Obsah

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE VÁM PŘINÁŠÍ SLUŽBU MUNIPOLISMOBILNÍ ROZHLAS

Zprávy

první
ze 15
další poslední

Harmonogram svozu odpadu na měsíc červenec 2009

03.07.2009 - plasty
10.07.2009 - plasty
17.07.2009 - plasty, papír, nápojové kartony
24.07.2009 - plasty, bílé a barevné sklo
31.07.2009 - plasty celý text

ostatní | 26. 6. 2009 | Autor: Super Admin

Pozvánka na XVI. veřejné zasedání Zastupitelstva města Brumov-Bylnice

Město Brumov-Bylnice zve občany na XVI. veřejné zasedání Zastupitelstva města Brumova-Bylnice, které se koná ve čtvrtek 25. června 2009 v 15:00 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Brumov-Bylnice. celý text

ostatní | 17. 6. 2009 | Autor: Super Admin

Pozvání na Mezinárodní kulturně-společenské setkání seniorů ve Valašských Kloboukách

Klub důchodců Valašské Klobouky si vás dovoluje pozvat k účasti na tradiční MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ, které se uskuteční v sobotu 20. června 2009 od 14:00 hodin v objektu fotbalového hřiště Spartaku Valašské Klobouky - u nádraží.
Společné odpoledne bude vyplněno soutěžemi, kulturním programem, hudbou a tancem. Občerstvení zajištěno. celý text

ostatní | 15. 6. 2009 | Autor: Super Admin

Výsledky voleb do Evropského parlamentu

Vážení občané, předkládáme Vám výsledky voleb, které se konaly v předchozím víkendu. celý text

ostatní | 8. 6. 2009 | Autor: Super Admin

Informace občanům k zateplování rodinných domků

Vedení města Brumova-Bylnice zve všechny občany města a okolí, kteří mají zájem o informace k zateplování rodinných domů, bytových domů a panelových domů, do velké zasedací místnosti Městského úřadu a to v úterý 9. června v 15. hod. celý text

ostatní | 3. 6. 2009 | Autor: Super Admin

Upozornění na ukončení přijímání žádostí o příspěvek z Fondu regenerace a obnovy MPZ

Upozorňujeme všechny zájemce o příspěvek z Fondu regenerace a obnovy Městské památkové zóny města Brumov-Bylnice, že v souladu s pravidly pro poskytování a přidělování tohoto příspěvku bude dnem 31. 5. 2009 ukončen příjem žádostí.
Vyplněné žádosti s povinnými přílohami jsou přijímány na odboru investic a majetku města nebo na podatelně MěÚ. celý text

ostatní | 25. 5. 2009 | Autor: Super Admin

Pozvánka na XV. veřejné zasedání (mimořádné) Zastupitelstva města Brumov-Bylnice

Město Brumov-Bylnice zve občany na XV. veřejné zasedání (mimořádné) Zastupitelstva města Brumova-Bylnice, které se koná v pondělí 1. června 2009 ve 13:00 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Brumov-Bylnice. celý text

ostatní | 25. 5. 2009 | Autor: Super Admin

OZNÁMENÍ STAVEBNÍHO ÚŘADU

Stavební úřad Městského úřadu v Brumově-Bylnici tímto oznamuje, že ve dnech 28.05. (čtvrtek) a 29.05.2009 (pátek) bude z důvodu pracovní porady referentů omezen chod stavebního úřadu.

Dne 28.05.2009 (čtvrtek) se uskuteční konzultační hodiny architekta, které se zde přesouvají ze dne 21.05.2009. Případné žádosti je možné podat u architekta nebo na podatelně městského úřadu. celý text

ostatní | 20. 5. 2009 | Autor: Super Admin

Harmonogram svozu odpadu v červnu 2009

Termíny svozu tříděného odpadu

5. 6. 2009 - plasty
12. 6. 2009 - plasty
19. 6. 2009 - plasty
26. 6. 2009 - plasty, papír, nápojové kartony, bílé a barevné sklo celý text

ostatní | 13. 5. 2009 | Autor: Super Admin

Humanitární sbírka

Charita Valašské Klobouky vyhlašuje humanitární sbírku textilu a jiných předmětů, která bude probíhat v pondělí 11. května a v úterý 12. května 2009, v době od 15:30 hod. do 17:30 hod., v horní části budovy bývalé měšťanky. celý text

ostatní | 7. 5. 2009 | Autor: Super Admin

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA "RICHARDA III."

V městském muzeu na Podzámčí byl zahájen předprodej vstupenek na Shakespearovo drama Richard III. v hlavní roli s Janem Potměšilem, Bořivojem Navrátilem, Milenou Steinmasslovou a dalšími.
Představení proběhne v pátek 22. a v sobotu 23. května 2009 na spodním nádvoří brumovského hradu.
Vstupné: 200,-, mládež 150,- Kč
Srdečně zveme! celý text

ostatní | 28. 4. 2009 | Autor: Super Admin

Nový Územní plán Brumov-Bylnice

Zastupitelstvo města rozhodlo na svém zasedání dne 16.4.2009 usnesením číslo 4/14/2009/237 o pořízení nového Územního plánu Brumov-Bylnice.

