Obsah

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE VÁM PŘINÁŠÍ SLUŽBU MUNIPOLISMOBILNÍ ROZHLAS

Zprávy

první
ze 15
poslední

Upozornění Policie ČR

Služba kriminální policie a vyšetřování, Odbor obecné kriminality KŘP Zlínského kraje ve spolupráci se Službou kriminální policie a vyšetřování, Odborem obecné kriminality KŘP Jihomoravského kraje v současné době šetří sériovou trestnou činnost páchanou na seniorech, která spočívá v tom, že se NP vydává za pracovníka energetické společnosti a pod legendou: 1. vrácení přeplatku za odebranou elektřinu, 2. zapisování stavu elektroměru, 3. prověření černého odběru elektřiny, 4. kontrola elektrické sítě, el. zásuvek nebo el. spotřebičů apod., využije nepozornosti seniora a tomuto odcizí finanční hotovost. celý text

ostatní | 27. 1. 2011 | Autor: Super Admin

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2011

Tak jako každý rok i letos Vás chceme informovat o výsledku Tříkrálové sbírky, která na území Charity Valašské Klobouky proběhla 7.- 8.1.2011. celý text

ostatní | 20. 1. 2011 | Autor: Super Admin

Pozvánka na jednání pracovních skupin komunitního plánování

více informací naleznete v příloze. celý text

ostatní | 19. 1. 2011 | Autor: Super Admin

Nařízení Státní veterinární správy

Státní veterinární správa nařizuje dnem 1.1.2011 chovatelům skotu staršího 3 měsíců povinné očkování pro katarální horečku ovcí v termínu nejpozději do 30.4.2011. celý text

ostatní | 14. 1. 2011 | Autor: Super Admin

Vypnutí analogového dokrývače ČT2 k 31. 1. 2011

V pondělí 31. ledna 2011 ukončí řádný provoz analogový dokrývač ČT2 Bylnice (34. kanál) – reálně vypnutý může být o několik hodin až dnů později. celý text

ostatní | 7. 1. 2011 | Autor: Super Admin

Harmonogram svozu odpadu na měsíc leden 2011

07.01.2011 - bílé a barevné sklo
14.01.2011 - plasty
21.01.2011 - papír a nápojové kartony
28.01.2011 - plasty celý text

ostatní | 3. 1. 2011 | Autor: Super Admin

INFORMACE PRO OBČANY

Zastupitelstvo města Brumov-Bylnice na svém zasedání dne 16. 12. 2010 schválilo nový ceník služeb v odpadovém hospodářství na rok 2011.

místní poplatek za provoz systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši ................................470 Kč/ osobu a kalendářní rok

smluvní cena pro podnikatelské objekty využívající systému svozu odpadu Městem Brumov-Bylnice ve výši........................................................................156 Kč vč. DPH za 1 ks svezené popelnice celý text

ostatní | 27. 12. 2010 | Autor: Super Admin

POZVÁNKA DO MĚSTSKÉHO MUZEA

Zveme na výstavu 40 let moderního kulturního stánku v Brumově-Bylnici, která dokumentuje kulturní život ve městě - ochotnické divadlo, maňáskářský kroužek, činnost knihovny a kulturního domu. K vidění je řada fotografií a kronik.
Otevírací doba muzea je denně pondělí až pátek od 8 do 15 hodin. celý text

ostatní | 22. 12. 2010 | Autor: Super Admin

Městský úřad Brumov-Bylnice upozorňuje občany na pracovní dobu v období vánočních svátků

Městský úřad Brumov-Bylnice upozorňuje občany na pracovní dobu v období vánočních svátků: celý text

ostatní | 22. 12. 2010 | Autor: Super Admin

2. veřejné zasedání zastupitelstva

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE zve občany na 2. veřejné zasedání Zastupitelstva města Brumova-Bylnice, které se koná dne 16. 12. 2010 v 15:00 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Brumov-Bylnice. celý text

ostatní | 16. 12. 2010 | Autor: Super Admin

V pátek 31. prosince 2010 ukončí řádný provoz analogový dokrývač ČT2 Brumov (38. kanál)

V pátek 31. prosince 2010 ukončí řádný provoz analogový dokrývač ČT2 Brumov (38. kanál) – reálně vypnutý může být o několik hodin až dnů později. Vysílání tohoto analogového vysílače malého výkonu z technických důvodů není před vypnutím označené piktogramem ani textovou lištou. Diváci musí sami ověřit, zda-li přijímají daný signál, a to podle kanálu naladěného v televizním přijímači. celý text

ostatní | 8. 12. 2010 | Autor: Super Admin

Mikulášsský expres

Autobusová doprava v době konání 19. Valašské jarmarku ve Valašských Kloboukách dne 4.12.2010. celý text

ostatní | 25. 11. 2010 | Autor: Super Admin
#

Hraniční přechod Horné Srnie/Brumov-Bylnice změní tvář díky novému projektu

„Dobudování dopravní infrastruktury Horné Srnie/Brumov-Bylnice“ je nejnovějším přeshraničním projektem partnerů (Obce Horné Srnie a Města Brumov-Bylnice) na hranici mezi ČR a SR. Tento investičně náročný projekt je spolufinancovaný Evropskou unií z prostředků Operačního programu Přeshraniční spolupráce SR – ČR. celý text

ostatní | 15. 11. 2010 | Autor: Super Admin
#

Zahájení konzultačního řízení k návrhu Komunitního plánu sociálních služeb a péče na Brumovsku a Valašskokloboucku

