Obsah

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE VÁM PŘINÁŠÍ SLUŽBU MOBILNÍ ROZHLASMOBILNÍ ROZHLAS

Zprávy

první
ze 14
další poslední

Vyhodnocení soutěže "Rozkvetlé město"

V měsíci říjnu proběhlo na zasedání Komise životního prostředí při Radě města Brumov-Bylnice vyhodnocení již 5. ročníku soutěže "Rozkvetlé město", do kterého se přihlásilo 12 uchazečů z řad našich spoluobčanů a 1 zástupce podnikatelského sektoru. celý text

ostatní | 31. 10. 2008 | Autor: Super Admin

Omezení provozu Mateřské školy v Brumově

Mateřská škola v Brumově oznamuje, že 27. a 29. 10. 2008 bude provoz MŠ uzavřen z důvodu nízkého počtu přihlášených dětí.
Docházka bude opět zahájena ve čtvrtek 30. 10. 2008. celý text

ostatní | 27. 10. 2008 | Autor: Super Admin

Harmonogram svozu odpadu v listopadu 2008

Harmonogram svozu odpadu v listopadu 2008 | 16.10.2008
Zpět

Termíny svozu tříděného odpadu

07.11.2008 – bílé + barevné sklo
13.11.2008 – papír + plasty + nápojové kartony
28.11.2008 – plasty celý text

ostatní | 16. 10. 2008 | Autor: Super Admin

Výběrové řízení

Charita Valašské Klobouky vyhlašuje výběřové řízení na pozici sociálního pracovníka organizace a vedoucího Denního stacionáře pro seniory

Písemné přihlášky se stručným životopisem a kopií dokladu o vzdělání zasílejte nebo doručte do 31.10.2008 na adresu: Charita Valašské Klobouky, Školní 944, 766 01 Valašské Klobouky. celý text

ostatní | 9. 10. 2008 | Autor: Super Admin

Výluky

České dráhy oznamují, že ve dnech 9.-10. října 2008 (čt-pá) v době od 7:20 hod do 12:20 hod. se budou konat denní výluky traťové koleje mezi stanicemi Bylnice a Brumov.
Pro přepravu cestujících bude zajištěna náhradní autobusová doprava.
Zastávky NAD budou umístěny:
Bylnice - před výpravní budovou žst.
Brumov střed - na hl. silnice u staré školy
Brumov - žst. Brumov celý text

ostatní | 9. 10. 2008 | Autor: Super Admin

ZMĚNA HODIN PRO VEŘEJNOST NA POŠTĚ OD 1. 10. 2008

Pošta Brumov-Bylnice 1
pondělí až pátek: 8:00 - 11:00 13:30 - 16:30
sobota: 7:30 - 9:30
neděle: zavřeno

Pošta Brumov-Bylnice 3 (Sidonie)
pondělí až pátek: 8:00 - 9:30 14:00 - 15:15
sobota a neděle: zavřeno celý text

ostatní | 24. 9. 2008 | Autor: Super Admin

Omezení provozu Městského úřadu Brumov-Bylnice

Městský úřad oznamuje občanům, že v úterý 30. 9. 2008 v době od 10:00 do 12:00 hodin bude omezen provoz úřadu z důvodu povinného školení všech zaměstnanců.
V uvedené době bude zajištěn pouze příjem podání podatelnou MěÚ, I. patro, dveře č. 204.
Děkujeme za pochopení. celý text

ostatní | 18. 9. 2008 | Autor: Super Admin

Harmonogram svozu odpadu v říjnu 2008

Termíny svozu tříděného odpadu

03.10.2008 – papír + nápojové kartony
09.10.2008 – plasty
17.10.2008 – bílé a barevné sklo
24.10.2008 - plasty celý text

ostatní | 11. 9. 2008 | Autor: Super Admin

Upozornění stavebního úřadu

Ve dnech 9. – 10. 10. 2008 nebudou na pracovišti, z důvodu jiných pracovních povinností, přítomni pracovníci stavebního úřadu. Poštu určenou stavebnímu úřadu je v těchto dnech možno předat prostřednictvím centrální podatelny.

