ulice a při samotném parkování. Počet parkovacích míst je v současné době omezený a je potřeba mít tuto skutečnst na zřeteli nejen během Velikonoc, ale i pocelou dobu výstavby. Děkujeme za pochopení a Všem občanům přejeme radostné prožívání velikonočních svátků.
Za firmu TMstav Vsetín David Zvoníček-stavbyvedoucí. celý text

ostatní | 16. 4. 2014 | Autor: Mgr. Gabriela Lysáková

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE

E.ON s.r.o. upozorňuje občany na přerušení dodávky elektrické energie z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy dne 07.05.2014 od 7:30 do 12:30 hod. Týká se to brumovské části města firem v bývalém areálu MEZu... celý text

ostatní | 16. 4. 2014 | Autor: Mgr. Gabriela Lysáková

INFORMACE PRO OBČANY O PODMÍNKÁCH HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH

Informace pro občany ČR o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území ČR... celý text

ostatní | 14. 4. 2014 | Autor: Mgr. Gabriela Lysáková

Žádost o pomoc při pátrání po pachateli

Policie ČR žádá občany o pomoc při pátrání po pachateli přepadení obsluhy benzinové čerpací stanice BLOK v Bojkovicích... celý text

ostatní | 11. 4. 2014 | Autor: Mgr. Gabriela Lysáková

INFORMACE PRO OBČANY JINÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ EU

Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území ČR. celý text

ostatní | 3. 4. 2014 | Autor: Mgr. Gabriela Lysáková

ROZHODNUTÍ č. 25/2014 - Povolení uzavírky a nařízení objížďky

Městský úřad Luhačovice vydalo dne 27.03.2014 Rozhodnutí č. 28/2014 - Povolení uzavírky a nařízení objížďky. celý text

ostatní | 31. 3. 2014 | Autor: Mgr. Gabriela Lysáková

Rozhodnutí č. 28/2014 - Povolení uzavírky a nařízení objížďky pro nákladní vozidla nad 7,5 t

Městský úřad Luhačovice vydalo dne 27.03.2014 Rozhodnutí č. 28/2014 - Povolení uzavírky a nařízení objížďky pro nákladní vozidla nad 7,5t. celý text

ostatní | 28. 3. 2014 | Autor: Mgr. Gabriela Lysáková

Seznamy pozemků a výzva vlastníků

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových předal seznam nemovitých věcí, nacházejících se na území našeho města a zároveň vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitosti dostatečně určitě, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti... celý text

ostatní | 26. 3. 2014 | Autor: Mgr. Gabriela Lysáková

UPOZORNĚNÍ NA MOŽNÉ PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ ZE STRANY NEZNÁMÉHO PACHATELE

Policie ČR tímto informuje a zároveň upozorňuje občany na možné protiprávní jednání ze strany neznámého pachatele, který pod hlavičkou společnosti ENDEMOS distribution s.r.o., Jindřišská 908/12, 110 00 Praha 1, zasílá prostřednictvím pošty upomínku s výzvou k úhradě dlužné částky. V dopise je výzva o neprodlené kontaktování na zákaznickou linku +420 900 850 555. Dopisy jsou adresovány seniorům, kdy dlužná částka je smyšlená a uvedený telefonní kontakt je linka, jejíž hovor je účtován částkou 85Kč za minutu.ROZHODNĚ NEREAGUJTE, NETELEFONUJTE NA UVEDENÉ ČÍSLO a obraťte se na policii. celý text

ostatní | 19. 3. 2014 | Autor: Mgr. Gabriela Lysáková

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE

E.ON s.r.o. upozorňuje občany na přerušení dodávky elektrické energie z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy ve dnech 11.03.2014 a 13.03.2014 vždy v době od 7:30 do 16:00 hod. viz dále... celý text

ostatní | 24. 2. 2014 | Autor: Mgr. Gabriela Lysáková

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE

E.ON s.r.o. upozorňuje občany na přerušení dodávky elektrické energie z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy dne 10.03.2014 do 7:30 do 16:00 hod. Týká se to brumovské části města, u vybraných ulic, vybraná čísla popisná(blíže viz...) celý text

ostatní | 20. 2. 2014 | Autor: Mgr. Gabriela Lysáková

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE

E.ON s.r.o. upozorňuje občany na přerušení dodávky elektrické energie z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy dne 06.03.2014 od 7:30 do 16:00 hod. celý text

ostatní | 19. 2. 2014 | Autor: Mgr. Gabriela Lysáková

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku

Město Brumov-Bylnice vydalo Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku: „Revitalizace památkové zóny Brumov-Bylnice“.