15.11.2010 - Manažerský tým KPSSP na Brumovsku a Valašskokloboucku celý text

ostatní | 15. 11. 2010 | Autor: Super Admin

Informace Policie ČR seniorům

informace naleznete v příloze celý text

ostatní | 5. 11. 2010 | Autor: Super Admin

Ořez dřevin

Firma E-ON žádá vlastníky či uživatele nemovitostí (pozemků) o odtranění nebo ořez stromoví a jiných porostů. celý text

ostatní | 1. 11. 2010 | Autor: Super Admin

Ustavující zasedání Zastupitelstva města Brumov-Bylnice

Město Brumov-Bylnice zve občany na ustavující zasedání zastupitelstva města, které se uskuteční v úterý 9. 11. 2010 v 15:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Brumov-Bylnice. celý text

ostatní | 1. 11. 2010 | Autor: Super Admin

Poskytnutá neinvestiční dotace od Zlínského kraje ve výši 15.000,-Kč

Zlínský kraj poskytl na konci října 2010 účelovou neinvestiční dotaci v celkové výši 15.000,-Kč, která byla určena na výdaje v roce 2010 spojené s činností jednotky sboru dobrovolných hasičů našeho města zařazené v integrovaném záchranném systému Zlínského kraje. celý text

ostatní | 29. 10. 2010 | Autor: Super Admin

Výsledky voleb do městského zastupitelstva

Ve dnech 15.-16.10.2010 proběhly volby do obecních zastupitelstev.
Podrobné informace naleznete na oficiálních stránkách Českého statistického úřadu. www.volby.cz celý text

ostatní | 18. 10. 2010 | Autor: Super Admin

KAJÍNEK

Kino Klub oznamuje, že z důvodů nedostatku filmových kopií distributora je filmové představení Kajínek v pátek 8,10. zrušeno a bude promítáno ve středu 13. 10. 2010 v 19,30 hodin. Děkujeme za pochopení.
Vstupné 50,-Kč. celý text

ostatní | 1. 10. 2010 | Autor: Super Admin

Pozvánka na jednání pracovních skupin komunitního plánování

Dne 23.9.2010 od 13. hodin se uskuteční další jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb a péče. celý text

ostatní | 15. 9. 2010 | Autor: Super Admin

Prohlášení starosty města Brumov-Bylnice

prohlášení naleznete v příloze celý text

ostatní | 30. 8. 2010 | Autor: Super Admin

Probíhá realizace projektu "Splašková kanalizace Svatý Štěpán"

V místní části Svatý Štěpán probíhají od ledna stavební práce na nové splaškové kanalizaci. Cílem projektu je nová kanalizační síť v této místní části, včetně dvou čerpacích stanic a nové čistírny odpadních vod. celý text

ostatní | 12. 8. 2010 | Autor: Super Admin

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje

Město Brumov-Bylnice obdrželo účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 30.000,-Kč na odstranění následků prvotních povodňových škod.
Dotace je určena na pokrytí prvotních nákladů a nezbytná opatření přijatá při odstraňování následků povodní vzniklých po vytrvalých deštích na území České republiky v květnu a červnu 2010 a lze ji použít v rámci řešení krizové situace. celý text

ostatní | 12. 8. 2010 | Autor: Super Admin

BRUMOVSKÉ DIVADELNÍ LÉTO

Ve 3. ročníku Brumovského divadelního léta představí pražský divadelní spolek Kašpar svoji nejúspěšnějsí inscenaci - RŮŽI PRO ALGERNON v hlavní roli s Janem Potměšilem. Představení se odehrají na brumovském hradě v pátek 27. a v sobotu 28. srpna 2010 vždy od 20 hodin.
Akce se koná pod záštitou hejtmana Zlínského kraje pana MVDr. Stanislava Mišáka a za podpory Fondu kultury Zlínského kraje. celý text

ostatní | 23. 7. 2010 | Autor: Super Admin

Sportovní a rekreační areál Brumov-Bylnice

Zveme Vás k návštěvě a k prožití příjemných letních dnů v krásném a klidném prostředí na koupaliště do Brumova-Bylnice.
Otvírací doba:
po 28. 6. 2010 13 - 19 hod.
út 29. 6. 2010 13 - 19 hod.
st 30. 6. 2010 a každý další den 10 - 19 hod. celý text

ostatní | 24. 6. 2010 | Autor: Super Admin

Sportovní a rekreační areál Brumov-Bylnice

V současné době probíhají na koupališti úklidové a přípravné práce na nadcházející sezónu. Předpokládané otevření koupaliště je naplánováno na pátek 18. 6. 2010. Těšíme se na Vaši návštěvu. celý text

