Obsah

Domy v památkových zónách musí mít na instalaci fotovoltaických článků souhlas

Typ: ostatní
Na pohledově významných místech památkových zón často není umístění panelů možné. Vždy se ale hledá individuální řešení.
BRUMOV-BYLNICE, VALAŠSKÉ KLOBOUKY – Fotovoltaické články jsou trendem dnešní doby, ale také noční můrou památkářů. Užívání slunečních kolektorů je stále hojnější, avšak umístění těchto panelů bývá velmi často necitelné k rázu zástavby, tím hůře, pokud se jedná o městskou památkovou zónu. Majitelé nemovitostí a pozemků v těchto lokalitách proto musí před instalací požádat o závazné stanovisko příslušného orgánu památkové péče, který individuálně posoudí vhodnost instalace fotovoltaického zařízení, případně doporučí jiná řešení.
Pokud chce majitel na své nemovitosti nebo pozemku instalovat solární panely a pokud se tento jeho majetek současně nachází v památkové zóně, musí mít k uvedenému záměru souhlas orgánu státní památkové péče. Spolu s žádostí o závazné stanovisko doloží technickou dokumentaci nebo nákres, na kterém uvede, kolik fotovoltaických článků a v jakém místě budovy či pozemku hodlá upevnit.

Povinnost vyžádat si předem ke stavbě či změně stavby stanovisko obce s rozšířenou působností ukládá vlastníkům nemovitostí v památkových zónách zákon. Na Valašskokloboucku se jedná především o dvě památkové zóny, ve Valašských Kloboukách, Brumově – Bylnici a o ochranné pásmo památek v Sidonii. Pokud by měl někdo pochybnosti o tom, zda je či není jeho dům situován do památkové zóny, může se obrátit na odbor životního prostředí, oddělení školství a památkové péče ve Valašských Kloboukách, případně na stavební úřad v Brumově-Bylnici, kde je k nahlédnutí mapa s vyznačenými lokalitami.

Všechny tři uvedené mapy jsou k volnému nahlédnutí na webových stránkách www.valasskeklobouky.cz, v dokumentech odboru životního prostředí, oddělení školství a památkové péče. 

Největší nebezpečí škod hrozí u budov v samém centru měst. Na pohledově významných místech není často umístění panelů možné. Je snahou najít jiná řešení, například  instalaci článků na část střechy, která není viditelná z veřejně přístupných komunikací. Situace je posuzována případ od případu. Zákonnou podmínkou pro vydání závazného stanoviska je také vyjádření garanta národního památkového ústavu, který vhodnost instalace fotovoltaiky do památkové zóny posoudí z odborného pohledu.

Rozhodně se ovšem nevyplácí umístit solární panely v uvedených zónách načerno. V takovém případě majiteli hrozí vysoká pokuta, jejíž horní hranice je až dva miliony korun.


Ing. Josef Slánský, CSc.
vedoucí odboru životního prostředí, oddělení školství a památkové péče
 


Vytvořeno: 8. 12. 2011
Poslední aktualizace: 13. 2. 2024 11:30
Autor: Super Admin