Obsah

BRUMOV-BYLNICE LETOS VYSADÍ DESÍTKY STROMŮ PO CELÉM MĚSTĚ

Typ: ostatní
Město v letošním roce zrealizuje několik dlouhodobě plánovaných investiční akcí na výsadbu zeleně.

Koncem března končí doba vegetačního klidu, kdy je podle vyhlášky (189/2013 Sb.) povoleno provádět kácení dřevin. Po tomto datu se obvykle stromy chystají na nové olistění, rozkvět, a ptáci začínají hnízdit.

Kácení stromů má svá pravidla.

Některé stromy vyžadují pravomocné rozhodnutí, u některých postačuje souhlas formou oznámení vlastníka pozemku. Rozhodnout, který strom se ponechá a který se má pokácet, není vždy jednoduché.

Snahou je vidět vždy všechny souvislosti a okolnosti, na základě kterých se rozhoduje o budoucnosti stromu. I z tohoto důvodu se ke každému takovému stromu vyjadřuje i komise životního prostředí, která dá doporučující nebo zamítavé stanovisko.

Musíme zde podotknout, že nad všemi důvody převažuje otázka bezpečnosti našich občanů.

Kácení stromů v našem městě proběhlo zejména v těchto lokalitách: Rozkvět, 1. května, Družba, Mýto…

Naší snahou je, aby Brumov-Bylnice bylo „zelené“ a  „zdravé“ město.

I z tohoto důvodu byla v červenci 2019 zpracována projekční kanceláří  ARVITA P, spol. s r. o., ÚZEMNÍ STUDIE SÍDELNÍ ZELENĚ, obsahující zhodnocení stávajícího stavu s jednotlivými návrhy a doporučeními včetně vymezení vhodných ploch pro výsadbu zeleně (na přelomu dubna a května roku 2019 proběhla i anketa mezi občany, kde jste se k sídelní zeleni mohli vyjádřit)

V návaznosti na tuto studii proběhne na podzim letošního roku a na jaře příštího roku 1. etapa investiční akce „Obnova doprovodné zeleně podél silnice I/57 v Brumově-Bylnici“, s dotací ve výši 1.670.000 Kč.

Řešené území se nachází na veřejných prostranstvích, které navazují na komunikaci I. třídy č. 57. Stávající plochy jsou převážně travnaté se sporadickými, spíše náhodně vysazovanými dřevinami nebo keři. Vizualizaci části výsadby můžete vidět na obr. 1 a obr. 2.

obr. 1obr. 1

obr. 2

obr. 2

 

Další akcí, kterou město bude realizovat, je „VÝSADBA DŘEVIN V BRUMOVĚ-BYLNICI“. Jedná se o dotační projekt umožňující zakoupení 66 ks listnatých stromů. Jejich vysazení ve 13 lokalitách našeho města bude probíhat svépomoci. Budete tak mít možnost zapojit se do této akce s námi. 

Na závěr Vám představujeme možnou vizualizaci výsadby javorů podél chodníku vedle základní školy.

obr. 3 - ZŠ

O všech výše zmíněných plánovaných výsadbách Vás budeme průběžně informovat.

 


Vytvořeno: 2. 4. 2021
Poslední aktualizace: 2. 4. 2021 10:38
Autor: Mgr. Hana Schnarr