ostatní | 11. 6. 2010 | Autor: Super Admin

HRADNÍ OKRUH 2010

Pořadatelé cyklistického závodu oznamují všem závodníkům i rekreačním cyklistům, že nedělní závod Hradní okruh 2010 se z důvodu dlouhodobých dešťů ruší. Náhradní termín bude včas oznámen - předpokládaný termín 5. září 2010. Informace na www.kolo-bezky.cz.
Děkujeme za pochopení. celý text

ostatní | 3. 6. 2010 | Autor: Super Admin

UPOZORNĚNÍ MĚÚ BRUMOV-BYLNICE

Ve středu 26. 5. 2010 bude provoz městského úřadu omezen z důvodu přerušení dodávky elektrické energie. Žádáme občany, aby k návštěvě úřadu k vyřízení svých záležitostí využili jiný vhodný termín. celý text

ostatní | 24. 5. 2010 | Autor: Super Admin

Investiční příprava lokality Hrbáč II pro výstavbu rodinných domů

V současné době připravuje Město Brumov-Bylnice investiční akci výstavby inženýrských sítí (tzv. ZTV – základní technická vybavenost) pro novou stavební lokalitu „Hrbáč II“, určenou k výstavbě rodinných domů dle schváleného územního plánu a navržené zastavovací studie. Tato lokalita je rozdělena do dvou etap – 1. etapa se nachází v katastrálním území Bylnice a 2. etapa v katastrálním území Brumov. O tomto rozdělení a etapizaci bylo rozhodnuto jak z důvodů ekonomických tak i majetkoprávních. V brumovské části zamýšlené lokality totiž většina vlastníků potřebných pozemků zatím nesouhlasí s jejich odprodejem pro zamýšlenou zástavbu RD.

Zmíněná 1.etapa připravované investiční akce má v současné době zpracovánu dokumentaci pro územní řízení (DUŘ) a to včetně zajištěných souhlasných vyjádření a stanovisek všech dotčených orgánů státní správy a účastníků řízení (vlastníků a správců inženýrských sítí). Tato dokumentace byla vypracována na základě jedné varianty zastavovací studie, kterou z několika připravených návrhů vybrala rada města. celý text

ostatní | 19. 5. 2010 | Autor: Super Admin

Harmonogram svozu odpadu na měsíc KVĚTEN 2010

07.05.2010 - plasty
13.05.2010 - papír + nápojové kartony + bílé a barevné sklo
20.05.2010 - plasty
27.05.2010 - plasty celý text

ostatní | 30. 4. 2010 | Autor: Super Admin

Atraktívne miesta pohraničia Horné Srnie - Brumov-Bylnice

Tisková zpráva o novém projektu přeshraniční spolupráce obcí Horné Srnie a Brumov-Bylnice. celý text

ostatní | 26. 4. 2010 | Autor: Super Admin

Upozornění pro nájemce městských bytů

Upozorňujeme nájemce obecních bytů na možnost hradit nájemné formou SIPO. celý text

ostatní | 12. 4. 2010 | Autor: Super Admin

Zápis dětí do mateřské školky

a den otevřených dveří v MŠ ve dnech 12. - 15. 4. 2010 ! celý text

ostatní | 6. 4. 2010 | Autor: Super Admin

Pozvánka na XX. veřejné zasedání Zastupitelstva města Brumov-Bylnice

Město Brumov-Bylnice zve občany na XX. veřejné zasedání Zastupitelstva města Brumov-Bylnice, které se bude konat ve čtvrtek 8. dubna 2010 v 15:00 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Brumov-Bylnice. celý text

ostatní | 1. 4. 2010 | Autor: Super Admin

Harmonogram svozu odpadu na měsíc DUBEN 2010

09.04.2010 - plasty
15.04.2010 - bílé + barevné sklo
16.04.2010 - papír + nápojové kartony
22.04.2010 - plasty celý text

ostatní | 31. 3. 2010 | Autor: Super Admin

Informace Finančního úřadu ve Valašských Kloboukách

Finanční úřad ve Valašských Kloboukách rozšiřuje úřední hodiny pro výběr daňových přiznání k dani z příjmů za rok 2009 na svém pracovišti ve Valašských Kloboukách celý text

ostatní | 22. 3. 2010 | Autor: Super Admin

Výzva zájemcům o údržbu krajiny v roce 2010

Město Brumov-Bylnice bude v rámci dotačního programu Péče o krajinu ČR (Podprogramu péče o zvláště chráněné části přírody a ptačí oblasti) zabezpečovat údržbu vybraných lokalit ve vlastnictví města. celý text

ostatní | 21. 3. 2010 | Autor: Super Admin
#

Slavnostní zahájení provozu nové centrální kotelny v Brumově-Bylnici

V úterý 23. února 2010 byl v odpoledních hodinách slavnostně zahájen provoz „nové“ centrální kotelny.
Zahájení se zúčastnilo vedení i členové zastupitelstev partnerských obcí Brumov-Bylnice a Horné Srnie, zástupci projekčních, stavebních a dodavatelských firem, Energetické agentury Zlínského kraje a hosté z okolních obcí.
Ti všichni si po krátkém zhodnocení celého projektu starostou města Brumova-Bylnice a vystoupení některých hostů měli možnost prohlédnout nové technologické zařízení kotelny. celý text

