Obsah

ČOV V BRUMOVĚ-BYLNICI PROJDE REKONSTRUKCÍ ZA 45 MILIONŮ KČ

Typ: ostatní
26 let stará čistička odpadních vod projde rekonstrukcí

Společnost Vodovody a kanalizace Zlín, a. s., společně s provozovatelem Moravská vodárenská, a. s.,  zahájila v těchto dnech akci "ČOV Brumov-Bylnice, rekonstrukce a intenzifikace ČOV".

Čistička odpadních vod v Brumově-Bylnici byla postavena v roce 1995 a přestože byla v roce 2002 intenzifikována, její základní koncepce, členění jednotlivých objektů, a především použitá technologie, je stará již 26 let.

Hlavním cílem projektu, jehož dodavatelem je společnost VHS Brno, a. s., je intenzifikací technologického procesu čištění významně zvýšit účinnost samotného čištění na této ČOV, a to v parametrech dusík a fosfor. Zvýšení účinnosti se dosáhne při zachování stávajících stavebních objektů/nádrží a jejich efektivnějšího využití pro osazení nové technologie.

Je nutno dodat, že kvalita vyčištěné vody z ČOV Brumov-Bylnice ve výše uvedených parametrech zásadním způsobem ovlivňuje kvalitu povrchové vody v toku Vlára.

VaK Zlín, a. s., vyčíslil celkové náklady projektu  na 45 mil Kč.

Termín dokončení rekonstrukce a intenzifikace místní ČOV je v lednu 2023.

 

Ing. Svatopluk Březík
předseda představenstva VaK Zlín, a. s.

čov
 


Vytvořeno: 17. 3. 2022
Poslední aktualizace: 22. 6. 2023 8:21
Autor: Mgr. Hana Schnarr