Obsah

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE VÁM PŘINÁŠÍ SLUŽBU MUNIPOLISMOBILNÍ ROZHLAS

Zprávy

první
ze 15
poslední

Policie ČR - pronájem rekreačních zařízení

dokumenty ke stažení naleznete v příloze celý text

ostatní | 2. 11. 2012 | Autor: Super Admin

Oznámení o konání výběrového řízení ze dne 30.10.2012

O koupi nemovitosti - Areálu bývalého referátu cizinecké a pohraniční policie v katastrálním uzení Svatý Štěpán. celý text

ostatní | 30. 10. 2012 | Autor: Super Admin

Výluka železniční tratě Valašské Klobouky - Brumov

Ve dnech 6.11.2012 - 8.11.2012 se bude konat vícedenní výluka železniční traťové koleje mezi Valašskýmí Kloboukami a Brumovem. celý text

ostatní | 25. 10. 2012 | Autor: Super Admin
#

Diskuse skautů na hranici

V září 2012 se v Horním Srní uskutečnilo skautské třísetkání, kterého se zúčastnili skauti z Polska, Česka a Slovenska. Toto setkání se podařilo zrealizovat díky projektu Diskuse skautů na hranici realizovaným prostřednictvím programu EACEA - Evropa pro občany. celý text

ostatní | 23. 10. 2012 | Autor: Super Admin
#

IX. ročník soutěže rozkvetlé město

V měsíci říjnu byl vyhodnocen již IX. ročník soutěže „Rozkvetlé město“. Členové komise životního prostředí provedli u všech přihlášených účastníků soutěže místní šetření, pořídili fotodokumentaci a doporučili Radě města Brumov-Bylnice ocenit nejlepší výsadby. celý text

ostatní | 22. 10. 2012 | Autor: Super Admin

Volby do Senátu 2.kolo ve městě Brumov-Bylnice

dokument ke stažení v příloze celý text

ostatní | 22. 10. 2012 | Autor: Super Admin

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE

E.ON upozorňuje občany na přerušení dodávky elektrické energie z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy ve dnech 18. a 23.10.2012 vždy v době od 07:30 do 16:30 hod. (viz blíže příloha). celý text

ostatní | 17. 10. 2012 | Autor: Super Admin

Uzavření Městské knihovny v Brumově Bylnici 18.10.2012 a 23.10.2012

Uzavření Městské knihovny v Brumově Bylnici 18.10.2012 a 23.10.2012
Z důvodu odstávky elektrické energie bude na sídlišti Družba ve čtvrtek 18.10.2012 a v úterý 23.10.2012 zavřená městská knihovna. celý text

ostatní | 16. 10. 2012 | Autor: Super Admin

Volby do zastupitelstev krajů konané dne 12.10. – 13.10.2012

Výsledky voleb do krajského zastupitelstva Zlínského kraje na území města Brumov - Bylnice. celý text

ostatní | 15. 10. 2012 | Autor: Super Admin

Volby do Senátu Parlamentu ČR konané dne 12.10. – 13.10.2012

Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR na území města Brumov - Bylnice 1. kolo. celý text

ostatní | 15. 10. 2012 | Autor: Super Admin

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku Brumov-Bylnice, regererace náměstí - II. etapa. celý text

ostatní | 15. 10. 2012 | Autor: Super Admin

Uzavření Městského úřadu ve dnech 18.10.2012 a 23.10.2012

Oznamujeme občanům, že z důvodu odstávky elektrické energie na celém
náměstí H. Synkové
bude Městský úřad Brumov-Bylnice ve ČTVRTEK 18.10.2012 a v ÚTERÝ 23. 10. 2012 UZAVŘEN.
Děkujeme Vám za pochopení. celý text

ostatní | 9. 10. 2012 | Autor: Super Admin
#

Přednáška - Příčiny poruchy paměti, mírná kognitivní porucha, prevence, Alzheimerova choroba

Zdislava Vsetín, o.p.s. – poskytující služby seniorům a osobám se zdravotním postižením ve spolupráci s Komunitním plánováním sociálních služeb a péče na Brumovsku a Valašskokloboucku Vás srdečně zvou na přednášku, která se uskuteční dne 08.10.2012 od 14.30 hodin v Kulturním domě Brumov-Bylnice, Družba 1188 (malý sál).