ostatní | 17. 3. 2010 | Autor: Super Admin

Informace k předvolebním kampaním

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PČR 28. a 29. května 2010

Město Brumov-Bylnice stanovuje pro předvolební propagaci v rámci uvedených voleb níže uvedené technické prostředky a podmínky pro jejich využití. celý text

ostatní | 10. 3. 2010 | Autor: Super Admin

Harmonogram svozu odpadu na měsíc BŘEZEN 2010

12.03.2010 - plasty, bílé + barevné sklo
18.03.2010 - papír + nápojové kartony
25.03.2010 - plasty celý text

ostatní | 27. 2. 2010 | Autor: Super Admin
#

Poukazy na permanentky do sportovního a rekreačního areálu Brumov-Bylnice

Město Brumov-Bylnice nabízí už nyní všem zájemcům o letní koupání a další sportovní aktivity POUKAZY na permanentku do sportovního a rekreačního areálu pro sezónu 2010.

POUKAZY se mohou stát také vhodným dárkem pro Vaše rodinné příslušníky nebo přátele !

Jsou k dispozici na MěÚ v Brumově-Bylnici, a to v kanceláři p. tajemníka, kde také získáte veškeré podrobnější informace. celý text

ostatní | 8. 2. 2010 | Autor: Super Admin

Pozvánka na XIX. veřejné zasedání Zastupitelstva města Brumov-Bylnice

Město Brumov-Bylnice zve občany na XIX. veřejné zasedání Zastupitelstva města Brumov-Bylnice, které se bude konat ve čtvrtek 11. února 2010 v 15:00 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Brumov-Bylnice. celý text

ostatní | 4. 2. 2010 | Autor: Super Admin

Upozornění

Upozorňujeme občany na uzavření sběrného dvoru do konce tohoto týdne, tj. do 24.1.2010.
Otevřeno bude pouze v pátek 22.1.2010, a to od 8:00 do 16:00 hodin ! celý text

ostatní | 19. 1. 2010 | Autor: Super Admin

Upozornění na opětovné otevření sběrného dvoru

Upozorňujeme občany, že sběrný dvůr v Brumově-Bylnici bude pro potřeby místních občanů a smluvních partnerů města od 2. února 2010 otevřen. Provozní doba ve všední dny zůstává zachována od 8:00 do 16:00 hodin. celý text

ostatní | 1. 1. 2010 | Autor: Super Admin

Harmonogram svozu odpadu na měsíc LEDEN 2010

08.01.2010 - bílé + barevné sklo
15.01.2010 - plasty
21.01.2010 - papír + nápojové kartony
29.01.2010 - plasty celý text

ostatní | 31. 12. 2009 | Autor: Super Admin

ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ O SVATÉM ŠTĚPÁNĚ

Zveme Vás na rozhlasové vysílání Českého rozhlasu Praha 2 na svatého Štěpána 26. prosince 2009 po zprávách v 11 hodin.
Reportáž ze Svatého Štěpána, jediné obci tohoto názvu v celé České republice, pořídili reportéři s kastelánem hradu, kronikářkou, obyvateli Sv. Štěpána a dětmi z mateřské školy.
Frekvence VKV Zlín 107,7 FM celý text

ostatní | 21. 12. 2009 | Autor: Super Admin

Informace o vánočním provozu Městského úřadu v Brumově-Bylnici

Vážení občané, rádi bychom Vás upozornili, že provoz všech odborů městského úřadu zůstane během posledních dvou týdnů letošního roku zachován, a to v obvyklé úřední době, pouze se dvěma výjimkami. celý text

ostatní | 16. 12. 2009 | Autor: Super Admin

Pozvánka na XVIII. veřejné zasedání Zastupitelstva města Brumova-Bylnice

Město Brumov-Bylnice zve občany na XVIII. veřejné zasedání Zastupitelstva města Brumova-Bylnice, které se koná v úterý 15. prosince 2009 v 15:00 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Brumov-Bylnice. celý text

ostatní | 8. 12. 2009 | Autor: Super Admin

O NEJLEPŠÍ VÁNOČNÍ CUKROVÍ

Již popáté se uskuteční na Předvánočním jarmarku soutěžní výstava a ochutnávka vánočního cukroví. I touto cestou chceme oslovit další kuchařky, které mají možnost si s vánočním cukrovím i zasoutěžit. Tentokrát budou oceněny tři recepty cenami, které nám věnovaly do soutěže místní firmy Černíček s. r. o., ŠBB Elektro Šindler a Eurohity Pekárek.
Prosíme o doručení receptu co nejdříve do městského muzea na Podzámčí.
6. Předvánoční jarmark lidových řemesel se uskuteční již tuto sobotu 12. prosince od 9 hodin v prostorách kulturního domu a jeho okolí. celý text

ostatní | 7. 12. 2009 | Autor: Super Admin

Pravidla pro užívání městského rozhlasu

Předkládáme Vám nová pravidla pro využívání městského rozhlasu, která byla schválena dne 23.11.2009 Radou města. celý text