Ve čtvrtek dne 9.10.2008 se uskuteční konzultační hodiny Ing. arch. Petra Zámečníka, u něhož je rovněž možno písemnosti určené stavebnímu úřadu ponechat. celý text

ostatní | 10. 9. 2008 | Autor: Super Admin

Nabídka volné pracovní pozice

Služby města Brumov-Bylnice, příspěvková organizace, přijme do pracovního poměru na dobu neurčitou zaměstnance pro práce veřejné. Podmínkou přijetí je plnění úkolů v pohřební službě.

Bližší informace na tel. č. 577 330 412, 577 330 144 nebo osobně na středisku služeb v Bylnici na Mýtě č.p. 461.

Možno zaslat i písemné žádosti. celý text

ostatní | 26. 8. 2008 | Autor: Super Admin

Upozornění Policie ČR

Upozorňujeme občany, že od 1. 8. 2008 je opět v provozu Služebna Policie ČR na Městském úřadě Brumov-Bylnice, kancelář č. 222.
Úřední hodiny pro občany jsou na této služebně každou středu od 15,00 do 16,30 hodin.
Občané mohou využít nově zřízené služby pro svá oznámení, konzultace či k poradenské činnosti apod.
Využijte této nové nabídky Policie ČR, která Vám umožňuje řešit některé problémy přímo v Brumově-Bylnici. celý text

ostatní | 21. 8. 2008 | Autor: Super Admin

Krajská hospodářská komora Zlínského kraje rozšiřuje své služby

Krajská hospodářská komora Zlínského kraje nabízí podnikatelům a občanům Zlínského kraje širokou nabídku služeb nejen v oblasti podnikání. V sídle Krajské hospodářské komory na Štefánikově ulici ve Zlíně naleznou občané i podnikatelé pracoviště nabízející pomoc při řešení spotřebitelských sporů mimosoudní cestou, kancelář Kontaktního centra pro východní trhy, Regionální exportní místo CzechTrade, kancelář CzechPOINTu a Jednotné kontaktní místo pro podnikatele, které poskytuje podnikatelům široký servis služeb. celý text

ostatní | 18. 8. 2008 | Autor: Super Admin

Harmonogram svozu odpadu v zaří 2008

Termíny svozu tříděného odpadu

11.09.2008 – plasty
18.09.2008 – papír, nápojové kartony
26.09.2008 – plasty, bílé a barevné sklo celý text

ostatní | 11. 8. 2008 | Autor: Super Admin

Upozornění pro majitele psů

Povinnost odstraňovat psí exkrementy ukládá fyzické osobě, která má psa na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem (dále jen „držitel“) přímo zákon (§ 415 občanského zákoníku), který říká že každý je povinen si počínat tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí. Znečištění veřejného prostranství psími exkrementy a zanedbání povinnosti jejich úklidu je považováno za přestupek (dle § 47 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění) a držiteli psa může být uložena pokuta až do výše 1000 Kč.

Opětovně žádáme držitele psů, aby při venčení psů na veřejných prostranstvích odstraňovali jejich exkrementy. Na sídlištích Družba a Rozkvět, kde je frekvence venčení největší, jsou umístěny speciální nádoby určené přímo na psí exkrementy a zásobník se sáčky. Do těchto nádob jsou držitelé psů povinni psí exkrementy v sáčcích odkládat. V ostatních částech města může držitel psa odložit psí exkrementy v sáčku do kteréhokoliv odpadkového koše, neboť tento odpad není zařazen do kategorie nebezpečných odpadů.

Úklid psích exkrementů se musí stát nedílnou a samozřejmou součástí každé procházky se psem!

Správní odbor MěÚ, tel.: 577 305 113 celý text

ostatní | 31. 7. 2008 | Autor: Super Admin

CZECHPOINT

Od 01.01.2008 bylo na MěÚ Brumov-Bylnice zprovozněno pracoviště Czech POINT, prostřednictvím kterého můžete získat ověřené výstupy z obchodního a živnostenského rejstříku, z katastru nemovitostí a z rejstříku trestů. celý text

ostatní | 30. 7. 2008 | Autor: Super Admin

Harmonogram svozu odpadu v srpnu 2008

Termíny svozu tříděného odpadu

01.08.2008 - plasty
08.08.2008 - plasty
14.08.2008 - plasty
21.08.2008 - plasty
22.08.2008 - papír + nápojové kartony
29.08.2008 - plasty + bílé sklo + barevné sklo celý text