Program přednášky je zaměřený na:PŘÍČINY PORUCHY PAMĚTI, MÍRNÁ KOGNITIVNÍ PORUCHA, PREVENCE, ALZHEIMEROVA CHOROBA celý text

ostatní | 2. 10. 2012 | Autor: Super Admin

DŮLEŽITÁ INFORMACE A UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY

Upozorňujeme občany na potřebu vyvarovat se konzumace alkoholu z neověřených a neidentifikovatelných balení (viz dále...) celý text

ostatní | 21. 9. 2012 | Autor: Super Admin

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE

E.ON upozorňuje občany na přerušení dodávky elektrické energie ve čtvrtek 11. října 2012 v době od 08:00 do 17:00 hod. Týká se to vybraných ulic v městské části Bylnice (viz dále...). celý text

ostatní | 21. 9. 2012 | Autor: Super Admin
#

Skautské setkání na hranici

Cílem společného projektu Obce Horné Srnie a Města Brumov-Bylnice je vytvoření podmínek pro setkávání se a prohlubování kontaktů mezi občany slovensko-českých hranic, a to podporou skautského centra, které spojuje specifickou skupinu obyvatelstva – skauty a podporuje tak zachování tradičních hodnot v oblasti. celý text

ostatní | 19. 9. 2012 | Autor: Super Admin

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE

E.ON upozorňuje občany na přerušení dodávky elektrické energie ve čtvrtek 4.10.2012 v době od 07:30 do 15:30 hod. Týká se to městské části Bylnice u vybraných ulic (viz dále...). celý text

ostatní | 17. 9. 2012 | Autor: Super Admin

Üplná uzavírka silnice v Nedašově Lhotě

Z důvodu opravy komunikace bude v době od 17.9.2012 do 15.11.2012 uplně uzavřena silnice III/50736 v úseku od obce Nedašova Lhota po státní hranici SK (uzlové staničení 3,777 - 5,057). celý text

ostatní | 17. 9. 2012 | Autor: Super Admin

POZVÁNKA NA 11.VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTBA MĚSTA BRUMOV-BYLNICE

Město Brumov-Bylnice zve na 11. veřejné zasedání Zastupitelstva města Brumov-Bylnic, které se bude konat ve čtvrtek 20. září 2012 v 15:00 hod. ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Brumov-Bylnice (viz dále...). celý text

ostatní | 13. 9. 2012 | Autor: Super Admin

UPOZORNĚNÍ VLASTNÍKŮ ČI UŽIVATELŮ NEMOVITOSTÍ (POZEMKŮ)

E.ON žádá vlastníky či uživatele nemovitostí (pozemků) o odstranění, nebo ořez stromoví a jiných porostů ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení a to v termínu nejpozděti do 15. listopadu 2012. (viz dále...) celý text

ostatní | 6. 9. 2012 | Autor: Super Admin
#

Prebudenie draka - závody dračích lodí - sobota 1.9.2012

Město Brumov-Bylnice vyhrálo 1. místo v závodech dračích lodí obcí a firem okresu Trenčín celý text

ostatní | 4. 9. 2012 | Autor: Super Admin

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE

E.ON upozorňuje na přerušení dodávky elektrické energie z důvodu plánovaných prací na zařízení ditribuční soustavy ve čtvrtek 20. září v době od 07:30 do 15:30 hod. Týká se to městských částí Brumov a Bylnice. celý text

ostatní | 4. 9. 2012 | Autor: Super Admin

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku

Opatření ke snížení energetické náročnosti objektu DDM v Brumově-Bylnici. celý text

ostatní | 24. 8. 2012 | Autor: Super Admin

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE

E.ON upozorňuje občany na přerušení dodávky elektrické energie z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustravy dne 11.09.2012 v době od 7:30 do 17:00 hod. Týká se to vybraných ulic místní části Bylnice, dále celých místních čátí obcí Sidonie a Svatý Štěpán. celý text

ostatní | 24. 8. 2012 | Autor: Super Admin

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE

E.ON upozorňuje občany na přerušení dodávky elektrické energie z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustary v úterý dne 04.09.2012 v době od 07:30 do 16:00 hod. Týká se to městské části Brumov (více viz.). celý text

ostatní | 14. 8. 2012 | Autor: Super Admin

Oznámení obci o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí

Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Klobouky oznamuje, že katastrální operát obnovený přepracováním na digitální katastrální mapu (dále jen „obnovený katastrální operát“) v katastrálním území Sidonie obce Brumov-Bylnice bude předložen k veřejnému nahlédnutí:

v obecním domě v Sidonii, č.p.35,
v zasedací místnosti,
v období od 10. 9. 2012 do 21. 9. 2012
vždy v pracovních dnech od 8:00 do 16:00 hodin
a s možností uplatnění námitek proti jeho obsahu. celý text

ostatní | 7. 8. 2012 | Autor: Super Admin
#

Město Brumov-Bylnice je zapojeno v projektu Bioregions

Projekt Bioregions podporuje vytváření „bioenergetických regionů“ ve venkovských oblastech Evropy. Cílem tohoto projektu je podpořit energetickou soběstačnost region tím, že se bude získávat alespoň třetina dodávek energie z regionálních zdrojů a z udržitelné biomasy. Dále podporuje stabilizaci ceny energie, zaměstnanosti a zlepšení stavu ovzduší. celý text

ostatní | 1. 8. 2012 | Autor: Super Admin

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 13.7.2012

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude dne 13. 7. 2012 v době od 7:30 do 15:30 hod. přerušena dodávka elektrické energie na celém náměstí H. Synkové a okolí (blíže viz příloha). celý text

ostatní | 2. 7. 2012 | Autor: Super Admin

Pátek 13. 7. 2012 bude Městský úřad uzavřen

Oznamujeme občanům, že z důvodu odstávky elektrické energie na celém
náměstí H. Synkové
bude Městský úřad Brumov-Bylnice V PÁTEK 13. 7. 2012 UZAVŘEN.
Děkujeme Vám za pochopení. celý text

ostatní | 29. 6. 2012 | Autor: Super Admin

POZVÁNKA NA 10.VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA BRUMOV-BYLNICE