Dne 20.4.2009 bylo zahájeno projednání Zadání Územního plánu Brumov-Bylnice. Dle § 47 stavebního zákona může ve lhůtě do 30 dnů ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky (od 24.4.2009 do 25.5.2009) každý uplatnit své připomínky. celý text

ostatní | 27. 4. 2009 | Autor: Super Admin

Oslavy 5. výročí podpisu Smlouvy o družbě a spolupráci mezi městem Brumov-Bylnice a obcí Horné Srnie

Srdečně Vás všechny zveme na společné setkání občanů, které se uskuteční dne 1. 5. 2009 od 9.00 hodin v rekreačním zařízení Pohoda v Sidonii. celý text

ostatní | 27. 4. 2009 | Autor: Super Admin

Akce klubu důchodců v měsíci květnu

První akcí v měsíci květnu je pěší výlet přírodou... celý text

ostatní | 23. 4. 2009 | Autor: Super Admin

Harmonogram svozu odpadu v květnu 2009

Termíny svozu tříděného odpadu

07.05.2009 - plasty
21.05.2009 - papír, nápojové kartony
22.05.2009 - plasty
28.05.2009 - plasty
29.05.2009 - bíĺé a barevné sklo celý text

ostatní | 15. 4. 2009 | Autor: Super Admin

Základní informace k vyhlášenému programu „Zelená úsporám“

Ve sdělovacích prostředcích v první polovině dubna proběhla zpráva o schválení programu „Zelená úsporám“, na kterou reagovalo velké množství občanů našeho města i okolních obcí s dotazy na sdělení podrobných podmínek pro získání dotací na zateplení rodinných domů.
Protože Město Brumov-Bylnice není garantem administrace ani organizační složkou oprávněnou přijímat žádosti do tohoto programu, podáváme tímto pouze základní informace pro občany, kteří mají zájem o čerpání finančních prostředků z vyhlášeného programu. celý text

ostatní | 15. 4. 2009 | Autor: Super Admin

Pozvánka na XIV. veřejné zasedání Zastupitelstva města Brumova-Bylnice

Město Brumov-Bylnice zve občany na XIV. veřejné zasedání Zastupitelstva města Brumova-Bylnice, které se koná dne 16. 4. 2009 v 15:00 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Brumov-Bylnice. celý text

ostatní | 9. 4. 2009 | Autor: Super Admin

Harmonogram svozu odpadu v dubnu 2009

10. 4. 2009 - plasty
17. 4. 2009 - papír, nápojové kartony
24. 4. 2009 - plasty
30. 4. 2009 - bílé a barevné sklo celý text

ostatní | 17. 3. 2009 | Autor: Super Admin

Informace o vydávání nových cestovních pasů

Od 1. dubna 2009 se budou vydávat cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji obsahujícím dva biometrické údaje. celý text

ostatní | 13. 3. 2009 | Autor: Super Admin

Oznámení finančního úřadu ve Valašských Kloboukách

Finanční úřad ve Valašských Kloboukách sděluje, že daňové složenky pro platby daně z nemovitostí budou v roce 2009 zpracovávány centrálně podle územní působnosti jednotlivých finančních ředitelství a rozesílány daňovým subjektům hromadně. Má-li poplatník daně z nemovitostí více nemovitostí, které se nacházejí v působnosti různých správců daně v rámci jednoho finančního ředitelství, budou vzájmu urychlení distribuce do obálek vkládány složenky za všechny tyto úřady. Má-li poplatník daně z nemovitostí nemovitosti u více finančních úřadů v působnosti různých finančních ředitelství, obdrží obálku se složenkami za každé dotčené finanční ředitelství samostatně. celý text

ostatní | 10. 3. 2009 | Autor: Super Admin

Upozornění na uzavření Mateřské školy v Brumově-Bylnici

Oznamujeme tímto rodičům dětí navštěvující Mateřskou školu Družba v Brumově-Bylnici, že od zítřejšího dne, tj. od úterý 10. března 2009 do pátku 13. března 2009, nebude mateřská škola otevřena z důvodu nízkého počtu přihlášených žáků. Provoz školy bude zahájen opět v pondělí 16. března 2009. celý text

ostatní | 9. 3. 2009 | Autor: Super Admin

Polyfunkční DŮM U SLUNCE jde do finále

Vážení občané,
zcela jistě ve Vaší paměti zůstává prostor rohu náměstí u restaurace. Během tří let jste denně mohli sledovat proměny této části náměstí. Na prvopočátku byla demolice původního objektu a následovaly projekční práce. Tyto rozhodně nebyly jednoduchou záležitostí, protože vyhovět všem předpisům, nařízením, bezpečnostním požadavkům a požadavkům dotčených orgánů bylo tvrdým oříškem pro projekční kancelář. Nakonec se dílo podařilo a zcela jistě i Vás denně oslovuje svým dominantním pohledem nová budova DOMU U SLUNCE. celý text

ostatní | 9. 3. 2009 | Autor: Super Admin

Svoz nebezpečných a jiných odpadů v Brumově-Bylnici

V sobotu dne 4. dubna 2009 se v době od 8.00 do 14.00 hod. v našem městě uskuteční svoz nebezpečných a jiných odpadů, který bude provádět firma Joga Recycling s.r.o. se sídlem Brumovská 452, 766 01 Valašské Klobouky. celý text

