Obsah

CHCETE POŘÁDAT VEŘEJNÉ ZÁBAVNÍ AKCE? POZOR NA ZÁKONNÉ POVINNOSTI!

Typ: ostatní
Upozornění pro pořadatele tanečních zábav a diskoték

S blížícím se létem a s tím spojeným častějším pořádáním různých tanečních zábav, diskoték a jiných podobných akcí upozorňujeme pořadatele těchto akcí na povinnosti vyplývající z platné a účinné obecně závazné vyhlášky č. 4/2007, o stanovení podmínek pro pořádání a průběh veřejnosti přístupných tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku.

Pořadatel výše uvedených akcí je mimo jiné povinen minimálně 7 dnů před konáním akce OZNÁMIT Městskému úřadu Brumov-Bylnice

  • druh akce, datum konání, počátek, konec a místo konání akce,
  • předpokládaný počet osob, které se akce zúčastní,
  • počet členů pořadatelské služby,
  • označení druhu hudební produkce a jejího provozovatele.

Úplné znění předmětné obecně závazné vyhlášky stanovující povinnosti pořadatele akcí je k dispozici na webových stránkách města: https://bit.ly/3aFNILn

Závěrem upozorňujeme, že splněním výše uvedené oznamovací povinnosti neodpadá pořadateli akce povinnost
RESPEKTOVAT DOBU NOČNÍHO KLIDU!
Noční doba je ZÁKONEM stanovena od 22:00 do 6:00!
(Noční klid, resp. stanovení „noční doby“ je uvedeno § 34, odst. 2, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví)
Dále uvádíme, že
město veřejnosti přístupné taneční zábavy, diskotéky ani jiné kulturní podniky (dále jen „akce“) nad zákonný rámec NEPOVOLUJE!

(viz článek uveřejněný v loňském roce - RUŠENÍ VEŘEJNÉHO POŘÁDKU A NOČNÍHO KLIDU )

Správní odbor MěÚ

.


Vytvořeno: 8. 6. 2022
Poslední aktualizace: 8. 6. 2022 09:03
Autor: Mgr. Hana Schnarr