Město Brumov-Bylnice zve občany na 10. veřejné zasedání Zastupitelstva města Brumov-Bylnice, které se koná dne 28.06.2012 v 15:00 hod. ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v Brumově-Bylnici. celý text

ostatní | 21. 6. 2012 | Autor: Super Admin

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE dne 9.7.2012

E.ON Česká repubila s.r.o. upozorňuje občany na přerušení dodávky elektrické energie z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy dne 09.07.2012 v době od 07:30 do 13:00 hod. Týká se to městské části BYLNICE a vybraných čísel popisných u rodinných domů v ulicích Lůčky, NA POŘÍČÍ, VLÁRSKÁ, U DRÁHY (viz blíže příloha). celý text

ostatní | 15. 6. 2012 | Autor: Super Admin

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE dne 10.7.2012

E.ON Česká repulika, s.r.o. upozorňuje občany na přerušení dodávky elektrické energie z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustravy. Přerušení se týká městské části Brumov. Blíže viz příloha. celý text

ostatní | 14. 6. 2012 | Autor: Super Admin

ZRUŠENÍ DNEŠNÍHO FILMOVÉHO PŘEDSTAVENÍ

Z důvodu nedodání filmové kopie se ruší dnešní film Okresní přebor - Poslední zápas Pepíka Hnátka. celý text

ostatní | 13. 6. 2012 | Autor: Super Admin

Oznámení o výluce

Správa železniční dopravní cesty oznamuje občanům, že ve dnech 11.6. až 14.6.2012 se bude konat nepřetržitá výluka traťové koleje mezi železničními stanicemi Valašské Klobouky - Brumov. celý text

ostatní | 31. 5. 2012 | Autor: Super Admin

Osadní výbor Sidonie

Osadní výbor Sidonie zve občany místní části Sidonie na posezení s vedením Města Brumov-Bylnice, které se uskuteční 11. Května 2012 v 17:00 hod. v Pohostinství U Pekařů v Sidonii celý text

ostatní | 7. 5. 2012 | Autor: Super Admin
#

Komunitní plánování sociálních služeb a péče, Brumov-Bylnice

Město Brumov-Bylnice v rámci projektu „Zavádění procesu komunitního plánování sociálních služeb a péče na Brumovsku a Valašskokloboucku“, financovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR v současné době vydalo publikace:

● Komunitní plán sociálních služeb a péče na Brumovsku a Valašskokloboucku
● Katalog poskytovatelů sociálních služeb a péče Brumovska a Valašskokloboucka celý text

ostatní | 7. 5. 2012 | Autor: Super Admin

Harmonogram svozu odpadu v květnu 2012

Termíny svozu tříděného odpadu v květnu 2012
Pátek 04.05.2012 : plasty + nápojové kartony
Pátek 11.05.2012 : papír a lepenka
Pátek 18.05.2012 : plasty + nápojové kartony
Pátek 25.05.2012 : bílé a barevné sklo, plasty + nápojové kartony celý text

ostatní | 2. 5. 2012 | Autor: Super Admin

Závěrečná konference k projektu „Zavádění procesu komunitního plánování soc. služeb a péče na Brumovsku a Valašskokloboucku“

Dne 19. 4. 2012 proběhla v Kulturním domě v Brumově-Bylnici závěrečná konference k projektu „Zavádění procesu komunitního plánování soc. služeb a péče na Brumovsku a Valašskokloboucku“.
Konference se zúčastnilo přes 50 účastníků z řad poskytovatelů sociálních služeb a péče, organizací se sociálním záběrem, uživatelů sociálních služeb a starostů z jednotlivých obcí ORP Valašské Klobouky, kteří se zapojili do procesu komunitního plánování sociálních služeb a péče na Brumovsku a Valašskokloboucku.
Program konference tvořily příspěvky pozvaných hostů a členů realizačního týmu komunitního plánování, zabývajících se rozvojem sociálních služeb a péče jak v regionu Valašské Klobouky, tak ve Zlínském kraji. celý text

ostatní | 23. 4. 2012 | Autor: Super Admin

POZVÁNKA NA 9.VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA BRUMOV-BYLNICE