ostatní | 4. 3. 2009 | Autor: Super Admin

Upozornění na uzavření sběrného dvoru

Městský úřad upozorňuje občany města, že ve dnech úterý 24. až sobotu 28. února 2009 bude sběrný dvůr z důvodu čerpání řádné dovolené pracovníka obsluhy sběrného dvoru uzavřen. celý text

ostatní | 23. 2. 2009 | Autor: Super Admin

Harmonogram svozu odpadu v březnu 2009

Termíny svozu tříděného odpadu

13.03. 2009 – plasty
19.03. 2009 – papír + nápojové kartony
20.03. 2009 – plasty , bílé a barevné sklo
27.03. 2009 - plasty celý text

ostatní | 16. 2. 2009 | Autor: Super Admin

Upozornění pro samostatně hospodařící rolníky

Odbor životního prostředí MěÚ Valašské Klobouky, jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ust. § 2f odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění, upozorňuje samostatně hospodařící rolníky, kteří provozují zemědělskou výrobu podle zákona o zemědělství a prokazují se osvědčením vydaným podle zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění zákona č. 219/1991 Sb., a zákona č. 455/1991 Sb., že toto osvědčení pozbývá platnosti ke dni 1. 5. 2009. celý text

ostatní | 13. 2. 2009 | Autor: Super Admin

Možnost čerpání dotací pro rodinné domy z prostředků SFŽP

Byly uvedeny možnosti čerpání dotací pro RD z prostředků SFŽP. Dotační program podporuje náhradu kotlů na fosilní paliva (HÚ, ČÚ, kaly, proplástky, netříděné dříví, topný olej) za nízkoemisní zdroje na biomasu, nebo účinná tepelná čerpadla v novostavbách ... celý text

ostatní | 12. 2. 2009 | Autor: Super Admin

ZMĚNA VE SPRÁVĚ PLAKÁTOVACÍCH PLOCH NA ÚZEMÍ MĚSTA BRUMOVA-BYLNICE

Od 1. února 2009 zajišťuje výlep plakátů na plakátovací plochy ve správě města městské informační středisko na Podzámčí 861.
Plakáty budou přijímány v informačním středisku na Podzámčí denně pondělí až pátek od 8.00 do 15.30 hodin (od 1. 4. do 31. 10. denně pondělí až neděle od 9.00 do 17.00 hodin). Výlepový den je úterý ráno a plakáty budou opatřeny razítkem. Neoprávněně vylepené plakáty budou strženy nebo přelepeny.
Informace na tel. čísle 577 330 138. celý text

ostatní | 6. 2. 2009 | Autor: Super Admin

Informace Finančního úřadu ve Valašských Kloboukách

Ve středu dne 18. 3. 2009 a v pondělí dne 23. 3. 2009 zajistí pracovníci Finančního úřadu ve Valašských Kloboukách výběr daňových přiznání a poskytování základních informací také v Brumově-Bylnici v prostorách Městského úřadu, v zasedací místnosti č. 217 a to vždy od 14.00 hod do 17.00 hodin. celý text

ostatní | 4. 2. 2009 | Autor: Super Admin

Pozvánka na XIII. veřejné zasedání Zastupitelstva města Brumov-Bylnice

Město Brumov-Bylnice zve občany na XIII. veřejné zasedání Zastupitelstva města Brumova-Bylnice, které se koná dne 12. 2. 2009 v 15:00 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Brumov-Bylnice. celý text

ostatní | 4. 2. 2009 | Autor: Super Admin

Informace Ředitelství silnic a dálnic Zlínského kraje

Zejména v zimním období hrozí vznik nebezpečných situací, kdy větve nebo stromy mohou negativně ohrozit bezpečnost silničního provozu, proto jako pověřený správce silničního majetku ve vlastnictví Zlínského kraje upozorňujeme, že: celý text

ostatní | 4. 2. 2009 | Autor: Super Admin

Oznámení dle obecně závazné vyhlášky č.3/2005

Ředitel Služeb města Brumov-Bylnice oznamuje majitelům reklamních zařízení umístěných na sloupech veřejného osvětlení případně na pozemcích či stavbách v majetku města Brumov-Bylnice, že lhůta pro zaplacení poplatku za využívání těchto míst na rok 2009, je stanovena do 31.3.2009.
Poplatek dle platného ceníku na rok 2009 je možno zaplatit na středisku Služeb města Brumov-Bylnice.
Všechna reklamní zařízení, která nebudou mít zaplacen poplatek na rok 2009 do výše uvedeného termínu, budou demontována a uložena na středisku Služeb.
Ing. Jaroslav Šerý-ředitel SM Brumov-Bylnice celý text

ostatní | 29. 1. 2009 | Autor: Super Admin

Stavba roku 2008 Zlínského kraje

Hlavním cílem soutěže je prezentace a zviditelnění kvalitních projektů v oblasti stavebnictví ve Zlínském kraji a přiblížení takových děl a jejich autorů širší laické i odborné veřejnosti. Současně si soutěž klade za cíl zviditelňovat projekční a dodavatelské subjekty, mající sídlo ve Zlínském kraji, které realizují zajímavé stavby i mimo území kraje. Uzávěrka přihlášek je 15. března 2009. celý text

ostatní | 27. 1. 2009 | Autor: Super Admin

Harmonogram svozu odpadu v únoru 2009

Termíny svozu tříděného odpadu

12.02. 2009 – papír + nápojové kartony
13.02. 2009 – plasty
19.02. 2009 – sklo
27.02. 2009 - plasty celý text

