Obsah

Harmonogram svozu odpadu v prosinci 2007

Typ: ostatní
Termíny svozu tříděného odpadu

7. 12. 2007 – plasty
21. 12. 2007 – plasty + papír + nápojové kartony

Uvedené termíny svozu tříděných odpadů platí pro odpad umístěný v kontejnerech i pytlích určených pro tříděný odpad.
S ohledem na vyčerpání termínů svozu bílého a barevného skla pro letošní rok již k  30. 11. 2007 probíhá v současné době jednání s firmou Joga Recycling s.r.o. o provedení náhradního svozu těchto komodit v závěru tohoto roku. Dohodnutý termín zveřejníme prostřednictvím městského rozhlasu. Děkujeme za pochopení.
Opakovaně žádáme občany, aby v případě přeplnění kontejnerů odevzdali tříděný odpad v provozní dobu do prostor Sběrného dvoru v sídlišti Družba, který je pro tento účel zřízen. Předejde se tak zbytečnému znečišťování veřejných prostranství u stanovišť kontejnerů.
 


Termíny svozu odpadu z popelnic pro rodinné domky v Brumově-Bylnici

  4. 12. 2007,
11. 12. 2007,
18. 12. 2007,
22. 12. 2007 (mimořádně sobota),
29. 12. 2007 (mimořádně sobota).
Svoz probíhá od 15. 10. 2007 každý týden v úterý mimo státem uznané svátky až do ukončení topné sezóny (15.5.2008).
 


Termíny svozu odpadu z popelnic v sídlištích Družba a Rozkvět

  3. 12. 2007,
10. 12. 2007,
17. 12. 2007,
21. 12. 2007 (mimořádně pátek),
31. 12. 2007.
Svoz bude probíhat každý týden v pondělí mimo státem uznané svátky, až do ukončení topné sezóny (15.5.2008).Termíny svozu odpadu z popelnic v místních částech Svatý Štěpán a Sidonie

  3. 12. 2007,
10. 12. 2007,
17. 12. 2007,
21. 12. 2007 (mimořádně pátek),
31. 12. 2007.
Svoz bude probíhat každý týden v pondělí mimo státem uznané svátky.

Správní odbor MěÚ s využitím podkladů firmy Joga Recycling, s.r.o., tel.: 577 320 947
Informace tel.: 577 305 114, 577 305 113Informace ke sběrnému dvoru


S platností od 1. 12. 2007 budou přijímány do sběrného dvoru stará okna, okenice i dveře se skleněnými výplněmi pouze v demontovaném stavu. V případě dovozu uvedených komodit vcelku nebude tento odpad přijat. Uvedené odpady zde mohou odevzdávat pouze občané města Brumov-Bylnice, vlastníci rekreačních objektů na území města a podnikatelské subjekty využívající systému sběru odpadů organizovaného městem na základě platné smlouvy. Pracovník obsluhy sběrného dvoru odebere dřevěné rámy, skleněné výplně a kování pouze odděleně.
Žádáme proto občany aby ve vlastním zájmu dbali na dodržování provozních podmínek sběrného dvoru a plnili požadavky odběratele. Děkujeme za pochopení.

Správní odbor MěÚ, informace sběrný dvůr tel.: 603 432 652


Objednávky svozu odpadu z popelnic na r. 2008

Žádáme podnikatelské subjekty a organizační složky využívající systému svozu odpadu organizovaného městem, aby písemné objednávky s uvedením požadovaného počtu svozů odpadu z popelnic v  roce 2008  zaslali na adresu Města Brumov-Bylnice se sídlem Hildy Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice 1 v termínu nejpozději           do 31. 12. 2007 (viz. termín uvedený ve smlouvě s dodavatelem). Předejde se tak případným reklamacím na vyprázdnění popelnic v průběhu prvního měsíce nového roku. Děkujeme za pochopení.Správní odbor MěÚ
Informace tel.: 577 305 114, 577 305 113


Vytvořeno: 3. 12. 2007
Poslední aktualizace: 13. 2. 2024 11:30
Autor: Super Admin