Obsah

Harmonogram svozu odpadu v červenci 2008

Typ: ostatní
Termíny svozu tříděného odpadu

04. 07. 2008 – plasty
11. 07. 2008 – plasty
18. 07. 2008 – plasty + sklo
25. 07. 2008 – plasty + papír + nápojové kartony

Uvedené termíny svozu tříděných odpadů platí pro odpad umístěný v kontejnerech i pytlích určených pro tříděný odpad.
Opakovaně žádáme občany, aby v případě přeplnění kontejnerů odevzdali tříděný odpad v provozní dobu do prostor Sběrného dvoru v sídlišti Družba, který je pro tento účel zřízen. Předejde se tak zbytečnému znečišťování veřejných prostranství u stanovišť kontejnerů.
 


Termíny svozu odpadu z popelnic pro rodinné domky v Brumově-Bylnici

Úterý : 08. 07. 2008, 22. 07. 2008

Termíny svozu odpadu z popelnic v sídlištích Družba a Rozkvět

Pondělí:   07. 07. 2008, 14. 07. 2008, 21. 07. 2008, 28. 07. 2008.

Termíny svozu odpadu z popelnic v místních částech Svatý Štěpán a Sidonie

Pondělí:   07. 07. 2008, 21. 07. 2008

Zřízení kontejnerového stanoviště v ul. Říky      Na základě požadavku některých občanů ul. Říky a po jeho projednání v komisi i Radě města B-B bylo rozhodnuto o zřízení stanoviště kontejnerů v ul. Říky v bylnické části města. Stanoviště bylo vybaveno  jedním kontejnerem určeným na plast a dvěma menšími kontejnery určenými na barevné a bílé sklo. Souběžně se zavedením  kontejnerového systému zůstává i nadále možnost pro občany ul. Říky využívat tzv. pytlového systému třídění odpadů.
      V této souvislosti žádáme občany, aby v případě přeplnění kontejnerů zde umístěných i nadále využívali pro tříděný odpad plastové pytle na tříděný odpad. Zabrání se tím znečišťování veřejných prostranství kolem kontejnerů. Termíny svozu tříděného odpadu zůstávají beze změny.správní odbor


Vytvořeno: 27. 6. 2008
Poslední aktualizace: 24. 8. 2021 07:50
Autor: Super Admin