ostatní | 19. 1. 2009 | Autor: Super Admin

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Ředitel služeb města Brumov-Bylnice vyhlašuje výběrové řízení na pozici ÚČETNÍ
Služby města Brumov-Bylnice,okres Zlín,příspěvková organizace
Ředitel služeb města Brumov-Bylnice vyhlašuje výběrové řízení na pozici :
ÚČETNÍ celý text

ostatní | 9. 1. 2009 | Autor: Super Admin

Harmonogram svozu odpadu v lednu 2009

Termíny svozu tříděného odpadu

03.01. 2009 – plasty
09.01. 2009 – papír + nápojové kartony
16.01. 2009 – plasty
23.01. 2009 - sklo bílé + sklo barevné
30.01. 2009 - plasty celý text

ostatní | 2. 1. 2009 | Autor: Super Admin

Aktualizace cen v odpadovém hospodářství pro rok 2009

Zastupitelstvo města Brumov-Bylnice na svém XII. veřejném zasedání dne 18. 12. 2008 usnesením č. 4/12/2008/195 schválilo místní poplatek za provoz systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v roce 2009 ve výši 450,-- Kč/osobu a kalendářní rok a smluvní cenu pro podnikatelské subjekty a organizační složky využívající systému svozu odpadu organizovaného Městem Brumov-Bylnice v roce 2009 ve výši 130,--Kč (vztaženo na 1 ks svezené popelnice). celý text

ostatní | 19. 12. 2008 | Autor: Super Admin

Pozvánka na XII. veřejné zasedání Zastupitelstva města Brumov-Bylnice

Město Brumov-Bylnice zve občany města na XII. veřejné zasedání Zastupitelstva města Brumov-Bylnice, které se bude konat ve čtvrtek 18. 12. 2008 v 15:00 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Brumov-Bylnice. celý text

ostatní | 11. 12. 2008 | Autor: Super Admin

Omezení provozu Městského úřadu Brumov-Bylnice

Městský úřad Brumov-Bylnice upozorňuje občany, že na Silvestra, tj. ve středu 31. prosince 2008, bude úřad otevřen pouze do 11:30 hodin. V pátek 2. ledna 2009 bude úřad po celý den uzavřen. Děkujeme za pochopení. celý text

ostatní | 10. 12. 2008 | Autor: Super Admin

Mikulášský EXPRES

Autobusová doprava v době konání 17. Valašského mikuláškého jarmeku 6. 12. 2008. celý text

ostatní | 1. 12. 2008 | Autor: Super Admin

Harmonogram svozu odpadu v prosinci 2008

Termíny svozu tříděného odpadu

05.12. 2008 – papír + nápojové kartony + sklo
12.12. 2008 – plasty
22.12. 2008 – plasty celý text

ostatní | 28. 11. 2008 | Autor: Super Admin

Poskytnutá neinvestiční dotace od Zlínského kraje ve výši 55.000,-- Kč

Zlínský kraj poskytl na konci října neinvestiční dotaci ve výši 55.000,-- Kč, která je určena na výdaje spojené s činností jednotky Sboru dobrovolných hasičů našeho města kategorie JPO III v rámci zabezpečení plošného pokrytí území Zlínského kraje jednotkami požární ochrany v roce 2008. celý text

ostatní | 28. 11. 2008 | Autor: Super Admin

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU A ZAHÁJENÍ DOBY ADVENTNÍ

6. ročník společenské akce na náměstí s doprovodným programem dětí Mateřské školy Brumov-Bylnice a Svatý Štěpán a mikulášskou nadílkou pro děti. Voňavé občerstvení zajištěno.
Akce se koná v neděli 30. listopadu od 17:00 hodin. Sraz dětí u MŠ v 16:30 hodin. celý text

ostatní | 14. 11. 2008 | Autor: Super Admin
#

Naše město i v tomto roce získalo od Zlínského kraje dotaci na vybavení hasičské jednotky města zásahovým oblečením

Město Brumov-Bylnice předalo do užívání jednotce sboru dobrovolných hasičů města Brumov-Bylnice, zařazené v požární jednotce SDH Bylnice, speciální zásahovou hasičskou výstroj Fireguard Komfort komplet v počtu šesti kompletů, na kterou získalo neinvestiční dotaci 50.000,-- Kč z rozpočtu Zlínského kraje. celý text

ostatní | 11. 11. 2008 | Autor: Super Admin
#

Pořízení nového územního plánu Brumova, Bylnice, Sv. Štěpána a Sidonie

Rada města Brumov-Bylnice dne 3.11.2008 schválila doporučení, že na prvním zasedání zastupitelstva města Brumov-Bylnice v roce 2009 bude předložen poslední soubor žádostí o změnu stávajícího územního plánu (dále ÚPN) města Brumov-Bylnice před pořízením nového územního plánu (dále ÚP) dle stavebního zákona.