Více informací na profilu zadavatele: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00283819 celý text

ostatní | 18. 2. 2014 | Autor: Mgr. Gabriela Lysáková

Hlášení umístění trvalých stanovišť včelstev

Správní odbor Městského úřadu v Brumově- Bylnici upozorňuje fyzické a právnické osoby, které jsou chovateli včel, na povinnost v souladu s ustanovením § 51 odst. 3 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších předpisů a dle § 7 a 8 vyhlášky č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, každoročně písemně oznámit místně příslušnému obecnímu úřadu do konce února umístění trvalých stanovišť včelstev. celý text

ostatní | 7. 2. 2014 | Autor: Správce Webu

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE

E.ON s.r.o. upozorňuje občany na přerušení dodávky elektrické energie z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy ve dnech 11. a 13.02.2014 vždy pd 7:30 do 16:00 hod.Týká se to vybraných ulic Brumova i Bylnice. V Bylnické části města jde o ulice Hliníky, Široká, Chaloupky, Hrbáč, Slunečná, Bylničky, Svárov, Mýto, Záhumení, Blizákovce, Díly. V Brumovské části města jde od ulice 1.května, Hodňov, Fr. Louckého, Drahy, Kopec, Č. Kramoliše, J. Středovského, Hůrka, Zápotočí. celý text

ostatní | 5. 2. 2014 | Autor: Mgr. Gabriela Lysáková

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE

E.ON s.r.o. upozorňuje občany na přerušení dodávky elektrické energie z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy ve dnech 20. a 24.02.2014 vždy v bodě od 7:30 do 16:00 hod. Týká se to bylnické části města. U vybraných ulic Hliníky, Široká, Chaloupky, Hrbáč, Bylničky, Svárov, Mýto, Blizákovce, Záhumení, 1.května, Díly - vybraná čísla popisná. Kterých konkrétních čísel popisných ve vybraných ulicích se přerušení elektřiny týká, se můžete blíže seznámit v příloze podrobnějších seznamů. celý text

ostatní | 5. 2. 2014 | Autor: Mgr. Gabriela Lysáková

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ 18.VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA BRUMOV-BYLNICE

Město Brumov-Bylnice zve občany na 18.veřejné zasedání Zastupitelstva města Brumov-Bylnice, které se bude konat 13.02.2014 v 15:00 hod. ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Brumov-Bylnice celý text

ostatní | 3. 2. 2014 | Autor: Mgr. Gabriela Lysáková

VÝZVA MĚSTA ZÁJEMCŮM O PRÁCE SPOJENÉ S ÚDRŽBOU KRAJINY V KULTURNÍM STAVU V MAJETKU MĚSTA

Město Brumov-Bylnice bude v rámci dotačního Programu péče o krajinu ČR, Podprogramu péče o zvláště chráněné části přírody a ptačí oblasti zabezpečovat údržbu vybraných lokalit ve vlastnictví města. celý text

ostatní | 3. 2. 2014 | Autor: Správce Webu

METODICKÝ POKYN MĚSTSKÉHO ÚŘADU Č. 1/2014

Město Brumov-Bylnice vydalo Metodický pokyn č. 1/2014 - Sazebník úhrad nákladů spojených s vyhledáváním a poskytováním informací dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. celý text

ostatní | 29. 1. 2014 | Autor: Mgr. Gabriela Lysáková

CENÍK ZA VYUŽÍVÁNÍ SLOUPŮ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ PRO ROK 2014

Město Brumov-Bylnice vydalo pro rok 2014 "Ceník za využívání sloupů veřejného osvětlení případně staveb či pozemků v majetku Města Brumov-Bylnice k umístění reklamních zařízení. celý text

ostatní | 29. 1. 2014 | Autor: Mgr. Gabriela Lysáková

Národní síť záchranných stanic

Národní síť záchranných stanic celý text

ostatní | 27. 1. 2014 | Autor:

Informace z Městské knihovny v Brumově-Bylnici

V době od 20.12.2013 - 3.1.2014 bude Městská knihovna v Brumově-Bylnici i pobočky ve Sv. Štěpáně a Sidonii zavřené. Pravidelný provoz zahájíme 6.1.2014. Jana Surovcová ved. MěK celý text

ostatní | 23. 12. 2013 | Autor: Správce Webu

OZNÁMEN O PŘERUŠENÍ PROVOZU MŠ V PROSINCI 2013

Ředitelství MŠ Brumov-Bylnice Vám tímto oznamuje přerušení provozu MŠ v sídlišti Družba v Brumově a ve Svatém Štěpáně v prosinci 2013... celý text

ostatní | 19. 12. 2013 | Autor: Mgr. Gabriela Lysáková

NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ

Od září letošního roku připravuje Střední škola zemědělská a přírodovědná v Rožnově pod Radhoštěm další program odborného vzdělávání dospělých, zaměřený na aktuální problematiku hospodaření s vodou v krajině... celý text

ostatní | 16. 12. 2013 | Autor: Mgr. Gabriela Lysáková

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ 17.VEŘEJNÉHO ZASEDNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA BRUMOV-BYLNICE

Město Brumov-Bylnice zve občany na 17.veřejné zasedání Zastupitelstva města Brumov-Bylnice, které se bude konat ve čtvrtek 19.12.2013 v 15:00 hod. ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Brumov-Bylnice. celý text

ostatní | 11. 12. 2013 | Autor: Mgr. Gabriela Lysáková

Oznámení o přerušení dodávky vody

Jihomoravská vodárenská a.s. upozorňuje občany na přerušení dodávky vody z důvodu opravy vodovodního řádu ve čtvrtek 5.12.2013 v době od 7:30 do 16:30 hod. Týká se to brumovské části města a ulic: část ulice 1.května od náměstí po farní úřad, část nám.H.Synkové, Hodňov, Fr. Louckého, Kopec, Drahy, Jos.Polácha a sídliště Rozkvět. Cisterna s vodou bude přistavena na sídlišti Rozkvět a před jídelnou p. Trčky u MEZU. celý text

ostatní | 4. 12. 2013 | Autor: Mgr. Gabriela Lysáková

"MIKULÁŠSKÝ EXPRESS"

blíže viz příloha celý text

ostatní | 2. 12. 2013 | Autor:

Poskytnutá neinvestiční dotace od Zlínského kraje

Poskytnutá neinvestiční dotace od Zlínského kraje celý text

ostatní | 30. 11. 2013 | Autor: Správce Webu

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

Město Brumov-Bylnice zveřejnilo "Výzvu k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku na "Stavební úpravy bývalé základní školy na bytový dům"... celý text

ostatní | 25. 11. 2013 | Autor: Mgr. Gabriela Lysáková

DOPRAVNÍ POLICIE HLEDÁ SVĚDKY VÁŽNÉ DOPRAVNÍ NEHODY

Ve čtvrtek 7.listopadu v 5:45 hod. na přechodu na náměstí H. Synkové v Brumově-Bylnici došlo k vážné dopravní nehodě, kdy řidič auta Suzuki Vitara srazil staršího chodce.... celý text

ostatní | 8. 11. 2013 | Autor: Mgr. Gabriela Lysáková

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE

E.ON ČR, s.r.o. upozorňuje občany na přerušení dodávky elektrické energie z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy v úterý 12.11.2013 v době od 8:00 do 10:00 hod. Týká se to vybraných čísel popisných v ulicích Družba, 1.května v brumovské části města ... celý text

ostatní | 6. 11. 2013 | Autor: Mgr. Gabriela Lysáková

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE

E.ON,s.r.o. upozorňuje občany na přerušení dodávky elektrické energie z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy ve čtvrtek 14.11.2013 v době od 7:30 do 16:00 hod., které se týká vybraných ulic Brumova-Bylnice .... celý text

ostatní | 4. 11. 2013 | Autor: Mgr. Gabriela Lysáková

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE

E.ON.,s.r.o. upozorňuje občany na přerušení dodávky elektrické energie z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy v úterý 19.11.2013 od 7:30 do 14:00 hod., které se týká u vybraných ulic v Brumovské části města Podzámčí, Kamenec a Kloboucká vybraná čísla popisná... celý text

ostatní | 4. 11. 2013 | Autor: Mgr. Gabriela Lysáková

VYHODNOCENÍ X.ROČNÍKU SOUTĚŽE "ROZKVETLÉ MĚSTO"