Město Brumov-Bylnice zve občany na 9. veřejné zasedání Zastupitelstva města Brumov-Bylnice, které se koná dne 26.04.2012 v 15:00 hod. ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v Brumově-Bylnici. celý text

ostatní | 19. 4. 2012 | Autor: Super Admin
#

Zahájení stavebních prací v lokalitě Hrbáč - Zatrubnění potoka

Stavební Společnost TM Stav, spol. s r.o., Vsetín, oznamuje občanům Brumova-Bylnice, že dne 10.4.2012 se zahajují stavební práce v lokalitě Hrbáč – Zatrubnění potoka v podjezdu, rozšíření a oprava komunikace.
Omlouváme se Vám za dočasné omezení při výstavbě nové komunikace. Prosíme občany v opravované lokalitě Hrbáč dotčené stavbou o trpělivost a pochopení při výstavbě.
Budeme se snažit omezení vzniklé po dobu výstavby co nejvíc eliminovat .
Stavbyvedoucí : David Zvoníček Tel.734 647 833 celý text

ostatní | 10. 4. 2012 | Autor: Super Admin

Regenerace náměstí v Brumově-Bylnici

Jak už z názvu vyplývá, jedná se o regeneraci plochy historického náměstí, které se v r. 1995 vyhláškou Ministerstva kultury ČR stalo památkovou zónou a Město Brumov-Bylnice se přihlásilo k celostátnímu programu regenerace historických sídel. To mj. obsahovalo i závazek řešit úpravu náměstí. celý text

ostatní | 10. 4. 2012 | Autor: Super Admin

Vyhlášení konkursního řízení na funkci ředitele / ředitelky Domu dětí a mládeže Brumov-Bylnice

Rada města Brumov-Bylnice vyhlašuje konkursní řízení na funkci ředitele / ředitelky Domu dětí a mládeže Brumov-Bylnice, okres Zlín, příspěvková organizace. celý text

ostatní | 10. 4. 2012 | Autor: Super Admin

Informace k vydání prvního občanského průkazu v 15 letech

Povinností občana, který má trvalý pobyt na území ČR a dosáhl věku 15 let, je mít občanský průkaz. Pro splnění této povinnosti je nutné požádat o vydání občanského průkazu nejdříve v den dovršení 15 let věku tak, aby občanský průkaz byl vydán bez správního poplatku, a nejpozději do 30 dnů po dovršení 15 let věku tak, aby se občan nedopustil přestupku. celý text

ostatní | 10. 4. 2012 | Autor: Super Admin

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka elektrické energie dne 26.04.2012 v době od 07:30 do 17:00 hod. Týká se to městské části Bylnice a ulic (blíže viz příloha). celý text

ostatní | 10. 4. 2012 | Autor: Super Admin

Rozhodnutí č. 3/2012 o odvolání období nepříznivých klimatických podmínek

bližší info nebylo v archivu nalezeno celý text

ostatní | 2. 4. 2012 | Autor: Super Admin

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE

dokument je k nahlédnutí v příloze celý text

ostatní | 30. 3. 2012 | Autor: Super Admin

Hejtman vyhlásil období nepříznivých klimatických podmínek

Hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák na základě návrhu ředitelky Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje vyhlásil dne 26. března 2012 pro celé území Zlínského kraje období nepříznivých klimatických podmínek, a to v souladu s nařízením, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. celý text

ostatní | 27. 3. 2012 | Autor: Super Admin

Cestování dětí do zahraničí

od 1. 7. 2011 již není možné zapisovat děti do cestovního pasu rodičů, ale je nutné na Městském úřadě Valašské Klobouky požádat o vydání cestovního dokladu pro dítě, v případě, že budete s dítětem cestovat. celý text

ostatní | 9. 3. 2012 | Autor: Super Admin

Životní podmínky 2012 - výběrové šetření v domácnostech

Český statistický úřad organizuje v roce 2012 výběrové šetření o životních podmínkách domácností v ČR, které navazuje na předchozí ročníky tohoto šetření. celý text

ostatní | 21. 2. 2012 | Autor: Super Admin

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE V BYLNICKÉ ČÁSTI MĚSTA

více informací naleznete v příloze celý text

ostatní | 20. 2. 2012 | Autor: Super Admin

POZVÁNKA NA 8.VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA BRUMOV-BYLNICE

pozvánku naleznete v příloze celý text

ostatní | 9. 2. 2012 | Autor: Super Admin

6. výzva MAS Ploština - realizace Strategického plánu LEADER

Občanské sdružení Místní akční skupina Ploština (dále jen MAS Ploština) tímto v souladu se strategickým plánem LEADER na období 2007-2013 MAS Ploština – region s perspektivou, vyhlašuje šestou výzvu na předkládání žádostí o podporu v následujících Fichi:
FICHE 1 – Moderní zemědělské podniky Mas Ploština
FICHE 7 – Řemeslo má zlaté dno
FICHE 8 – Lesnická technika celý text

ostatní | 8. 2. 2012 | Autor: Super Admin

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE - ČÁST BYLNICE

oznámení naleznete v příloze celý text

ostatní | 6. 2. 2012 | Autor: Super Admin

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE - ČÁST BRUMOV

oznámení naleznete v příloze celý text

ostatní | 6. 2. 2012 | Autor: Super Admin

Harmonogram svozu odpadu v únoru 2012

Pátek 03.02.2012: bílé a barevné sklo
Pátek 10.02.2012: plasty a nápojové kartony
Pátek 17.02.2012: papír a lepenka
Pátek 24.02.2012: plasty a nápojové kartony