Každý záměr musí být dle stavebního zákona v první řadě v souladu s ÚPN města Brumov-Bylnice a jeho částí Sv. Štěpán a Sidonie. Proto upozorňujeme občany, aby nepodcenili význam tohoto dokumentu a jeho vliv na celé město Brumov-Bylnice. celý text

ostatní | 5. 11. 2008 | Autor: Super Admin

Vyhodnocení soutěže "Rozkvetlé město"

V měsíci říjnu proběhlo na zasedání Komise životního prostředí při Radě města Brumov-Bylnice vyhodnocení již 5. ročníku soutěže "Rozkvetlé město", do kterého se přihlásilo 12 uchazečů z řad našich spoluobčanů a 1 zástupce podnikatelského sektoru. celý text

ostatní | 31. 10. 2008 | Autor: Super Admin

Omezení provozu Mateřské školy v Brumově

Mateřská škola v Brumově oznamuje, že 27. a 29. 10. 2008 bude provoz MŠ uzavřen z důvodu nízkého počtu přihlášených dětí.
Docházka bude opět zahájena ve čtvrtek 30. 10. 2008. celý text

ostatní | 27. 10. 2008 | Autor: Super Admin

Harmonogram svozu odpadu v listopadu 2008

Harmonogram svozu odpadu v listopadu 2008 | 16.10.2008
Zpět

Termíny svozu tříděného odpadu

07.11.2008 – bílé + barevné sklo
13.11.2008 – papír + plasty + nápojové kartony
28.11.2008 – plasty celý text

ostatní | 16. 10. 2008 | Autor: Super Admin

Výběrové řízení

Charita Valašské Klobouky vyhlašuje výběřové řízení na pozici sociálního pracovníka organizace a vedoucího Denního stacionáře pro seniory

Písemné přihlášky se stručným životopisem a kopií dokladu o vzdělání zasílejte nebo doručte do 31.10.2008 na adresu: Charita Valašské Klobouky, Školní 944, 766 01 Valašské Klobouky. celý text

ostatní | 9. 10. 2008 | Autor: Super Admin

Výluky

České dráhy oznamují, že ve dnech 9.-10. října 2008 (čt-pá) v době od 7:20 hod do 12:20 hod. se budou konat denní výluky traťové koleje mezi stanicemi Bylnice a Brumov.
Pro přepravu cestujících bude zajištěna náhradní autobusová doprava.
Zastávky NAD budou umístěny:
Bylnice - před výpravní budovou žst.
Brumov střed - na hl. silnice u staré školy
Brumov - žst. Brumov celý text

ostatní | 9. 10. 2008 | Autor: Super Admin

ZMĚNA HODIN PRO VEŘEJNOST NA POŠTĚ OD 1. 10. 2008

Pošta Brumov-Bylnice 1
pondělí až pátek: 8:00 - 11:00 13:30 - 16:30
sobota: 7:30 - 9:30
neděle: zavřeno

Pošta Brumov-Bylnice 3 (Sidonie)
pondělí až pátek: 8:00 - 9:30 14:00 - 15:15
sobota a neděle: zavřeno celý text

ostatní | 24. 9. 2008 | Autor: Super Admin

Omezení provozu Městského úřadu Brumov-Bylnice

Městský úřad oznamuje občanům, že v úterý 30. 9. 2008 v době od 10:00 do 12:00 hodin bude omezen provoz úřadu z důvodu povinného školení všech zaměstnanců.
V uvedené době bude zajištěn pouze příjem podání podatelnou MěÚ, I. patro, dveře č. 204.
Děkujeme za pochopení. celý text

ostatní | 18. 9. 2008 | Autor: Super Admin

Harmonogram svozu odpadu v říjnu 2008

Termíny svozu tříděného odpadu

03.10.2008 – papír + nápojové kartony
09.10.2008 – plasty
17.10.2008 – bílé a barevné sklo
24.10.2008 - plasty celý text

ostatní | 11. 9. 2008 | Autor: Super Admin

Upozornění stavebního úřadu

Ve dnech 9. – 10. 10. 2008 nebudou na pracovišti, z důvodu jiných pracovních povinností, přítomni pracovníci stavebního úřadu. Poštu určenou stavebnímu úřadu je v těchto dnech možno předat prostřednictvím centrální podatelny.

Ve čtvrtek dne 9.10.2008 se uskuteční konzultační hodiny Ing. arch. Petra Zámečníka, u něhož je rovněž možno písemnosti určené stavebnímu úřadu ponechat. celý text

ostatní | 10. 9. 2008 | Autor: Super Admin

Nabídka volné pracovní pozice

Služby města Brumov-Bylnice, příspěvková organizace, přijme do pracovního poměru na dobu neurčitou zaměstnance pro práce veřejné. Podmínkou přijetí je plnění úkolů v pohřební službě.

Bližší informace na tel. č. 577 330 412, 577 330 144 nebo osobně na středisku služeb v Bylnici na Mýtě č.p. 461.

