Obsah

Harmonogram svozu odpadu v červnu 2008

Typ: ostatní
Termíny svozu tříděného odpadu

6.6.2008 - plasty
13.6.2008 - plasty + bílé a barevné sklo
20.6.2008 - plasty
23.6.2008 - papír + nápojové kartony
27.6.2008 - plasty

Uvedené termíny svozu tříděných odpadů platí pro odpad umístěný v kontejnerech i pytlích určených pro tříděný odpad.
Opakovaně žádáme občany, aby v případě přeplnění kontejnerů odevzdali tříděný odpad v provozní dobu do prostor Sběrného dvoru v sídlišti Družba, který je pro tento účel zřízen. Předejde se tak zbytečnému znečišťování veřejných prostranství u stanovišť kontejnerů.


 

    Termíny svozu odpadu z popelnic pro rodinné domky v Brumově-Bylnici

úterý:

10.6.2008

24.6.2008
 

    Termíny svozu odpadu z popelnic v sídlištích Družba a Rozkvět

pondělí:

2.6.2008 

9.6.2008

16.6.2008

23.6.2008

30.6.2008

 

    Termíny svozu odpadu z popelnic v místních částech Svatý Štěpán a Sidonie

pondělí

9.6.2008

23.6.2008

 

Odpovídáme

 

V souvislosti s platbou místního poplatku za odpad požadují někteří občané sídliště Družba, aby osádka sběrného vozu dodavatelské firmy zajišťovala mimo výsyp obsahu popelnice do úložného prostoru Kuka – vozu také její vytažení z přístřešku, přiblížení ke krajnici místní komunikace a navrácení zpět na původní stanoviště. Tato záležitost byla projednána se zástupci dodavatelské firmy s ohledem na plnění podmínek svozu uvedených v mandátní smlouvě. Smlouva ustanovení o přibližování a ukládání popelnic na stanoviště původců neobsahuje a tato povinnost pro dodavatelskou firmu rovněž nevyplývá z vymezení plnění veřejné zakázky pro tyto služby. Požadovanému rozšíření služeb není možné vyhovět, protože rozsah plnění musí být zajištěn za pokud možno stejných podmínek jak pro občany v bytových, tak i v rodinných domech. Občané bydlící v rodinných domech jsou nuceni přibližovat popelnice ke svozové trase v některých případech i několik desítek metrů. Po jejich vyprázdnění je opět přemisťují zpět na původní stanoviště. Postup dle požadavku některých občanů sídl. Družba není mimo jiné uplatněn ani v okolních srovnatelných městech a není v souladu s platnou obecně závaznou vyhláškou města ani s podmínkami uvedenými v mandátní smlouvě s dodavatelem. Pokud nejsou občané ze zdravotních či jiných důvodů schopni zabezpečit tento úkon je potřebné, aby požádali o tuto poměrně časově nenáročnou výpomoc např. své rodinné příslušníky nebo zástupce domovní samosprávy.Správní odbor MěÚ


Vytvořeno: 13. 5. 2008
Poslední aktualizace: 22. 6. 2023 8:21
Autor: Super Admin