V měsíci říjnu byl vyhodnocen již X. ročník soutěže "Rozkvetlé město"... celý text

ostatní | 24. 10. 2013 | Autor: Mgr. Gabriela Lysáková

OZNÁMENÍ O ÚPLNÉ UZAVÍRCE SILNICE II/495 JESTŘABÍ-ŠTÍTNÁ NAD VLÁŘÍ

Město Brumov-Bylnice informuje občany města, že ve dnech 19.10 - 28.10.2013 dojde k úplné uzavírce opravovaného úseku silnice II/495 Jestřabí-Štítná nad Vláří... celý text

ostatní | 10. 10. 2013 | Autor: Mgr. Gabriela Lysáková

METODICKÝ POKYN Č. 2/2013

Město Brumov-Bylnice vydalo Metodický pokyn č. 2/2013 - "Plán zimní údržby místních komunikací v Brumově-Bylnici... celý text

ostatní | 7. 10. 2013 | Autor: Mgr. Gabriela Lysáková

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj nařizuje mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy-moru včelího plodu v části územního obvodu Zlínského kraje. celý text

ostatní | 7. 10. 2013 | Autor: Mgr. Gabriela Lysáková

Oznámení o výkonu mapovacích prací pro potřeby obrany státu

Oznamujeme občanům, že příslušníci Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu Dobruška v rámci plnění úkolů pro potřeby obrany státu budou ve dnech
7. - 11.102013 vykonávat místní šetření pro obnovu vojenských topografických map ve správním obvodu našeho Města... celý text

ostatní | 1. 10. 2013 | Autor: Mgr. Gabriela Lysáková

Poskytnutá neinvestiční dotace od Zlínského kraje

Poskytnutá neinvestiční dotace od Zlínského kraje celý text

ostatní | 1. 10. 2013 | Autor: Správce Webu

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA BRUMOV-BYLNICE

Město Brumov-Bylnice zve občany na 16.veřejné zasedání Zastupitelstva města Brumov-Bylnice, které se bude konat 19.09.2013 v 15:00 hod. ve velké zasedací místnoti Městského úřadu Brumov-Bylnice. celý text

ostatní | 26. 9. 2013 | Autor: Mgr. Gabriela Lysáková

Město Brumov-Bylnice je úspěšné při vyřizování dotací pro hasiče

Město Brumov-Bylnice bylo úspěšné při vyřizování dotací na nákup nové cisternové automobilové stříkačky pro naší požární jednotku Brumov.
Ze státního rozpočtu na rok 2013, z kapitoly Ministerstva vnitra ČR, programu Pořízení a obnova majetku jednotek požární ochrany, město Brumov-Bylnice získalo dle současných dotačních pravidel GŘHZS ČR maximální částku, a to 1 000 000,-Kč. celý text

ostatní | 26. 9. 2013 | Autor: Správce Webu

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE

E.ON a.s. upozorňuje občany na přerušení dodávky elektrické energie z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy 7.10.2013 od 7:30 do 9:30 hod. Týká se to vybraných ulic brumovské a bylnické části města:
Hliníky, Mýto, Široká, Říky, Zahrady, 1.května, sídl.Družba, Školní, H. Synkové, Fr. Louckého, Pivovarská, Pluskalova,Březová, Zápotočí a firem:Zimní stadion, ZŠ, AP Servis, Česká spořitelna, Elseremo, FC Triodyn, Felt, Kalypso, Mor.vodárenská, Symint, Vanado. celý text

ostatní | 20. 9. 2013 | Autor: Mgr. Gabriela Lysáková

Uzavření Městské knihovny v Brumově-Bylnici

Od 30.9.2013 bude Městská knihovna v Brumově-Bylnici z technických důvodů zavřená. O znovu zahájení pravidelného provozu knihovny budeme občany informovat v městském rozhlasu, na webových stránkách městské knihovny a města. Jana Surovcová vedoucí knihovny celý text

ostatní | 18. 9. 2013 | Autor: Správce Webu

NAŘÍZENÍ Č. 2/2013

Rada města Brumov-Bylnice vydala na svém zasedání dne 02.09.2013 usenesením č. 858/2013 Nařízení č. 2/2013... celý text

ostatní | 13. 9. 2013 | Autor: Mgr. Gabriela Lysáková

Konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky ZŠ Brumov-Bylnice

Město Brumov-Bylnice vyhlašuje konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky ZŠ Brumov-Bylnice. Termín podání písemné přihlášky 20.09.2013 do 14:00 hod. celý text

ostatní | 29. 8. 2013 | Autor: Mgr. Gabriela Lysáková

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE

E.ON a.s. upozorňuje občany na přerušení dodávky elektrické energie z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy ve čtvrtek 29.08.2013 od 08:00 do 11:00 hod.. Přerušení týká brumovské části města a ulice Kloboucká vid blíže... celý text

