Obsah

Harmonogram svozu odpadu na měsíc SRPEN 2009

Typ: ostatní
07.08.2009 - plasty
14.08.2009 - plasty
20.08.2009 - plasty + bílé sklo + barevné sklo
21.08.2009 - papír + nápojové kartony
27.08.2009 - plasty


Uvedené termíny svozu tříděných odpadů platí pro odpad umístěný v kontejnerech i pytlích určených pro tříděný odpad.
Opakovaně žádáme občany, aby v případě přeplnění kontejnerů odevzdali tříděný odpad v provozní dobu do prostor Sběrného dvoru v sídlišti Družba, který je pro tento účel zřízen. Předejde se tak zbytečnému znečišťování veřejných prostranství u stanovišť kontejnerů.
 

    Termíny svozu odpadu z popelnic pro rodinné domky v Brumově-Bylnici

Úterý : 04.08.2009, 18.08.2009
 

    Termíny svozu odpadu z popelnic v sídlištích Družba a Rozkvět

Pondělí : 03.08.2009, 10.08.2009, 17.08.2009, 24.08.2009, 31.08.2009
 

    Termíny svozu odpadu z popelnic v místních částech Svatý Štěpán a Sidonie

Pondělí : 03.08.2009, 17.08.2009, 31.08.2009
 


Opakované Upozornění pro majitele vysloužilých motorových vozidel


 
V jarních měsících jsme upozorňovali majitele nepojízdných vozidel na nepřípustnost jejich odstavování na veřejných prostranstvích. Odtažení některých vozidel bylo jejich majiteli zajištěno až po zahájení správního řízení nebo na výzvu obvodního oddělení Policie ČR.
      V průběhu měsíce května a června bylo na katastru města opět zjištěno několik odstavených motorových vozidel, která jsou zjevně nepojízdná a v některých případech jsou umístěna v krajnici místních komunikací nebo na veřejných prostranstvích. Jedná se o nepojízdné osobní a užitkové automobily odstavené v ul. Hliníky,  Vlárská, u žst. Bylnice, v ul. Zápotočí a v sídl. Rozkvět. V této souvislosti upozorňujeme jejich majitele nebo uživatele, aby neprodleně zajistili jejich odtažení na vrakoviště (např. Metalšrot Tlumačov a.s., sklad 360 u žst. Brumov - město) nebo na vlastní zpevněný pozemek. Nepojízdné vozidlo musí být umístěno tak, aby svým stavem nezpůsobilo v místě jeho parkování ohrožení životního prostředí nebo nenarušovalo vzhled obce. V případě umístění vozidla trvale vyřazeného z registru silničních vozidel mimo vyhrazené místo bude jeho majiteli uložena pokuta až do výše 20 000,- Kč. (§ 69 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech) nebo bude postupováno podle příslušných ustanovení zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
 


Správní odbor MěÚ
 


Vytvořeno: 1. 8. 2009
Poslední aktualizace: 13. 2. 2024 11:30
Autor: Super Admin