ostatní | 3. 12. 2009 | Autor: Super Admin

Informace o dotaci od Zlínského kraje

Poskytnutá neinvestiční dotace od Zlínského kraje ve výši 45 000 Kč. celý text

ostatní | 1. 12. 2009 | Autor: Super Admin

Harmonogram svozu odpadu na měsíc PROSINEC 2009

04.12.2009 - plasty
10.12.2009 - sklo + papír + nápojové kartony
18.12.2009 - plasty
31.12.2009 - plasty + papír + nápojové kartony celý text

ostatní | 30. 11. 2009 | Autor: Super Admin

Mimořádné autobusy na Valašský jarmek 2009

V sobotu 5. 12. 2009 bude na náměstí ve Valašských Kloboukách probíhat tradiční, již 18. Valašský mikulášský jarmek.
Aby se návštěvníci této akce vyhnuli každoročním problémům s parkováním vlastních vozidel, a také aby si mohli bez omezení vychutnat tekuté speciality, které jarmek nabízí, budou ke svozu návštěvníků zajištěny mimořádné autobusové linky. celý text

ostatní | 26. 11. 2009 | Autor: Super Admin

Přípis npor. Bc. Oldřicha Filipčuka očanům

Npor. Bc. Oldřich Filipčuk končí ve funkci vedoucího Obvodního oddělení Policie ČR ve Valašských Kloboukách. celý text

ostatní | 4. 11. 2009 | Autor: Super Admin

Návrh regenerace náměstí H. Synkové v Brumově-Bylnici

Zde naleznete vizualizace návrhu regenerace našeho náměstí. celý text

ostatní | 1. 11. 2009 | Autor: Super Admin

Harmonogram svozu odpadu na měsíc LISTOPAD 2009

05.11.2009 - plasty
12.11.2009 - bílé + barevné sklo, papír, nápojové kartony
20.11.2009 - plasty celý text

ostatní | 31. 10. 2009 | Autor: Super Admin
#

Hrad dostal novou šindelovou střechu

Díky účelové neinvestiční dotaci Zlínského kraje z Programu regenerace městských památkových zón byla v těchto dnech na hradě Brumov vyměněna již nefunkční, protékající šindelová krytina na střeše hranolové a vyhlídkové věže. celý text

ostatní | 26. 10. 2009 | Autor: Super Admin

Výsledky soutěže O nejlepšího elektrotřídiče ve Zlínském kraji

Město Brumov-Bylnice zvítězilo v kategorii měst - v průměru odevzdal každý občan našeho města k recyklaci 6,2 kg elektroodpadu (za období 1.7.2008 - 1.7.2009). celý text

ostatní | 26. 10. 2009 | Autor: Super Admin

Hrad Brumov na ČT1

Pro všechny, kteří neviděli pořad České televize Toulavá kamera s příspěvkem o hradě Brumov, jsme do naší Fotogalerie zařadili odkaz na webové stránky, kde se mohou na reportáž podívat. celý text

ostatní | 20. 10. 2009 | Autor: Super Admin

Uzavírka silnice mezi obcemi Slavičín a Brumov-Bylnice prodloužena o jeden den

Na základě žádosti firmy TOMI-REMONT, a. s., oznamujeme občanům, že dočasné uzavření silnice II/495 v úseku od železničního přejezdu v Hrádku po železniční přejezd mezi Štítnou nad Vláří a Brumovem-Bylnicí bude z důvodu nepříznivého počasí prodlouženo až do 21.10. do 24:00 hodin. Rovněž výluka traťového spojení mezi železniční stanicí Slavičín - Bylnice je prodloužena až do 21. října 2009. celý text

ostatní | 19. 10. 2009 | Autor: Super Admin

Upozornění Městského úřadu Brumov-Bylnice

Dne 22.10.2009 bude od 11:30 hodin Městský úřad v Brumově-Bylnici pro veřejnost uzavřen. celý text

ostatní | 17. 10. 2009 | Autor: Super Admin

Upozornění na riziko padání stromů a větví

Odbor životního prostředí Městského úřadu Valašské Klobouky, jako místně příslušný orgán státní správy lesů, na základě současné klimatické a povětrnostní situace nedoporučuje občanům vstup do lesních porostů, ovocných sadů, stromořadí z důvodu vysokého nebezpečí ohrožení života, zdraví a majetku vlivem pádu stromů a větví.
Je v zájmu občanů nevystavovat sebe ani majetek tomuto zbytečnému riziku. Toto varování platí do doby změny současných klimatických podmínek. celý text

ostatní | 15. 10. 2009 | Autor: Super Admin

Sociálně finanční poradna

Občanské sdružení sociálních a finančních poraden s krajskou radou Svazu důchodců
zahajuje bezplatnou sociálně - finanční poradnu. celý text

ostatní | 15. 10. 2009 | Autor: Super Admin

Upozornění stavebního úřadu

Ve dnech 15. – 16. 10. 2009 nebudou na pracovišti, z důvodu jiných pracovních povinností, přítomni pracovníci stavebního úřadu. Poštu určenou stavebnímu úřadu je v těchto dnech možno předat prostřednictvím centrální podatelny. celý text

ostatní | 14. 10. 2009 | Autor: Super Admin

Upozornění na výluku železničního spojení na trati Slavičín - Bylnice a na uzavírku silnice mezi obcemi Slavičín - Brumov-Bylnice

