Obsah

Harmonogram svozu odpadu v říjnu 2008

Typ: ostatní
Termíny svozu tříděného odpadu

03.10.2008 – papír + nápojové kartony
09.10.2008 – plasty
17.10.2008 – bílé a barevné sklo
24.10.2008 - plasty

Uvedené termíny svozu tříděných odpadů platí pro odpad umístěný v kontejnerech i pytlích určených pro tříděný odpad.

Opakovaně žádáme občany, aby v případě přeplnění kontejnerů odevzdali tříděný odpad v provozní dobu do prostor Sběrného dvoru v sídlišti Družba, který je pro tento účel zřízen. Předejde se tak zbytečnému znečišťování veřejných prostranství u stanovišť kontejnerů.


Termíny svozu odpadu z popelnic pro rodinné domky v Brumově-Bylnici

 

Úterý : 14.10. 2008, 21.10. 2008, 27.10. 2008 (náhradní termín za státní svátek 28.10)

Po dobu topné sezóny v období od 15.10.2008 do 15.5.2009 bude probíhat svoz odpadu z popelnic u rodinných domků v týdenním intervalu a to vždy v úterý mimo státem uznané svátky.


Termíny svozu odpadu z popelnic v sídlištích Družba a Rozkvět

 

Pondělí:   06.10.2008, 13.10.2008, 20.10.2008, 27.10.2008


Termíny svozu odpadu z popelnic v místních částech Svatý Štěpán a Sidonie

Pondělí:   13.10. 2008, 20.10.2008, 27.10.2008

Po dobu topné sezóny v období od 15.10.2008 do 15.5.2009 bude probíhat svoz odpadu z popelnic u rodinných domků v týdenním intervalu a to vždy v pondělí mimo státem uznané svátky. 

 

Informace ze sběrného dvoru

 

Provozní řád sběrného dvoru neumožňuje odkládat do jeho prostor všechny nebezpečné složky vytříděné z komunálního a stavebního odpadu, protože není pro určité komodity bezpečnostně ani technicky vybaven. Jedná se zejména o některé druhy stavebního odpadu a o odpady s obsahem PCB (polychlorované bifenyly), na které jsou kladeny poměrně vysoké nároky z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví osob, které s nimi manipulují. Občané zde mají převážně zájem odkládat tepelně-izolační desky s obsahem azbestu, krytiny s obsahem azbestu a také azbestové komínovky, potrubí a části armatur. Jen pro upřesnění uvádíme, že značné množství krytin vyráběných v padesátých a šedesátých letech pod obchodním názvem „eternit“ obsahují azbest ! Protože se jedná o prokázané karcinogenní látky je nutné o jejich bezpečnou likvidaci požádat specializované firmy např. Marius Pedersen a.s., Sita CZ a.s., ASA a.s. apod. V této souvislosti upozorňujeme návštěvníky sběrného dvoru, aby zde výše uvedené stavební a nebezpečné odpady s obsahem PCB nevozili a nepožadovali po obsluze jejich odběr. V případě anonymního ponechání uvedených odpadů např. v blízkosti oplocení sběrného dvoru se může takové jednání posuzovat jako trestný čin. Bez souhlasu pracovníků obsluhy sběrného dvoru je přísně zakázáno ukládat do přistavených kontejnerů jakýkoliv odpad, který není uveden ve schváleném provozním řádu

 

Správní odbor 


Vytvořeno: 11. 9. 2008
Poslední aktualizace: 13. 2. 2024 11:30
Autor: Super Admin