ostatní | 26. 8. 2013 | Autor: Mgr. Gabriela Lysáková

ROZHODNUTÍ Č. 2/2013 O ODVOLÁNÍ OBDOBÍ NEPŘÍZNIVÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNEK

Hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák vydal dne 14.08.2013 Rozhodnutí č. 2/2013 o odvolání období nepříznivých klimatických podmínek s účinností od 17.08.2013 celý text

ostatní | 21. 8. 2013 | Autor: Mgr. Gabriela Lysáková

ROZHODNUTÍ hejtmana Zlínského kraje č. 1/2013 - O vyhlášení období nepříznivých klimatických podmínek ze dne 24.7.2013

Hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák vyhlásil dne 24.07.2013 na základě ROZHODNUTÍ č. 1/2013 a na základě návrhu ředitelky Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje pro celé území Zlínského kraje "OBDOBÍ NEPŘÍZNIVÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNEK", pro které se vydávají omezení viz dále... celý text

ostatní | 12. 8. 2013 | Autor: Mgr. Gabriela Lysáková

Panoramatické snímky města a hradu

Na stránkách města jsou nyní nově umístěny panoramatické snímky města celý text

ostatní | 1. 8. 2013 | Autor: Správce Webu

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE

E.ON a.s. upozorňuje občany na přerušení dodávky elektrické energie z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy v pátek 26.7.2013 od 8.30 do 15.00 hod., které se týká obce Sidonie - od hlavní cesty směr Kopanice a ještě téhož dne od 7.30 do 17.00 hod. se týká přerušení městské části Bylnice,ul. Vlárská, Díly, Hluboče, Maděrove, vybraná čísla popisná a dále bývalá Firma Watex ve Svatém Štěpáně čp. 139, Kloboucká lesní, Mor.vodárenská, Elseremo, Global Investmem oportinities, O2,T-mobile, Vodafone celý text

ostatní | 12. 7. 2013 | Autor: Mgr. Gabriela Lysáková

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE

E.ON. upozorňuje občany na přerušení dodávky elektrické energie z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy ve dnech 19.7.2013 a 24.07.2013 vždy v době od 7:30 do 17:00 hod..Přerušení se týká bylnické části města, ulic Maděrovec, Hluboče, Díly - vybraná čísla popisná. celý text

ostatní | 4. 7. 2013 | Autor: Mgr. Gabriela Lysáková

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE

E.ON a.s. upozorňuje občany na přerušení dodávky elektrické energie z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy dne 17.07.2013 od 7:30 do 16:30 hod. Přerušení se týká městské části Svatý Štěpán, vybraných čísel popisných viz dále... celý text

ostatní | 28. 6. 2013 | Autor: Mgr. Gabriela Lysáková

VÝZVA - ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku "Cyklostezka Bečva - Vlára - Váh"... celý text

ostatní | 26. 6. 2013 | Autor: Mgr. Gabriela Lysáková

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE

E.ON upozorňuje občany na přerušení dodávky elektrické energie ve dnech:
30.05.2013 od 07:30 do 16:30 hod.
25.06.2013 od 07:30 do 16:00 hod.
02.07.2013 od 07:30 do 16:00 hod.
z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy. Přerušení se týká bylnické části města, ul. Hrbáč - od trafostanice po viadukt včetně čp. 1181,1182... celý text

ostatní | 24. 6. 2013 | Autor: Super Admin

Upozornění na změnu termínu ve svozu odpadu ve státní svátek dne 05.07.2013

Město Brumov-Bylnice oznamuje občanům, že náhradní svoz odpadu z popelnic v pátek dne 5.7. 2013 (svátek Sv.Cyrila a Metoděje) z celého území města včetně sídlišť a místních částí Sv. Štěpán a Sidonie bude probíhat už ve čtvrtek 4.7.2013. celý text

ostatní | 24. 6. 2013 | Autor: Mgr. Gabriela Lysáková

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE

E.ON a.s. upozorňuje na přerušení dodávky elektrické energie z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy ve čtvrtek dne 11.07.2013 od 7:30 do 15:30 hod.Přerušení se týká bylnické části města, ul. Mýto - vybraná čísla popisná viz dále... celý text

ostatní | 24. 6. 2013 | Autor: Mgr. Gabriela Lysáková

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE

E.ON a.s. upozorňuje občany na přerušení dodávky elektrické energie z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy v pátek dne 12.07.2013 od 8:00 do 14:00 hod. Přerušení se týká brumovské části města, ul. J. Středovského-vybraná čísla popisná viz dále... celý text

ostatní | 24. 6. 2013 | Autor: Mgr. Gabriela Lysáková

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ 15.VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA BRUMOV-BYLNICE