Upozorňujeme občany, že od čtvrtku 15. října do pondělí 19. října 2009 se bude konat nepřetržitá výluka traťové koleje mezi železničními stanicemi Slavičín - Bylnice.
Výluka bude zahájena ve čtvrtek 15. října v 7:40 hod. a ukončena v pondělí 19. října ve 20:00 hod. V době konání nepřetržité výluky budou vlaky mezi výše uvedenými žel. stanicemi nahrazeny náhradní autobusovou dopravou. Cestující budou o stanovišti náhradní autobusové dopravy a o přistavení autobusů informováni ve vlacích a informačními tabulemi na jednotlivých železničních stanicích a zastávkách.
V souvislosti s tímto bude ve dnech čtvrtek 15. října až úterý 20. října úplně uzavřena silnice II/495 mezi obcemi Slavičín a Brumov-Bylnice.
Objízdná trasa pro osobní vozidla povede z Hrádku přes Divnice, Vrbětice, Vlachovice a Valašské Klobouky, pro vozidla nad 3,5 t povede objížďka ze Slavičína, přes Lipovou, Vlachovice a Valašské Klobouky. Linkové autobusy budou mít před a za opravovaným přejezdem vždy jeden autobus, aby nebyla narušena dopravní obslužnost mezi těmito obcemi. celý text

ostatní | 14. 10. 2009 | Autor: Super Admin

Recykloúklid - říjen 2009

Chcete se zbavit nepotřebných elektrospotřebičů?
Zapojte se do podzimního Recykloúklidu! celý text

ostatní | 12. 10. 2009 | Autor: Super Admin

Výluka traťové koleje mezi železniční stanicemi Valašské Klobouky - Bylnice

Upozorňujeme občany na výluku traťové koleje mezi železničními stanicemi Valašské Klobouky - Bylnice ve dnech pondělí 26. 10. 2009 a v úterý 27. 10. 2009.
Výluka bude zahájena v pondělí 26. října v 07:00 hod. a ukončena v úterý 27. října ve 12:20 hod. celý text

ostatní | 12. 10. 2009 | Autor: Super Admin

Humanitární sbírka textilu a obuvi

Charita Valašské Klobouky ve spolupráci s městem Brumov-Bylnice a Občanským sdružením Diakonie Broumov vyhlašuje humanitární sbírku. celý text

ostatní | 8. 10. 2009 | Autor: Super Admin

Harmonogram svozu odpadu na měsíc ŘÍJEN 2009

08.10.2009 - plasty
15.10.2009 - bílé + barevné sklo, papír, nápojové kartony
23.10.2009 - plasty celý text

ostatní | 29. 9. 2009 | Autor: Super Admin

Informace k návštěvě papeže Benedikta XVI. v Brně dne 27.9.2009

Oznamujeme občanům, že v neděli 27. září 2009 bude k návštěvě papeže Benedikta XVI. v Brně zaveden mimořádný vlak ze Slavičína do Brna, ke kterému bude autobusový přípoj z Bylnice s odjezdem z bylnického nádraží ve 04:47 hodin.

V přiložených souborech jsou uvedeny jízdní řády vlaků do Brna 27.9.2009 a další informace o dopravě v Brně. celý text

ostatní | 18. 9. 2009 | Autor: Super Admin

Pozvánka na XVII. veřejné zasedání Zastupitelstva města Brumov-Bylnice

Město Brumov-Bylnice zve občany na XVII. veřejné zasedání Zastupitelstva města Brumova-Bylnice, které se koná ve čtvrtek 24. září 2009 v 15:00 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Brumov-Bylnice. celý text

ostatní | 17. 9. 2009 | Autor: Super Admin

Výzva MAS Ploština

dokument k nahlédnutí v příloze celý text

ostatní | 3. 9. 2009 | Autor: Super Admin

Harmonogram svozu odpadu na měsíc ZÁŘÍ 2009

03.09.2009 - plasty
10.09.2009 - plasty
17.09.2009 - papír + nápojové kartony + bílé sklo + barevné sklo
18.09.2009 - plasty
25.09.2009 - plasty celý text

ostatní | 31. 8. 2009 | Autor: Super Admin
#

Zahájení nového školního roku

Milé děti, vážení rodiče, prázdniny se blíží ke konci a proto Vám přinášíme informace k zahájení nového školního roku 2009/2010. celý text

ostatní | 28. 8. 2009 | Autor: Super Admin

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Město Brumov-Bylnice, zastoupené tajemníkem městského úřadu Ing. Kamilem Sedlačíkem, vyhlašuje výběrové řízení na funkci referent finančního odboru MěÚ Brumov-Bylnice - účetní, pokladní