Možno zaslat i písemné žádosti. celý text

ostatní | 26. 8. 2008 | Autor: Super Admin

Upozornění Policie ČR

Upozorňujeme občany, že od 1. 8. 2008 je opět v provozu Služebna Policie ČR na Městském úřadě Brumov-Bylnice, kancelář č. 222.
Úřední hodiny pro občany jsou na této služebně každou středu od 15,00 do 16,30 hodin.
Občané mohou využít nově zřízené služby pro svá oznámení, konzultace či k poradenské činnosti apod.
Využijte této nové nabídky Policie ČR, která Vám umožňuje řešit některé problémy přímo v Brumově-Bylnici. celý text

ostatní | 21. 8. 2008 | Autor: Super Admin

Krajská hospodářská komora Zlínského kraje rozšiřuje své služby

Krajská hospodářská komora Zlínského kraje nabízí podnikatelům a občanům Zlínského kraje širokou nabídku služeb nejen v oblasti podnikání. V sídle Krajské hospodářské komory na Štefánikově ulici ve Zlíně naleznou občané i podnikatelé pracoviště nabízející pomoc při řešení spotřebitelských sporů mimosoudní cestou, kancelář Kontaktního centra pro východní trhy, Regionální exportní místo CzechTrade, kancelář CzechPOINTu a Jednotné kontaktní místo pro podnikatele, které poskytuje podnikatelům široký servis služeb. celý text

ostatní | 18. 8. 2008 | Autor: Super Admin

Harmonogram svozu odpadu v zaří 2008

Termíny svozu tříděného odpadu

11.09.2008 – plasty
18.09.2008 – papír, nápojové kartony
26.09.2008 – plasty, bílé a barevné sklo celý text

ostatní | 11. 8. 2008 | Autor: Super Admin

Upozornění pro majitele psů

Povinnost odstraňovat psí exkrementy ukládá fyzické osobě, která má psa na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem (dále jen „držitel“) přímo zákon (§ 415 občanského zákoníku), který říká že každý je povinen si počínat tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí. Znečištění veřejného prostranství psími exkrementy a zanedbání povinnosti jejich úklidu je považováno za přestupek (dle § 47 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění) a držiteli psa může být uložena pokuta až do výše 1000 Kč.

Opětovně žádáme držitele psů, aby při venčení psů na veřejných prostranstvích odstraňovali jejich exkrementy. Na sídlištích Družba a Rozkvět, kde je frekvence venčení největší, jsou umístěny speciální nádoby určené přímo na psí exkrementy a zásobník se sáčky. Do těchto nádob jsou držitelé psů povinni psí exkrementy v sáčcích odkládat. V ostatních částech města může držitel psa odložit psí exkrementy v sáčku do kteréhokoliv odpadkového koše, neboť tento odpad není zařazen do kategorie nebezpečných odpadů.

Úklid psích exkrementů se musí stát nedílnou a samozřejmou součástí každé procházky se psem!

Správní odbor MěÚ, tel.: 577 305 113 celý text

ostatní | 31. 7. 2008 | Autor: Super Admin

CZECHPOINT

Od 01.01.2008 bylo na MěÚ Brumov-Bylnice zprovozněno pracoviště Czech POINT, prostřednictvím kterého můžete získat ověřené výstupy z obchodního a živnostenského rejstříku, z katastru nemovitostí a z rejstříku trestů. celý text

ostatní | 30. 7. 2008 | Autor: Super Admin

Harmonogram svozu odpadu v srpnu 2008

Termíny svozu tříděného odpadu

01.08.2008 - plasty
08.08.2008 - plasty
14.08.2008 - plasty
21.08.2008 - plasty
22.08.2008 - papír + nápojové kartony
29.08.2008 - plasty + bílé sklo + barevné sklo celý text

ostatní | 10. 7. 2008 | Autor: Super Admin

PROVOZNÍ DOBA MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ

Provozní doba v průběhu hlavní sezóny: 10 - 19 hodin,
případné večerní koupání: 20 - 22 hodin celý text

ostatní | 4. 7. 2008 | Autor: Super Admin

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Město Brumov-Bylnice, vyhlašuje výběrové řízení na funkci, ředitel Služeb města Brumov-Bylnice, příspěvková organizace
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Město Brumov-Bylnice, vyhlašuje výběrové řízení na funkci
ředitel Služeb města Brumov-Bylnice, příspěvková organizace celý text

ostatní | 28. 6. 2008 | Autor: Super Admin

Harmonogram svozu odpadu v červenci 2008

Termíny svozu tříděného odpadu

04. 07. 2008 – plasty
11. 07. 2008 – plasty
18. 07. 2008 – plasty + sklo
25. 07. 2008 – plasty + papír + nápojové kartony celý text

ostatní | 27. 6. 2008 | Autor: Super Admin

Pozvánka na X. veřejné zasedání Zastupitelstva města Brumov-Bylnice

Město Brumov-Bylnice zve občany města na X. veřejné zasedání Zastupitelstva města
Brumov-Bylnice, které se bude konat ve čtvrtek 26. 6. 2008 v 15:00 hodin ve velké zasedací
místnosti Městského úřadu Brumov-Bylnice. celý text

ostatní | 19. 6. 2008 | Autor: Super Admin

Soutěž "Rozkvetlé město"

Komise životního prostředí při Radě města Brumov-Bylnice oznamuje všem zájemcům o účast v již V. ročníku soutěže ´Rozkvetlé město´, že písemné přihlášky do soutěže mohou uplatnit v termínu do 31.07.2008. celý text

ostatní | 16. 6. 2008 | Autor: Super Admin

Zahájení provozu Sportovního a rekreačního areálu v Brumově-Bylnici

Oznamujeme, že dnes, tj. 11. června 2008, od 14:00 hodin bude zahájen provoz Sportovního a rekreačního areálu v Brumově-Bylnici.

Otevírací doba v průběhu měsíce června:
Po-Pá 14:00 - 19:00
So-Ne 10:00 - 19:00

Město Brumov-Bylnice Vám přeje příjemně strávené parné letní dny na našem koupališti. celý text

ostatní | 11. 6. 2008 | Autor: Super Admin

Potřebujete do Olomouce ?