Město Brumov-Bylnice zve občany na 15.veřejné zasedání Zastupitelstva města Brumov-Bylnice, které se bude konat ve čtvrtek 27.června v 15:00 hod. ve velké zasedací místnosti Městského úřadu. celý text

ostatní | 19. 6. 2013 | Autor: Mgr. Gabriela Lysáková
#

Velký úspěch posádky města v závodech dračích lodí

Posádka Města Brumov-Bylnice po vynikajícím výkonu obhájila v silné konkurenci své loňské vítězství na závodech dračích lodí v Trenčíně v kategorii obcí a firem. celý text

ostatní | 17. 6. 2013 | Autor: Správce Webu

INSTALACE NOVÉ ROZHLASOVÉ TECHNIKY

Město Brumov-Bylnice upozorňuje občany na instalaci nové rozhlasové techniky v našem městě a žádá o shovívavost. Zároveň žádáme o nahlášení poruch slyšitelnosti či jiných závad na správní odbor MěÚ, tel. č. 577/305 119 celý text

ostatní | 14. 6. 2013 | Autor: Mgr. Gabriela Lysáková

Nepřítomnost pracovníků stavebního úřadu ve dnech 13.-14.6.2013

Ve dnech 13. – 14. 6. 2013 nebudou přítomni pracovníci stavebního úřadu. Případné žádosti je možno v těchto dnech předat na podatelně městského úřadu. celý text

ostatní | 11. 6. 2013 | Autor: Správce Webu

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE

E.ON upozorňuje občany na přerušení dodávky elektrické energie z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy dne v pondělí 24.06.2013 v době od 7.30 do 15.30 hod. Přerušení se týká bylnické části města, ul. Vlárská od čp. 278 směr Sv. Štěpán po konec obce - včetně pily. celý text

ostatní | 10. 6. 2013 | Autor: Mgr. Gabriela Lysáková

SBÍRKA PRO ZAPLAVENÉ OBCE A MĚSTA

Občanské sdružení "KORUNKA LUHAČOVICE" společně s HZS Zlínského kraje, Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska, Radiem Zlín a radiem RockMax vyhlašuje sbírku pro zaplavené obce a města, která v uplynulých dnech zasáhly přívalové deště a záplavy. Blíže viz příloha. celý text

ostatní | 5. 6. 2013 | Autor:

Humanitární sbírka

Charita Valašské Klobouky ve spolupráci s Městem Brumov-Bylnice vyhlašuje humanitární sbírku na pomoc postiženým lidem při povodních. celý text

ostatní | 5. 6. 2013 | Autor: Správce Webu

VÝZVA OBČANŮM

Osadní výbor Sidonie prosí občany, kteří vlastní předměty související s historií Sidonie (výrobky ze skláren, staré fotografie, písemnosti...) o jejich zapůjčení na výstavu, která se bude konat v srpnu při příležitosti 225. výročí založení Sidonie. celý text

ostatní | 4. 6. 2013 | Autor:

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení 13.kola výběrového řízení na zjištění zájemce o koupi nemovitostí - Areálu bývalého referátu cizinecké a pohraniční policie v k.ú. Svatý Štěpán: viz dále celý text

ostatní | 3. 6. 2013 | Autor: Mgr. Gabriela Lysáková

OZNÁMENÍ PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE V BYLNICKÉ ČÁSTI MĚSTA

E.ON upozorňuje občany na přerušení dodávky elektrické energie 28.05.2013 od 07:30 do 12:30 hod. z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy. Přerušení se týká bylnické části města, u vybraných ulic Vlárská a Svárov, vybraná čísla popisná. Viz blíže... celý text

ostatní | 31. 5. 2013 | Autor: Super Admin

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku

Sportovní a rekreační areál Brumov-Bylnice přístavba letního baru. celý text

ostatní | 24. 5. 2013 | Autor: Správce Webu
#

Město Brumov-Bylnice získalo hlavní cenu v soutěží Stavba roku Zlínského kraje

za regeneraci náměstí - 1.etapa celý text

ostatní | 24. 5. 2013 | Autor: Správce Webu

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

více informací naleznete v příloze celý text

ostatní | 6. 5. 2013 | Autor: Super Admin

DNEŠNÍ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ ZRUŠENO!