Místo výkonu práce: Brumov-Bylnice
Platová třída odpovídající druhu práce: 9
Předpokládaný nástup: listopad 2009 celý text

ostatní | 27. 8. 2009 | Autor: Super Admin

SETKÁNÍ MUZIKANTŮ V BÍLÝCH KARPATECH

Sedmé setkání folklórních a lidových souborů a hudeb v Brumově - Bylnici. Zveme všechny v pátek večer do brumovského kostela a na zábavu do bylnického areálu Pod strání. V sobotu odpoledne proběhne festival u Kulturního domu. celý text

ostatní | 11. 8. 2009 | Autor: Super Admin

Důležité upozornění

Vážení občané, v poslední době dochází v našem regionu k nárůstu loupežných přepadení a kriminality páchaných zejména na starších občanech. celý text

ostatní | 10. 8. 2009 | Autor: Super Admin

Harmonogram svozu odpadu na měsíc SRPEN 2009

07.08.2009 - plasty
14.08.2009 - plasty
20.08.2009 - plasty + bílé sklo + barevné sklo
21.08.2009 - papír + nápojové kartony
27.08.2009 - plasty celý text

ostatní | 1. 8. 2009 | Autor: Super Admin

Pozvánka pro děti do soutěže Pohádkový ekozvěřinec

Milé děti, popřemýšlejte a zkuste vyrobit z plastu, papíru nebo jiného odpadu, který se dá recyklovat, nějaké zajímavé, pozoruhodné, laskavé, milé nebo naopak strašidelné pohádkové ekozvířátko. Jako například děti z Valašských Klobouk vytvořily pavouka Edu, kterého najdete v letáku se soutěžními podmínkami. celý text

ostatní | 15. 7. 2009 | Autor: Super Admin

Upozornění na změnu konzultačních dnů architekta

Upozorňujeme občany na změnu konzultačních dnů architekta pro stavební úřad Brumov-Bylnice ve II. polovině roku 2009. celý text

ostatní | 14. 7. 2009 | Autor: Super Admin

Výluka železničního spojení

Ve dnech 13.7. až 14.7. 2009 se bude konat vícedenní výluka traťové koleje mezi železničními stanicemi Valašské Klobouky – Bylnice. Výluka bude ve výše uvedených dnech zahájena v 07:00 hod. a ukončena ve 12:20 hod. celý text

ostatní | 1. 7. 2009 | Autor: Super Admin

Materiální sbírka na pomoc obětem povodní

Charita Valašské Klobouky vyhlašuje materiální sbírku na pomoc obětem postiženým povodněmi...

Jedná se především o úklidový materiál, lopaty, kolečka, pracovní rukavice, kbelíky, hadry, kartáče, čistící a desinfekční prostředky apod. Dále je poptávka po různých repelentech. Další materiál jako lůžkoviny, deky, prostěradla darujte nové nebo v bezvadném stavu. celý text

ostatní | 1. 7. 2009 | Autor: Super Admin

Harmonogram svozu odpadu na měsíc červenec 2009

03.07.2009 - plasty
10.07.2009 - plasty
17.07.2009 - plasty, papír, nápojové kartony
24.07.2009 - plasty, bílé a barevné sklo
31.07.2009 - plasty celý text

ostatní | 26. 6. 2009 | Autor: Super Admin

Pozvánka na XVI. veřejné zasedání Zastupitelstva města Brumov-Bylnice

Město Brumov-Bylnice zve občany na XVI. veřejné zasedání Zastupitelstva města Brumova-Bylnice, které se koná ve čtvrtek 25. června 2009 v 15:00 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Brumov-Bylnice. celý text

ostatní | 17. 6. 2009 | Autor: Super Admin

Pozvání na Mezinárodní kulturně-společenské setkání seniorů ve Valašských Kloboukách

Klub důchodců Valašské Klobouky si vás dovoluje pozvat k účasti na tradiční MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ, které se uskuteční v sobotu 20. června 2009 od 14:00 hodin v objektu fotbalového hřiště Spartaku Valašské Klobouky - u nádraží.
Společné odpoledne bude vyplněno soutěžemi, kulturním programem, hudbou a tancem. Občerstvení zajištěno. celý text

ostatní | 15. 6. 2009 | Autor: Super Admin

Výsledky voleb do Evropského parlamentu

Vážení občané, předkládáme Vám výsledky voleb, které se konaly v předchozím víkendu. celý text

ostatní | 8. 6. 2009 | Autor: Super Admin

Informace občanům k zateplování rodinných domků

Vedení města Brumova-Bylnice zve všechny občany města a okolí, kteří mají zájem o informace k zateplování rodinných domů, bytových domů a panelových domů, do velké zasedací místnosti Městského úřadu a to v úterý 9. června v 15. hod. celý text

ostatní | 3. 6. 2009 | Autor: Super Admin

Upozornění na ukončení přijímání žádostí o příspěvek z Fondu regenerace a obnovy MPZ