ostatní | 10. 7. 2008 | Autor: Super Admin

PROVOZNÍ DOBA MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ

Provozní doba v průběhu hlavní sezóny: 10 - 19 hodin,
případné večerní koupání: 20 - 22 hodin celý text

ostatní | 4. 7. 2008 | Autor: Super Admin

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Město Brumov-Bylnice, vyhlašuje výběrové řízení na funkci, ředitel Služeb města Brumov-Bylnice, příspěvková organizace
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Město Brumov-Bylnice, vyhlašuje výběrové řízení na funkci
ředitel Služeb města Brumov-Bylnice, příspěvková organizace celý text

ostatní | 28. 6. 2008 | Autor: Super Admin

Harmonogram svozu odpadu v červenci 2008

Termíny svozu tříděného odpadu

04. 07. 2008 – plasty
11. 07. 2008 – plasty
18. 07. 2008 – plasty + sklo
25. 07. 2008 – plasty + papír + nápojové kartony celý text

ostatní | 27. 6. 2008 | Autor: Super Admin

Pozvánka na X. veřejné zasedání Zastupitelstva města Brumov-Bylnice

Město Brumov-Bylnice zve občany města na X. veřejné zasedání Zastupitelstva města
Brumov-Bylnice, které se bude konat ve čtvrtek 26. 6. 2008 v 15:00 hodin ve velké zasedací
místnosti Městského úřadu Brumov-Bylnice. celý text

ostatní | 19. 6. 2008 | Autor: Super Admin

Soutěž "Rozkvetlé město"

Komise životního prostředí při Radě města Brumov-Bylnice oznamuje všem zájemcům o účast v již V. ročníku soutěže ´Rozkvetlé město´, že písemné přihlášky do soutěže mohou uplatnit v termínu do 31.07.2008. celý text

ostatní | 16. 6. 2008 | Autor: Super Admin

Zahájení provozu Sportovního a rekreačního areálu v Brumově-Bylnici

Oznamujeme, že dnes, tj. 11. června 2008, od 14:00 hodin bude zahájen provoz Sportovního a rekreačního areálu v Brumově-Bylnici.

Otevírací doba v průběhu měsíce června:
Po-Pá 14:00 - 19:00
So-Ne 10:00 - 19:00

Město Brumov-Bylnice Vám přeje příjemně strávené parné letní dny na našem koupališti. celý text

ostatní | 11. 6. 2008 | Autor: Super Admin

Potřebujete do Olomouce ?

ČSAD Vsetín a.s. provozovna Slavičín pro Vás připravila nové autobusové spojení Slavičín-Brumov-Bylnice-Valašské Klobouky-Olomouc. celý text

ostatní | 19. 5. 2008 | Autor: Super Admin

Harmonogram svozu odpadu v červnu 2008

Termíny svozu tříděného odpadu

6.6.2008 - plasty
13.6.2008 - plasty + bílé a barevné sklo
20.6.2008 - plasty
23.6.2008 - papír + nápojové kartony
27.6.2008 - plasty celý text

ostatní | 13. 5. 2008 | Autor: Super Admin

Harmonogram svozu odpadu v květnu 2008

Termíny svozu tříděného odpadu

02. 5. 2008 – plasty
09. 5. 2008 – papír + nápojové kartony
15. 5. 2008 – plasty
26. 5. 2008 – bílé a barevné sklo
30. 5. 2008 – plasty celý text

ostatní | 21. 4. 2008 | Autor: Super Admin

Pozvánka na zasedání zastupitelstva města

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE

zve občany na
IX. veřejné zasedání
Zastupitelstva města Brumov-Bylnice,


které se koná dne 17. 4. 2008 v 15:00 hodin
ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Brumov-Bylnice. celý text

ostatní | 8. 4. 2008 | Autor: Super Admin

Nabídka odprodeje movitého majetku Města Brumov-Bylnice

Město Brumov-Bylnice


tímto zveřejňuje svoji nabídku

odprodat následující movitý majetek Města Brumov-Bylnice: celý text

ostatní | 4. 4. 2008 | Autor: Super Admin

Harmonogram svozu odpadu v dubnu 2008

Termíny svozu tříděného odpadu

04.04.2008 - plasty
18.04.2008 - plasty, papír, nápojové kartony (tetrapaky)
25.04.2008 - bílé a barevné sklo celý text

ostatní | 27. 3. 2008 | Autor: Super Admin

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Město Brumov-Bylnice, zastoupené tajemníkem městského úřadu Ing. Kamilem Sedlačíkem, vyhlašuje výběrové řízení na funkci vedoucí finančního odboru MěÚ Brumov-Bylnice
Město Brumov-Bylnice