ČSAD Vsetín a.s. provozovna Slavičín pro Vás připravila nové autobusové spojení Slavičín-Brumov-Bylnice-Valašské Klobouky-Olomouc. celý text

ostatní | 19. 5. 2008 | Autor: Super Admin

Harmonogram svozu odpadu v červnu 2008

Termíny svozu tříděného odpadu

6.6.2008 - plasty
13.6.2008 - plasty + bílé a barevné sklo
20.6.2008 - plasty
23.6.2008 - papír + nápojové kartony
27.6.2008 - plasty celý text

ostatní | 13. 5. 2008 | Autor: Super Admin

Harmonogram svozu odpadu v květnu 2008

Termíny svozu tříděného odpadu

02. 5. 2008 – plasty
09. 5. 2008 – papír + nápojové kartony
15. 5. 2008 – plasty
26. 5. 2008 – bílé a barevné sklo
30. 5. 2008 – plasty celý text

ostatní | 21. 4. 2008 | Autor: Super Admin

Pozvánka na zasedání zastupitelstva města

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE

zve občany na
IX. veřejné zasedání
Zastupitelstva města Brumov-Bylnice,


které se koná dne 17. 4. 2008 v 15:00 hodin
ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Brumov-Bylnice. celý text

ostatní | 8. 4. 2008 | Autor: Super Admin

Nabídka odprodeje movitého majetku Města Brumov-Bylnice

Město Brumov-Bylnice


tímto zveřejňuje svoji nabídku

odprodat následující movitý majetek Města Brumov-Bylnice: celý text

ostatní | 4. 4. 2008 | Autor: Super Admin

Harmonogram svozu odpadu v dubnu 2008

Termíny svozu tříděného odpadu

04.04.2008 - plasty
18.04.2008 - plasty, papír, nápojové kartony (tetrapaky)
25.04.2008 - bílé a barevné sklo celý text

ostatní | 27. 3. 2008 | Autor: Super Admin

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Město Brumov-Bylnice, zastoupené tajemníkem městského úřadu Ing. Kamilem Sedlačíkem, vyhlašuje výběrové řízení na funkci vedoucí finančního odboru MěÚ Brumov-Bylnice
Město Brumov-Bylnice

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Město Brumov-Bylnice, zastoupené tajemníkem městského úřadu Ing. Kamilem Sedlačíkem,
vyhlašuje výběrové řízení na funkci

vedoucí finančního odboru Městského úřadu Brumov-Bylnice celý text

ostatní | 7. 3. 2008 | Autor: Super Admin

VÝZVA MĚSTA BRUMOV-BYLNICE ZÁJEMCŮM O PRÁCE SPOJENÉ S ÚDRŽBOU KRAJINY V KULTURNÍM STAVU

I v letošním roce bude Město Brumov-Bylnice zabezpečovat údržbu trvalých travních porostů ve vlastnictví města. V současné době se jedná o údržbu lokality Březová v k.ú. Brumov ( ruční pokosení, shrabání, odnesení a zlikvidování travní hmoty z lokality) a tzv. „cihelny“ v k.ú. Bylnice (pokosení trvalých travních porostů a buřeně z celé lokality 2x v průběhu vegetačního období, ožetí kultur stávajících obecních výsadeb, shrabání uschlé buřeně, travin a vyřezaných náletových dřevin a jejich likvidace).
Zájemci o výkon uvedených prací musí vlastnit příslušné technické vybavení a mít potřebná osvědčení k této činnosti (živnostenský list).
Vyzýváme zájemce, aby své písemné nabídky podali v termínu do 31.3.2008. celý text

ostatní | 3. 3. 2008 | Autor: Super Admin

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Město Brumov-Bylnice, zastoupené tajemníkem městského úřadu Ing. Kamilem Sedlačíkem, vyhlašuje výběrové řízení na funkci referent stavebního úřadu MěÚ Brumov-Bylnice
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Město Brumov-Bylnice,
zastoupené tajemníkem městského úřadu Ing. Kamilem Sedlačíkem,
vyhlašuje výběrové řízení na funkci

referent stavebního úřadu MěÚ Brumov-Bylnice celý text

ostatní | 26. 2. 2008 | Autor: Super Admin

Pozvánka na VIII. veřejné zasedání Zastupitelstva města Brumov-Bylnice

Město Brumov-Bylnice zve občany na VIII. veřejné zasedání Zastupitelstva města Brumov-Bylnice, které se koná dne 14. 2. 2008 v 15:00 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Brumov-Bylnice. celý text

ostatní | 6. 2. 2008 | Autor: Super Admin

Harmonogram svozu odpadu v únoru 2008

Termíny svozu tříděného odpadu

01.02.2008 - plasty
15.02.2008 - plasty
22.02.2008 - papír a nápojové kartony (tetrapaky)
25.02.2008 - bílé a barevné sklo
29.02.2008 - plasty celý text

ostatní | 28. 1. 2008 | Autor: Super Admin

!!! FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ !!!

Brumov - Bylnice fotografickým objektivemSpráva hradu Brumov, občanské sdružení Za zdravé město Brumov-Bylnice, Valašská nadace Francova Lhota a KFA Brumov-Bylnice vyhlašují foto soutěž pro všechny profesionální i amatérské fotografy z našeho města (občanství však není podmínkou).