Uvedené termíny svozu tříděných odpadů platí pro odpad umístěný v kontejnerech i pytlích určených pro tříděný odpad.
Opakovaně žádáme občany, aby v případě přeplnění kontejnerů odevzdali tříděný odpad v provozní dobu do prostor Sběrného dvoru v sídlišti Družba, který je pro tento účel zřízen. Předejde se tak zbytečnému znečišťování veřejných prostranství u stanovišť kontejnerů. celý text

ostatní | 1. 2. 2012 | Autor: Super Admin

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Město Brumov-Bylnice, zastoupené tajemníkem městského úřadu Ing. Kamilem Sedlačíkem, vyhlašuje výběrové řízení na funkci vedoucí finančního odboru Městského úřadu Brumov-Bylnice. celý text

ostatní | 18. 1. 2012 | Autor: Super Admin

Úřad práce oznamuje

Úřad práce ČR - krajská pobočka ve Zlíně, kontaktní pracoviště Valašské Klobouky, oznamuje, že v souvislosti s převodem agendy dávek pomoci v hmotné nouzi z města Brumov-Bylnice na kontaktní pracoviště Valašské Klobouky budou mít klienti i nadále možnost své záležitosti vyřizovat na tzv. výjezdním pracovišti. celý text

ostatní | 12. 1. 2012 | Autor: Super Admin

Pozvánka na 7. veřejné zasedání Zastupitelstva města Brumov-Bylnice

Město Brumov-Bylnice zve občany na 7. veřejné zasedání Zastupitelstva města Brumova-Bylnice, které se koná dne 20. 12. 2011 v 15:00 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Brumov-Bylnice. celý text

ostatní | 13. 12. 2011 | Autor: Super Admin

Domy v památkových zónách musí mít na instalaci fotovoltaických článků souhlas

Na pohledově významných místech památkových zón často není umístění panelů možné. Vždy se ale hledá individuální řešení.
BRUMOV-BYLNICE, VALAŠSKÉ KLOBOUKY – Fotovoltaické články jsou trendem dnešní doby, ale také noční můrou památkářů. Užívání slunečních kolektorů je stále hojnější, avšak umístění těchto panelů bývá velmi často necitelné k rázu zástavby, tím hůře, pokud se jedná o městskou památkovou zónu. Majitelé nemovitostí a pozemků v těchto lokalitách proto musí před instalací požádat o závazné stanovisko příslušného orgánu památkové péče, který individuálně posoudí vhodnost instalace fotovoltaického zařízení, případně doporučí jiná řešení.
Pokud chce majitel na své nemovitosti nebo pozemku instalovat solární panely a pokud se tento jeho majetek současně nachází v památkové zóně, musí mít k uvedenému záměru souhlas orgánu státní památkové péče. Spolu s žádostí o závazné stanovisko doloží technickou dokumentaci nebo nákres, na kterém uvede, kolik fotovoltaických článků a v jakém místě budovy či pozemku hodlá upevnit. celý text

ostatní | 8. 12. 2011 | Autor: Super Admin

Povinnosti majitelů nemovitostí v památkové zóně

Jaké základní povinnosti musí majitelé nemovitostí v památkových zónách dodržovat? Vztahují se na jejich jednání nějaká omezení? A kde se mohou ubezpečit, zda je jejich nemovitost součástí památkové zóny? Dozvíte se zde. celý text

ostatní | 8. 12. 2011 | Autor: Super Admin

Harmonogram svozu odpadu na měsíc prosinec 2011

Termíny svozu tříděného odpadu
01.12.2011 - bílé a barevné sklo
02.12.2011 - plasty
08.12.2011 - papír a nápojové kartony
16.12.2011 - plasty
30.12.2011 - plasty celý text

ostatní | 1. 12. 2011 | Autor: Super Admin

Technologická odstávka systému k vydávání e-Pasů

Městský úřad Valašské Klobouky upozorňuje občany, že v pátek 18. listopadu 2011 nebude možné podávat žádosti o vydání biometrických cestovních pasů a rovněž nebude možné v tento den vyhotovené biometrické pasy občanům předávat. celý text

ostatní | 14. 11. 2011 | Autor: Super Admin

Vyřizování občanských průkazů od 1. 1. 2012

Oznamujeme občanům, že od 1. ledna 2012 dojde ke změnám v agendě občanských průkazů.
Mimo jiné místem podání žádosti o OP budou pouze úřady obcí s rozšířenou působností a od tohoto data se budou vydávat nové typy občanských průkazů. celý text

ostatní | 14. 11. 2011 | Autor: Super Admin

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Město Brumov-Bylnice, zastoupené tajemníkem městského úřadu Ing. Kamilem Sedlačíkem, vyhlašuje výběrové řízení na funkci vedoucí finančního odboru Městského úřadu Brumov-Bylnice. celý text

ostatní | 10. 11. 2011 | Autor: Super Admin

Poskytnutá neinvestiční dotace od Zlínského kraje

Poskytnutá neinvestiční dotace od Zlínského kraje

Zlínský kraj poskytl na konci října 2011 účelovou dotaci v celkové výši 13000 Kč, která byla určena na výdaje v roce 2011 spojené s činností jednotky dobrovolných hašičů našeho města zařazené v integrovaném záchranném systému Zlínského kraje.