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Město Brumov-Bylnice, zastoupené tajemníkem městského úřadu Ing. Kamilem Sedlačíkem,
vyhlašuje výběrové řízení na funkci

vedoucí finančního odboru Městského úřadu Brumov-Bylnice celý text

ostatní | 7. 3. 2008 | Autor: Super Admin

VÝZVA MĚSTA BRUMOV-BYLNICE ZÁJEMCŮM O PRÁCE SPOJENÉ S ÚDRŽBOU KRAJINY V KULTURNÍM STAVU

I v letošním roce bude Město Brumov-Bylnice zabezpečovat údržbu trvalých travních porostů ve vlastnictví města. V současné době se jedná o údržbu lokality Březová v k.ú. Brumov ( ruční pokosení, shrabání, odnesení a zlikvidování travní hmoty z lokality) a tzv. „cihelny“ v k.ú. Bylnice (pokosení trvalých travních porostů a buřeně z celé lokality 2x v průběhu vegetačního období, ožetí kultur stávajících obecních výsadeb, shrabání uschlé buřeně, travin a vyřezaných náletových dřevin a jejich likvidace).
Zájemci o výkon uvedených prací musí vlastnit příslušné technické vybavení a mít potřebná osvědčení k této činnosti (živnostenský list).
Vyzýváme zájemce, aby své písemné nabídky podali v termínu do 31.3.2008. celý text

ostatní | 3. 3. 2008 | Autor: Super Admin

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Město Brumov-Bylnice, zastoupené tajemníkem městského úřadu Ing. Kamilem Sedlačíkem, vyhlašuje výběrové řízení na funkci referent stavebního úřadu MěÚ Brumov-Bylnice
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Město Brumov-Bylnice,
zastoupené tajemníkem městského úřadu Ing. Kamilem Sedlačíkem,
vyhlašuje výběrové řízení na funkci

referent stavebního úřadu MěÚ Brumov-Bylnice celý text

ostatní | 26. 2. 2008 | Autor: Super Admin

Pozvánka na VIII. veřejné zasedání Zastupitelstva města Brumov-Bylnice

Město Brumov-Bylnice zve občany na VIII. veřejné zasedání Zastupitelstva města Brumov-Bylnice, které se koná dne 14. 2. 2008 v 15:00 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Brumov-Bylnice. celý text

ostatní | 6. 2. 2008 | Autor: Super Admin

Harmonogram svozu odpadu v únoru 2008

Termíny svozu tříděného odpadu

01.02.2008 - plasty
15.02.2008 - plasty
22.02.2008 - papír a nápojové kartony (tetrapaky)
25.02.2008 - bílé a barevné sklo
29.02.2008 - plasty celý text

ostatní | 28. 1. 2008 | Autor: Super Admin

!!! FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ !!!

Brumov - Bylnice fotografickým objektivem



Správa hradu Brumov, občanské sdružení Za zdravé město Brumov-Bylnice, Valašská nadace Francova Lhota a KFA Brumov-Bylnice vyhlašují foto soutěž pro všechny profesionální i amatérské fotografy z našeho města (občanství však není podmínkou).

Tématem fotografií by měla být různá zákoutí Brumova, Bylnice, Svatého Štěpána a Sidonie ve všech ročních obdobích, okolní příroda, život ve městě, kultura, sport a podobně.

Podmínkou účasti je dodání maximálně tří fotografií od jedné osoby (věk není omezen) ve formátu minimálně A5 barevně nebo černobíle. Fotografie by měla být provedena v co nejlepší technické kvalitě.

Místem pro odevzdání fotografií je Muzeum v Brumově-Bylnici u pana Obadala nebo paní Hůdkové. Je nutno uvést jméno, věk a bydliště (pouze město). Lépe i telefonní číslo.

Termín – uzávěrka soutěže je do pátku 18. dubna 2008.