Tématem fotografií by měla být různá zákoutí Brumova, Bylnice, Svatého Štěpána a Sidonie ve všech ročních obdobích, okolní příroda, život ve městě, kultura, sport a podobně.

Podmínkou účasti je dodání maximálně tří fotografií od jedné osoby (věk není omezen) ve formátu minimálně A5 barevně nebo černobíle. Fotografie by měla být provedena v co nejlepší technické kvalitě.

Místem pro odevzdání fotografií je Muzeum v Brumově-Bylnici u pana Obadala nebo paní Hůdkové. Je nutno uvést jméno, věk a bydliště (pouze město). Lépe i telefonní číslo.

Termín – uzávěrka soutěže je do pátku 18. dubna 2008.

Nejlepší fotografie budou vybrány zástupci pořadatelů a se jmény autorů budou vystaveny v galerii Na hradě. Výstava bude otevřena dne 3. května 2008 při Slavnostním zahájení sezony na hradě a nejlepší z nejlepších budou tamtéž i odměněni. celý text

ostatní | 18. 1. 2008 | Autor: Super Admin

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Město Brumov-Bylnice, zastoupené tajemníkem městského úřadu Ing. Kamilem Sedlačíkem, vyhlašuje výběrové řízení na funkci referenta odboru investic a majetku města
Město Brumov-Bylnice
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Město Brumov-Bylnice,
zastoupené tajemníkem městského úřadu Ing. Kamilem Sedlačíkem,
vyhlašuje výběrové řízení na funkci
referenta odboru investic a majetku města celý text

ostatní | 11. 1. 2008 | Autor: Super Admin

Všem návštěvníkům www přejeme příjemné prožití vánočních svátků

přání naleznete v příloze celý text

ostatní | 20. 12. 2007 | Autor: Super Admin

Vstup ČR do schengenského prostoru

Zástupci samospráv města Brumov-Bylnice a obce Horné Srnie se sejdou v pátek 21. 12. 2007 v 13: 00 hod. na hraničním přechodu v Sidonii při slavnostním zrušení hraniční kontroly mezi ČR a SR z důvodu vstupu obou zemí do schengenského prostoru. celý text

ostatní | 18. 12. 2007 | Autor: Super Admin

Harmonogram svozu odpadu v lednu 2008

Termíny svozu tříděného odpadu
04.01.2008 - plasty
11.01.2008 - papír, nápojové kartony
18.01.2008 - plasty
25.01.2008 - bílé a barevné sklo celý text

ostatní | 12. 12. 2007 | Autor: Super Admin

PLESOVÁ SEZÓNA 2008 V KULTURNÍM DOMĚ BRUMOV-BYLNICE

školní ples a fašanková veselice celý text

ostatní | 11. 12. 2007 | Autor: Super Admin

Pracovní doba Městského úřadu Brumov-Bylnice v době vánočních svátků

Ve čtvrtek 27. 12. 2007 a v pátek 28. 12. 2007 bude Městský úřad Brumov-Bylnice otevřen v době od 7:00 do 11:30 a od 12:00 do 14:30 hodin.
V pondělí 31. 12. 2007 bude Městský úřad Brumov-Bylnice uzavřen. celý text

ostatní | 10. 12. 2007 | Autor: Super Admin

Výše místního poplatku za odpad a smluvní cena pro podnikatelské subjekty a organizační složky v roce 2008

Zastupitelstvo města Brumov-Bylnice na svém zasedání dne 6. 12. 2007 usnesením č. 7/7/2007/121 schválilo výši místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za území města Brumov-Bylnice pro rok 2008 a výši smluvní ceny za poskytování služeb v odpadovém hospodářství pro podnikatelské subjekty a organizační složky pro rok 2008: celý text

ostatní | 10. 12. 2007 | Autor: Super Admin

Harmonogram svozu odpadu v prosinci 2007

Termíny svozu tříděného odpadu

7. 12. 2007 – plasty
21. 12. 2007 – plasty + papír + nápojové kartony celý text

ostatní | 3. 12. 2007 | Autor: Super Admin

Pozvánka na VII. veřejné zasedání Zastupitelstva města Brumov-Bylnice

Město Brumov-Bylnice zve občany na VII. veřejné zasedání Zastupitelstva města Brumova-Bylnice, které se koná dne 6. 12. 2007 v 15:00 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Brumov-Bylnice. celý text

ostatní | 29. 11. 2007 | Autor: Super Admin

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu

Rozsvícení vánočního stromu na náměstí dětmi z MŚ s Mikulášskou nadílkou pro nejmenší, kulturním programem a občerstvením. Začátek 2.12.2007 v 16:30hod. celý text

ostatní | 26. 11. 2007 | Autor: Super Admin

Program Městského kulturního střediska na září 2007

akce naleznete v příloze celý text

ostatní | 3. 9. 2007 | Autor: Super Admin

Harmonogram svozu odpadu v září 2007

Termíny svozu tříděného odpadu
Termíny svozu tříděného odpadu

7. 9. 2007 – plasty
17. 9. 2007 – plasty + papír + nápojové kartony
21. 9. 2007 – bílé a barevné sklo celý text

ostatní | 31. 8. 2007 | Autor: Super Admin
první
ze 15
další poslední