Z výše uvedené dotace byla dle uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace pořízena zásahová obuv pro zásahovou jednotku sboru dobrovolných hasičů města.

Dotace byla dle smlouvy využita a vyúčtování bude v termínu předáno Zlínskému kraji. celý text

ostatní | 1. 11. 2011 | Autor: Super Admin

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 11.11.2011

oznámení naleznete v příloze celý text

ostatní | 25. 10. 2011 | Autor: Super Admin

Vypínání analogového vysílání ČT k 31. říjnu 2011

Na konci října ČT vypne většinu zbývajících analogových vysílačů – 7 velkého výkonu a 77 malého výkonu. Jedním z nich je i ten v našem městě. celý text

ostatní | 24. 10. 2011 | Autor: Super Admin

Onámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 4.11.2011

oznámení naleznete v příloze celý text

ostatní | 17. 10. 2011 | Autor: Super Admin
#

Vyhodnocení soutěže -Rozkvetlé město-

FOTOGALERII naleznete v příloze celý text

ostatní | 17. 10. 2011 | Autor: Super Admin

Charita Valašské Klobouky Vás srdečně zve na dny charity

U příležitosti svátku sv. Vincence z Paul - patrona Charity, probíhají ve všech Charitách ČR aktivity pro veřejnost. Také my se letos zapojujeme a zveme Vás všechny na akce Charity Valašské Klobouky. celý text

ostatní | 1. 10. 2011 | Autor: Super Admin

OZNÁMENÍ STAVEBNÍHO ÚŘADU

Stavební úřad Městského úřadu v Brumově-Bylnici tímto oznamuje, že ve dnech
22. 9. 2011 (čtvrtek) a 23. 9. 2011 (pátek) a
6. 10. 2011 (čtvrtek) a 7. 10. 2011 (pátek)
bude z důvodu školení a pracovní porady omezen chod stavebního úřadu.

Dne 22. 9. 2011 (čtvrtek) a 6. 10. 2011 (čtvrtek) se uskuteční konzultační hodiny architekta. Konzultační hodiny dne 5. 10. 2011 jsou tímto zrušeny.

Případné žádosti je možné podat u architekta nebo na podatelně městského úřadu. celý text

ostatní | 20. 9. 2011 | Autor: Super Admin

BRUMOVSKÁ KULIŠÁRNA

DRUHÁ BRUMOVSKÁ KULIŠÁRNA ZRUŠENA!

S lítostí oznamujeme, že pro špatnou předpověď počasí rušíme nedělní dobovou akci (3.7.2011). Zároveň jsme již našli předběžně nový termín a to v neděli, 7. srpna 2011. Aktuální info najdete na stránkách hradu Brumov nebo SHŠ VALMONT.

Za pochopení děkují a na Vaši návštěvu v náhradním termínu se těší nyní smutní pořadatelé! celý text

ostatní | 26. 6. 2011 | Autor: Super Admin

Omezení provozu Městského úřadu v pondělí 27.6.2011

Městský úřad Brumov-Bylnice upozorňuje občany, že z důvodu plánovaného, téměř celodenního přerušení dodávky elektrické energie v pondělí 27.6.2011 bude omezen provoz Městského úřadu Brumov-Bylnice pouze na vyřízení nejnutnějších bezodkladných záležitostí, ke kterým není potřeba výpočetní technika.
Děkujeme za pochopení. celý text

ostatní | 22. 6. 2011 | Autor: Super Admin

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE

oznámení naleznete v příloze celý text

ostatní | 21. 6. 2011 | Autor: Super Admin

Soutěž "ROZKVETLÉ MĚSTO"

Komise životního prostředí při Radě města Brumov-Bylnice oznamuje všem zájemcům o účast v již tradičním VII. ročníku soutěže Rozkvetlé město, že písemné přihlášky do této soutěže mohou uplatnit nejpozději do 31.07.2011. celý text

ostatní | 16. 6. 2011 | Autor: Super Admin

Stanovisko k posouzení vlivů koncepce na ŽP ve fázi návrhu

dokument ke stažení v příloze celý text

ostatní | 10. 6. 2011 | Autor: Super Admin

ZAHÁJENÍ PŘEDPRODEJE NA DIVADELNÍ LÉTO

Městské muzeum a infocentrum na Podzámčí zahájilo předprodej vstupenek na Brumovské divadelní léto.
V pátek 15. července od 20.30 hodin uvede Branické divadlo Praha divadelní komedii HERCI JSOU UNAVENI. Vstupné 250,- Kč.
V sobotu 6. srpna od 19.30 se na hradě představí legendární country skupina FEŠÁCI
s pořadem Tam u nebeských bran. Vstupné 200,- v předprodeji, 230,- na místě.
SRDEČNĚ ZVEME! celý text