Městské kulturní středisko oznamuje zrušení dnešního divadelního představení - CENTRAL PARK WEST. celý text

ostatní | 5. 5. 2013 | Autor: Super Admin

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE

E.ON upozorňuje občany na přerušení dodávky elektrické energie z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy ve dnech 17., 21. a 23.5.2013 vždy v době od 7:30 do 16:30 hod. Týká se to bylnické části města, u vybraných ulic Maděrovec, Hluboče, Díly čp. 256, 252, 253, 246, 250, 251, 255 a firmy Global Investment Opportunities, Telefónica, T-Mobile, Vodafone. celý text

ostatní | 2. 5. 2013 | Autor: Super Admin

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE V BYLNICKÉ ČÁSTI MĚSTA

E.ON upozorňuje občany na přerušení dodávky elektrické energie z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy ve středu 15.05.2013 v době od 07:30 do 17:00 hod. Týká se to městské části Bylnice u vybraných ulic Díly, Hluboče, Vlárská, Maděrovec, vybraná čísla popisná. Dále se to týká firem bývalá firma Watex ve Svatém Štěpáně, Kloboucká lesní, Moravská vodárenská, Elseremo, GlobalInvest,Opportunities, Telefonica, T-Mobile, Vodafone... celý text

ostatní | 2. 5. 2013 | Autor: Super Admin

Nová webová prezentace hradu Brumov

Dnes byla spuštěna nová webová prezentace hradu. Odkaz naleznete v příloze. celý text

ostatní | 30. 4. 2013 | Autor: Super Admin

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku

dokument ke stažení v příloze celý text

ostatní | 26. 4. 2013 | Autor: Super Admin

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

dokument ke stažení v příloze celý text

ostatní | 25. 4. 2013 | Autor: Super Admin
#

Pozvánka na seminář - Nekalé obchodní praktiky

více informací naleznete v příloze celý text

ostatní | 23. 4. 2013 | Autor: Super Admin

Cyklostezka Bečva – Vlára – Váh získala dotační podporu

BRUMOV-BYLNICE – V loňském roce se začala formovat spolupráce několika partnerských měst a obcí z české i slovenské strany státní hranice, a to s cílem vybudovat cyklostezku, která propojí údolí Bečvy, Vláry a Váhu. Nositelem projektu se stalo Město Valašské Klobouky, které zastupuje další partnery, Sdružení obcí Hornolidečska, obec Poteč, město Brumov – Bylnice a slovenské obce Horné Srnie. Společná iniciativa nyní slaví první úspěchy, a to přiznání dotací na přípravu projektové dokumentace i na realizace dílčích úseků. celý text

ostatní | 22. 4. 2013 | Autor: Super Admin

Komunitní plánování na Brumovsku a Valašskokloboucku

Komunitní plánování sociálních služeb a péče pro Brumovsko a Valašskokloboucko bylo zahájeno v roce 2008 a jeho realizátorem bylo Město Brumov-Bylnice. Od 1. 3. 2013 tuto pomyslnou štafetu převzalo Město Valašské Klobouky, které bude s Městem Brumov-Bylnice nadále pokračovat ve spolupráci na započatém procesu. celý text

ostatní | 22. 4. 2013 | Autor: Super Admin

14.VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA BRUMOV-BYLNICE

Město Brumov-Bylnice zve občany na 14. veřejné zasedání Zastupitelstva města Brumov-Bylnice, které se uskuteční dne 25.04.2013 v 15:00 hod. ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Brumov-Bylnice... celý text

ostatní | 18. 4. 2013 | Autor: Super Admin

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE V CELÉ OBCI SIDONIE

E.ON upozorňuje občany na přerušení dodávky elektrické energie z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy dne 30.04.2013 v době od 07:30 do 14:30 hod. Týká se to celé Obce Sidonie. celý text

ostatní | 12. 4. 2013 | Autor: Super Admin

OZNÁMENÍ O DOKONČENÍ OBNOVY KATATRÁLNÍHO OPERÁTU A JEHO VYLOŽENÍ K VEŘEJNÉMU NAHLÉDNUTÍ

Katastrální úřad Valašské Klobouky oznamuje, že v budově hasičské zbrojnice, místnost knihovny, v období od 13.5.2013 do 24.05.2013, vždy v pracovních dnech od 8:00 do 16:00 hod. bude vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální operát obnovený přepracováním na digitalizovanou katastrální mapu v katastrálním území Svatý Štěpán obce Brumov-Bylnice.