Nejlepší fotografie budou vybrány zástupci pořadatelů a se jmény autorů budou vystaveny v galerii Na hradě. Výstava bude otevřena dne 3. května 2008 při Slavnostním zahájení sezony na hradě a nejlepší z nejlepších budou tamtéž i odměněni. celý text

ostatní | 18. 1. 2008 | Autor: Super Admin

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Město Brumov-Bylnice, zastoupené tajemníkem městského úřadu Ing. Kamilem Sedlačíkem, vyhlašuje výběrové řízení na funkci referenta odboru investic a majetku města
Město Brumov-Bylnice
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Město Brumov-Bylnice,
zastoupené tajemníkem městského úřadu Ing. Kamilem Sedlačíkem,
vyhlašuje výběrové řízení na funkci
referenta odboru investic a majetku města celý text

ostatní | 11. 1. 2008 | Autor: Super Admin

Všem návštěvníkům www přejeme příjemné prožití vánočních svátků

přání naleznete v příloze celý text

ostatní | 20. 12. 2007 | Autor: Super Admin

Vstup ČR do schengenského prostoru

Zástupci samospráv města Brumov-Bylnice a obce Horné Srnie se sejdou v pátek 21. 12. 2007 v 13: 00 hod. na hraničním přechodu v Sidonii při slavnostním zrušení hraniční kontroly mezi ČR a SR z důvodu vstupu obou zemí do schengenského prostoru. celý text

ostatní | 18. 12. 2007 | Autor: Super Admin

Harmonogram svozu odpadu v lednu 2008

Termíny svozu tříděného odpadu
04.01.2008 - plasty
11.01.2008 - papír, nápojové kartony
18.01.2008 - plasty
25.01.2008 - bílé a barevné sklo celý text

ostatní | 12. 12. 2007 | Autor: Super Admin

PLESOVÁ SEZÓNA 2008 V KULTURNÍM DOMĚ BRUMOV-BYLNICE

školní ples a fašanková veselice celý text

ostatní | 11. 12. 2007 | Autor: Super Admin

Pracovní doba Městského úřadu Brumov-Bylnice v době vánočních svátků

Ve čtvrtek 27. 12. 2007 a v pátek 28. 12. 2007 bude Městský úřad Brumov-Bylnice otevřen v době od 7:00 do 11:30 a od 12:00 do 14:30 hodin.
V pondělí 31. 12. 2007 bude Městský úřad Brumov-Bylnice uzavřen. celý text

ostatní | 10. 12. 2007 | Autor: Super Admin

Výše místního poplatku za odpad a smluvní cena pro podnikatelské subjekty a organizační složky v roce 2008

Zastupitelstvo města Brumov-Bylnice na svém zasedání dne 6. 12. 2007 usnesením č. 7/7/2007/121 schválilo výši místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za území města Brumov-Bylnice pro rok 2008 a výši smluvní ceny za poskytování služeb v odpadovém hospodářství pro podnikatelské subjekty a organizační složky pro rok 2008: celý text

ostatní | 10. 12. 2007 | Autor: Super Admin

Harmonogram svozu odpadu v prosinci 2007

Termíny svozu tříděného odpadu

7. 12. 2007 – plasty
21. 12. 2007 – plasty + papír + nápojové kartony celý text

ostatní | 3. 12. 2007 | Autor: Super Admin

Pozvánka na VII. veřejné zasedání Zastupitelstva města Brumov-Bylnice

Město Brumov-Bylnice zve občany na VII. veřejné zasedání Zastupitelstva města Brumova-Bylnice, které se koná dne 6. 12. 2007 v 15:00 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Brumov-Bylnice. celý text

ostatní | 29. 11. 2007 | Autor: Super Admin

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu

Rozsvícení vánočního stromu na náměstí dětmi z MŚ s Mikulášskou nadílkou pro nejmenší, kulturním programem a občerstvením. Začátek 2.12.2007 v 16:30hod. celý text

ostatní | 26. 11. 2007 | Autor: Super Admin

Program Městského kulturního střediska na září 2007

akce naleznete v příloze celý text

ostatní | 3. 9. 2007 | Autor: Super Admin

Harmonogram svozu odpadu v září 2007

Termíny svozu tříděného odpadu
Termíny svozu tříděného odpadu

7. 9. 2007 – plasty
17. 9. 2007 – plasty + papír + nápojové kartony
21. 9. 2007 – bílé a barevné sklo celý text

ostatní | 31. 8. 2007 | Autor: Super Admin
první
ze 14
další poslední