ostatní | 10. 6. 2011 | Autor: Super Admin
#

Harmonogram svozu odpadu na měsíc červen 2011

Termíny svozu tříděného odpadu
03.06.2011 - plasty
10.06.2011 - plasty, papír, bílé a barevné sklo, nápojové kartony
17.06.2011 - plasty
24.06.2011 - plasty celý text

ostatní | 31. 5. 2011 | Autor: Super Admin

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA CHINASKI

Městské infocentrum na Podzámčí zajišťuje předprodej vstupenek na Amarok Tour 2011 skupiny Chinaski. Koncert v kulturním domě Klobučan ve Valašských Kloboukách začíná v pátek 27. května 2011 od 20 hodin. Hostem koncertu je Katarína Knechtová.
Cena vstupenky v předprodeji - 250,-.
Infocentrum je otevřeno denně od 9 do 17 hodin. celý text

ostatní | 24. 5. 2011 | Autor: Super Admin

BRUMOVSKÉ DIVADELNÍ LÉTO NA HRADĚ

4. ročník Brumovského divadelního léta na hradě začíná v neděli 5. června 2011 pohádkou Kroužku divadelních ochotníků z Hvozdné - JAK ROZESMÁT PRINCEZNU.
Pohádka začíná v 16 hodin, vstupné 30,- Kč.
Srdečně zvou pořadatelé! celý text

ostatní | 24. 5. 2011 | Autor: Super Admin

Vypínání analogového vysílání ČT1 k 30. 6. 2011

Ve čtvrtek 30. června 2011 v pozdních večerních hodinách ukončí řádný provoz analogový dokrývač ČT1 Bylnice (36. kanál). Jeho vysílání bude od 23. týdne označené piktogramem (symbol v podobě čtyř čtverečků v pravém spodním rohu obrazovky), vedle něhož se bude průběžně objevovat také textová lišta s bližšími informacemi. Podle těchto grafických prvků velnutých přímo do obrazu diváci snadno poznají, že přijímají signál z vysílače, jehož vypnutí se blíží. celý text

ostatní | 11. 5. 2011 | Autor: Super Admin

Jízdní řád mimořádných vlaků - Bylnice

Na základě jednostranného rozhodnutí slovenské strany dochází od 1. 5. 2011 k redukcím provozu na slovenských železnicích, které se dotknou i Vašeho regionu. Od uvedeného data dochází ke zrušení téměř všech mezinárodních vlaků v úseku Vlárský průsmyk - Horné Srnie a rovněž ke zrušení některých vlaků v úseku Bylnice - Vlárský průsmyk, které byly zajišťovány motorovými vozy ŽSSK. Přehled zrušených vlaků a opatření přijatá za účelem eliminace negativních vlivů vzniklých jejich zrušením, jsou uvedeny v příloze. V souvislosti s nezbytnými změnami v uvedeném úseku dochází rovněž k dílčí změně v úseku Bylnice - Bojkovice (posun jednoho osobního vlaku v sobotu a neděli v odpoledních hodinách o 7 minut později). celý text

ostatní | 28. 4. 2011 | Autor: Super Admin

Výzva k podání nabídky

Na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) a dokumentace pro prováděné stavby (DPS), včetně inženýrské činnosti a autorského dozoru na uvedené akce
A/ Zatrubnění potoka pod ČD Brumov-Bylnice
B/ Hrbáč II,ZTV I.etapa Brumov-Bylnice
Lhůta pro předložení nabídky se stanovuje do 9.5.2011 do 11:00 hodin celý text

ostatní | 22. 4. 2011 | Autor: Super Admin

POZVÁNKA

V neděli 17. dubna připomene 66. výročí vypálení osady Ploština pietní akt, jehož začátek je stanoven na 13 hodin. Zvána je široká veřejnost. Pietní akt hudebně doprovodí armádní vojenská hudba z Olomouce a uniformovaný vojenský doprovod Armády ČR. celý text

ostatní | 16. 4. 2011 | Autor: Super Admin

Humanitární sbírka

více informací naleznete v příloze. celý text

ostatní | 7. 4. 2011 | Autor: Super Admin

Upozornění - jarní spalování travních porostů a jiného odpadu

více info v příloze celý text

ostatní | 14. 3. 2011 | Autor: Super Admin

Oznámení o výluce z důvodu opravných prací

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace oznamuje, že ve dnech 22. 3. až 24. 3. 2011 se bude konat vícedenní výluka traťové koleje mezi železničními stanicemi Bylnice–Brumov.
Výluka bude zahájena ve výše uvedených dnech v 7:30 hod. a ukončena v 15:45 hod. celý text