Upozorňujeme všechny zájemce o příspěvek z Fondu regenerace a obnovy Městské památkové zóny města Brumov-Bylnice, že v souladu s pravidly pro poskytování a přidělování tohoto příspěvku bude dnem 31. 5. 2009 ukončen příjem žádostí.
Vyplněné žádosti s povinnými přílohami jsou přijímány na odboru investic a majetku města nebo na podatelně MěÚ. celý text

ostatní | 25. 5. 2009 | Autor: Super Admin

Pozvánka na XV. veřejné zasedání (mimořádné) Zastupitelstva města Brumov-Bylnice

Město Brumov-Bylnice zve občany na XV. veřejné zasedání (mimořádné) Zastupitelstva města Brumova-Bylnice, které se koná v pondělí 1. června 2009 ve 13:00 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Brumov-Bylnice. celý text

ostatní | 25. 5. 2009 | Autor: Super Admin

OZNÁMENÍ STAVEBNÍHO ÚŘADU

Stavební úřad Městského úřadu v Brumově-Bylnici tímto oznamuje, že ve dnech 28.05. (čtvrtek) a 29.05.2009 (pátek) bude z důvodu pracovní porady referentů omezen chod stavebního úřadu.

Dne 28.05.2009 (čtvrtek) se uskuteční konzultační hodiny architekta, které se zde přesouvají ze dne 21.05.2009. Případné žádosti je možné podat u architekta nebo na podatelně městského úřadu. celý text

ostatní | 20. 5. 2009 | Autor: Super Admin

Harmonogram svozu odpadu v červnu 2009

Termíny svozu tříděného odpadu

5. 6. 2009 - plasty
12. 6. 2009 - plasty
19. 6. 2009 - plasty
26. 6. 2009 - plasty, papír, nápojové kartony, bílé a barevné sklo celý text

ostatní | 13. 5. 2009 | Autor: Super Admin

Humanitární sbírka

Charita Valašské Klobouky vyhlašuje humanitární sbírku textilu a jiných předmětů, která bude probíhat v pondělí 11. května a v úterý 12. května 2009, v době od 15:30 hod. do 17:30 hod., v horní části budovy bývalé měšťanky. celý text

ostatní | 7. 5. 2009 | Autor: Super Admin

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA "RICHARDA III."

V městském muzeu na Podzámčí byl zahájen předprodej vstupenek na Shakespearovo drama Richard III. v hlavní roli s Janem Potměšilem, Bořivojem Navrátilem, Milenou Steinmasslovou a dalšími.
Představení proběhne v pátek 22. a v sobotu 23. května 2009 na spodním nádvoří brumovského hradu.
Vstupné: 200,-, mládež 150,- Kč
Srdečně zveme! celý text

ostatní | 28. 4. 2009 | Autor: Super Admin

Nový Územní plán Brumov-Bylnice

Zastupitelstvo města rozhodlo na svém zasedání dne 16.4.2009 usnesením číslo 4/14/2009/237 o pořízení nového Územního plánu Brumov-Bylnice.

Dne 20.4.2009 bylo zahájeno projednání Zadání Územního plánu Brumov-Bylnice. Dle § 47 stavebního zákona může ve lhůtě do 30 dnů ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky (od 24.4.2009 do 25.5.2009) každý uplatnit své připomínky. celý text

ostatní | 27. 4. 2009 | Autor: Super Admin

Oslavy 5. výročí podpisu Smlouvy o družbě a spolupráci mezi městem Brumov-Bylnice a obcí Horné Srnie

Srdečně Vás všechny zveme na společné setkání občanů, které se uskuteční dne 1. 5. 2009 od 9.00 hodin v rekreačním zařízení Pohoda v Sidonii. celý text

ostatní | 27. 4. 2009 | Autor: Super Admin

Akce klubu důchodců v měsíci květnu

První akcí v měsíci květnu je pěší výlet přírodou... celý text

ostatní | 23. 4. 2009 | Autor: Super Admin

Harmonogram svozu odpadu v květnu 2009

Termíny svozu tříděného odpadu

07.05.2009 - plasty
21.05.2009 - papír, nápojové kartony
22.05.2009 - plasty
28.05.2009 - plasty
29.05.2009 - bíĺé a barevné sklo celý text

ostatní | 15. 4. 2009 | Autor: Super Admin

Základní informace k vyhlášenému programu „Zelená úsporám“

Ve sdělovacích prostředcích v první polovině dubna proběhla zpráva o schválení programu „Zelená úsporám“, na kterou reagovalo velké množství občanů našeho města i okolních obcí s dotazy na sdělení podrobných podmínek pro získání dotací na zateplení rodinných domů.
Protože Město Brumov-Bylnice není garantem administrace ani organizační složkou oprávněnou přijímat žádosti do tohoto programu, podáváme tímto pouze základní informace pro občany, kteří mají zájem o čerpání finančních prostředků z vyhlášeného programu. celý text

ostatní | 15. 4. 2009 | Autor: Super Admin

Pozvánka na XIV. veřejné zasedání Zastupitelstva města Brumova-Bylnice

Město Brumov-Bylnice zve občany na XIV. veřejné zasedání Zastupitelstva města Brumova-Bylnice, které se koná dne 16. 4. 2009 v 15:00 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Brumov-Bylnice. celý text

ostatní | 9. 4. 2009 | Autor: Super Admin
první
ze 15
poslední