Obsah

Harmonogram svozu odpadu v únoru 2008

Typ: ostatní
Termíny svozu tříděného odpadu

01.02.2008 - plasty
15.02.2008 - plasty
22.02.2008 - papír a nápojové kartony (tetrapaky)
25.02.2008 - bílé a barevné sklo
29.02.2008 - plasty

Uvedené termíny svozu tříděných odpadů platí pro odpad umístěný v kontejnerech i pytlích určených pro tříděný odpad. Opakovaně žádáme občany, aby v případě přeplnění kontejnerů odevzdali tříděný odpad v provozní dobu do prostor Sběrného dvoru v sídlišti Družba, který je pro tento účel zřízen. Předejde se tak zbytečnému znečišťování veřejných prostranství u stanovišť kontejnerů.


Termíny svozu odpadu z popelnic pro rodinné domky v Brumově-Bylnici


05.02.2008
12.02.2008
19.02.2008
26.02.2008
Svoz probíhá každý kalendářní týden v úterý mimo státem uznané svátky až do ukončení topné sezóny (15.05.2008).


Termíny svozu odpadu z popelnic v sídlištích Družba a Rozkvět


04.02.2008
11.02.2008
18.02.2008
25.02.2008


Svoz bude probíhat každý kalendářní týden v pondělí mimo státem uznané svátky.


Termíny svozu odpadu z popelnic v místních částech Svatý Štěpán a Sidonie


04.02.2008
11.02.2008
18.02.2008
25.02.2008


Svoz bude probíhat každý kalendářní týden v pondělí mimo státem uznané svátky až do ukončení topné sezóny (15.05.2008).


Informace ze sběrného dvoru


Pozor!!!
Od povinnosti uhradit platbu za uložení některých odpadů na sběrném dvoru jsou osvobozeny  fyzické osoby, které mají ve městě Brumov-Bylnice trvalý pobyt, nebo zde vlastní objekt sloužící k individuální rekreaci. Od zpoplatnění jsou osvobozeni také smluvní partneři Města Brumov-Bylnice (podnikatelské subjekty a organizační složky), které mají uhrazenu smluvní cenu za poskytování této služby.
Při návštěvě sběrného dvoru se fyzické osoby prokazují občanským průkazem, pasem nebo jiným úředně ověřeným dokladem. Podnikatelské subjekty se prokazují kopií smlouvy o svozu a zneškodnění komunálního odpadu nebo živnostenským listem (koncesní listinou). Sběrný dvůr přijímá pouze odpady uvedené ve schváleném provozním řádu, který na požádání předloží pracovník obsluhy Sběrného dvoru p. Jaroslav Šafařík.

Správní odbor s využitím podkladů firmy Joga Recycling s.r.o. tel. 577 320 947
Informace: tel. 577 305 114, 577 305 113
 


Vytvořeno: 28. 1. 2008
Poslední aktualizace: 24. 8. 2021 07:50
Autor: Super Admin