Obsah

Harmonogram svozu odpadu v květnu 2008

Typ: ostatní
Termíny svozu tříděného odpadu

02. 5. 2008 – plasty
09. 5. 2008 – papír + nápojové kartony
15. 5. 2008 – plasty
26. 5. 2008 – bílé a barevné sklo
30. 5. 2008 – plasty

Uvedené termíny svozu tříděných odpadů platí pro odpad umístěný v kontejnerech i pytlích určených pro tříděný odpad.
Opakovaně žádáme občany, aby v případě přeplnění kontejnerů odevzdali tříděný odpad v provozní dobu do prostor Sběrného dvoru v sídlišti Družba, který je pro tento účel zřízen. Předejde se tak zbytečnému znečišťování veřejných prostranství u stanovišť kontejnerů.

 
  • Termíny svozu odpadu z popelnic pro rodinné domky v Brumově-Bylnici
 
6. 5. 2008, 13. 5. 2008, 27. 5. 2008
Svoz bude probíhat ve čtrnáctidenním intervalu v sudé kalendářní týdny zpravidla v úterý mimo státem uznané svátky do začátku příští topné sezóny dne 15. 10. 2008.
 
  • Termíny svozu odpadu z popelnic v sídlištích Družba a Rozkvět
 
5. 5. 2008, 12. 5. 2008, 19. 5. 2008, 26. 5. 2008
Svoz probíhá každý kalendářní týden zpravidla v pondělí mimo státem uznané svátky.
 
  • Termíny svozu odpadu z popelnic v místních částech Svatý Štěpán a Sidonie
  •  
 
5. 5. 2008, 12. 5. 2008, 26. 5. 2008
Svoz bude probíhat ve čtrnáctidenním intervalu v sudé kalendářní týdny zpravidla v pondělí mimo státem uznané svátky do začátku příští topné sezóny dne 15.10. 2008.
 
 
Upozornění na nedbalost při odkládání tříděných odpadů do kontejnerů
 
Znovu upozorňujeme občany našeho města, že zejména v blízkosti prodejen, ale nejen tam,  opakovaně dochází ke zbytečnému přeplňování kontejnerů na plasty, to z důvodu odkládání plastových lahví, které nejsou sešlápnuty. Podobný nešvar je zjišťován i  u kontejnerů na papír, kde jsou odkládány lepenkové krabice od spotřebního zboží bez předchozího zmenšení jejich objemu, např. sešlápnutím bočních stěn. Tento závadný způsob odkládání tříděných odpadů neúměrně zvyšuje náklady všem, kteří hradí místní poplatek za poskytování těchto služeb.
Ve spolupráci s dodavatelskou firmou byly porovnány vytíženosti kontejnerů naplněných volně vloženými a sešlápnutými PET láhvemi. Vzájemný rozdíl hmotnosti představoval více než 30 %. Současné náklady města na svoz a další zpracování plastů ročně přesahují částku                   217.000,-- Kč. Možná úspora by v případě dodržování kázně při nakládání s odpadem činila až několik desítek tisíc Kč a tím by se vytvořily předpoklady k udržení místního poplatku za odpad v přijatelné výši a to je jistě důvodem k zamyšlení.
 
Pozor!
V případě průkazného zjištění, že kontejnery na tříděný odpad jsou využívány subjekty, které nemají k odkládání odpadů uzavřené smlouvy s městem nebo dodavatelskou firmou, hrozí těmto dle § 66 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění, sankce až do výše 500.000,-- Kč.
 
 
Správní odbor MěÚ, tel. 577 305 114, 577 305 113

 


Vytvořeno: 21. 4. 2008
Poslední aktualizace: 24. 8. 2021 07:50
Autor: Super Admin