Ve dnech 13., 15., 20. a 22.5.2013 bude veřejnému nahlédnutí přítomen zaměstnanec katastrálního úřadu, v ostatních dnech bude možné po předchozí dohodě nahlédnout do obnoveného katastrálního operátu na katastrálním pracovišti. celý text

ostatní | 8. 4. 2013 | Autor: Super Admin

PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE V BYLNICKÉ ČÁSTI MĚSTA

E.ON upozorňuje na přerušení dodávky elektrické energie z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy dne 19.04.2013 v době od 07:30 do 12:30 hod. Týká se u vybraných ulic vybraná čísla popisná v městské části Bylnice. Bližší informace najdete zde.... celý text

ostatní | 5. 4. 2013 | Autor: Super Admin

Výběrové řízení na místo provozáře - údržbáře

více informací v příloze celý text

ostatní | 13. 3. 2013 | Autor: Super Admin

INFORMACE RODIČŮM K ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DĚTÍ DO MŠ BRUMOV-BYLNICE NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

informace naleznete v příloze celý text

ostatní | 11. 3. 2013 | Autor: Super Admin
#

Setkání a beseda s občany se senátorem Tomio Okamurou

Dne 17.3.2013 v 15. hodin v kulturním domě se uskuteční setkání občanů se senátorem Tomio Okamurou. celý text

ostatní | 6. 3. 2013 | Autor: Super Admin

MIMOŘÁDNÁ VÝLUKA VLAKŮ NA TRAŤOVÉ KOLEJI V ÚSEKU MEZI ŽELEZNIČNÍMI STANICEMI VALAŠSKÉ KLOBOUKY-BYLNICE

České dráhy a.s. upozorňují občany na mimořádnou výluku vlaků na traťové koleji v úseku mezi železničními stanicemi Valašské Klobouky-Bylnice z důvodu podmáčení tratě na základě rozhodnutí SŽDC.Tato mimořádnost nastala dne 28.02.2013 v 19:00 hod. Z tohoto důvodu jsou na trati zavedena následující až do odvolání opatření viz dále... celý text

ostatní | 1. 3. 2013 | Autor: Super Admin

POZVÁNKA NA USTAVUJÍCÍ VALNOU HROMADU HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA BYLNICE

více informací v příloze celý text

ostatní | 1. 3. 2013 | Autor: Super Admin

POZVÁNKA NA USTAVUJÍCÍ VALNOU HROMADU HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA BRUMOV

více informací v příloze celý text

ostatní | 28. 2. 2013 | Autor: Super Admin

KONKURS NA PRACOVNÍ MÍSTO ŘEDITELE (ŘEDITELKY) MATEŘSKÉ ŠKOLY BRUMOV-BYLNICE

Rada města Brumov-Bylnice vyhlašuje konkurs na pracovní místo ředitele (ředitelky) Mateřské školy Brumov-Bylnice, okr. Zlín, příspěvková organizace (viz dále): celý text

ostatní | 26. 2. 2013 | Autor: Super Admin

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

více informací naleznete v příloze celý text

ostatní | 14. 2. 2013 | Autor: Super Admin

Oznámení stavebního úřadu

Dne 12.2.2013 nebudou přítomni pracovníci stavebního úřadu, případně žádisti a podání je možné předat na podatelně Městského úřadu celý text

ostatní | 11. 2. 2013 | Autor: Super Admin

VÝZVA MĚSTA ZÁJEMCŮM O PRÁCE SPOJENÉ S ÚDRŽBOU KRAJINY V KULTURNÍM STAVU V MAJETKU MĚSTA

Město Brumov-Bylnice bude v rámci dotačního Programu péče o krajinu ČR, Podprogramu péče o zvláště chráněné části přírody a ptačí oblasti zabezpečovat údržbu vybraných lokalit ve vlastnictví města... celý text

ostatní | 11. 2. 2013 | Autor: Super Admin

13.VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA BRUMOV-BYLNICE

Město Brumov-Bylnice zve občany na 13.veřejné zasedání Zastupitelstva města Brumov-Bylnice, které se uskuteční dne 14.02.2013 v 15:00 hod. ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Brumov-Bylnice. celý text

ostatní | 7. 2. 2013 | Autor: Super Admin

Výsledky prezidentských voleb ve městě Brumov-Bylnice

výsledky naleznete v příloze celý text

ostatní | 28. 1. 2013 | Autor: Super Admin
první
ze 15
poslední