ostatní | 8. 3. 2011 | Autor: Super Admin
#

Projednání nového Územního plánu Brumov-Bylnice

Občané Brumova-Bylnice, včetně místních částí Svatý Štěpán a Sidonie, mohou od začátku března využít možnosti nahlížet do prvního návrhu nového Územního plánu Brumova-Bylnice (dále jen ÚP) a podávat k této dokumentaci připomínky. Tato dokumentace je uložena k nahlédnutí na stavebním úřadě (úřední hodiny Po, St 7:00-17:00) a v elektronické podobě na webových stránkách města www.brumov-bylnice.cz. celý text

ostatní | 8. 3. 2011 | Autor: Super Admin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO DĚTI A DOROST
MUDr. Miroslava STRNADOVÁ
Sestra: Hana SMOLÍKOVÁ celý text

ostatní | 3. 3. 2011 | Autor: Super Admin

Základní rady / postupy pro dlužníky

Řešíte Vy osobně nebo někdo z okruhu Vašich blízkých či známých jednu nebo dokonce více exekucí? Nesplácíte dva a více závazků? Pokud ano, pak jedinou rozumnou cestou z dluhové pasti je Vyhlášení osobního bankrotu pod dohledem soudu. celý text

ostatní | 2. 3. 2011 | Autor: Super Admin

VÝZVA MĚSTA ZÁJEMCŮM O PRÁCE SPOJENÉ S ÚDRŽBOU KRAJINY V KULTURNÍM STAVU V MAJETKU MĚSTA

Město Brumov-Bylnice bude v rámci dotačního Programu péče o krajinu ČR, Podprogramu péče o zvláště chráněné části přírody a ptačí oblasti zabezpečovat údržbu vybraných lokalit ve vlastnictví města. celý text

ostatní | 1. 3. 2011 | Autor: Super Admin

Životní podmínky 2011 - výběrové šetření v domácnostech

Český statistický úřad organizuje v roce 2011 v souladu se zákonem 89/1995 Sb., o státí statistické službě, v platném znění, výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice - SILC 2011 (Životní podmínky 2011)
Vlastní štření proběhne v době od 19. února do 15. května 2011 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. celý text

ostatní | 18. 2. 2011 | Autor: Super Admin

Pozvánka na 3. veřejné zasedání Zastupitelstva města Brumov-Bylnice

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE zve občany na 3. veřejné zasedání Zastupitelstva města Brumova-Bylnice, které se koná dne 10. 2. 2011 v 15:00 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Brumov-Bylnice. celý text

ostatní | 3. 2. 2011 | Autor: Super Admin

Výzva městského úřadu

Vážení občané,
vzhledem k trvale se zhoršujícímu a dlouhodobě neudržitelnému stavu v oblasti parkování vozidel na veřejně přístupných pozemních komunikacích v našem městě se na Vás obracíme s následující výzvou. celý text

ostatní | 1. 2. 2011 | Autor: Super Admin

Harmonogram svozu odpadu na měsíc únor 2011

03.02.2011 - bílé a barevné sklo
11.02.2011 - plasty
18.02.2011 - papír + nápojové kartony
25.02.2011 - plasty

Uvedené termíny svozu tříděných odpadů platí pro odpad umístěný v kontejnerech i pytlích určených pro tříděný odpad. celý text

ostatní | 31. 1. 2011 | Autor: Super Admin

Upozornění Policie ČR

Služba kriminální policie a vyšetřování, Odbor obecné kriminality KŘP Zlínského kraje ve spolupráci se Službou kriminální policie a vyšetřování, Odborem obecné kriminality KŘP Jihomoravského kraje v současné době šetří sériovou trestnou činnost páchanou na seniorech, která spočívá v tom, že se NP vydává za pracovníka energetické společnosti a pod legendou: 1. vrácení přeplatku za odebranou elektřinu, 2. zapisování stavu elektroměru, 3. prověření černého odběru elektřiny, 4. kontrola elektrické sítě, el. zásuvek nebo el. spotřebičů apod., využije nepozornosti seniora a tomuto odcizí finanční hotovost. celý text

ostatní | 27. 1. 2011 | Autor: Super Admin

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2011

Tak jako každý rok i letos Vás chceme informovat o výsledku Tříkrálové sbírky, která na území Charity Valašské Klobouky proběhla 7.- 8.1.2011. celý text

ostatní | 20. 1. 2011 | Autor: Super Admin

Pozvánka na jednání pracovních skupin komunitního plánování

více informací naleznete v příloze. celý text

ostatní | 19. 1. 2011 | Autor: Super Admin

Nařízení Státní veterinární správy

Státní veterinární správa nařizuje dnem 1.1.2011 chovatelům skotu staršího 3 měsíců povinné očkování pro katarální horečku ovcí v termínu nejpozději do 30.4.2011. celý text

ostatní | 14. 1. 2011 | Autor: Super Admin
první
ze 15
poslední