Obsah

Harmonogram svozu odpadu v únoru 2009

Typ: ostatní
Termíny svozu tříděného odpadu

12.02. 2009 – papír + nápojové kartony
13.02. 2009 – plasty
19.02. 2009 – sklo
27.02. 2009 - plasty

Uvedené termíny svozu tříděných odpadů platí pro odpad umístěný v kontejnerech i pytlích určených pro tříděný odpad.
Opakovaně žádáme občany, aby v případě přeplnění kontejnerů odevzdali tříděný odpad v provozní dobu do prostor Sběrného dvoru v sídlišti Družba, který je pro tento účel zřízen. Předejde se tak zbytečnému znečišťování veřejných prostranství u stanovišť kontejnerů.
 


Termíny svozu odpadu z popelnic pro rodinné domky v Brumově-Bylnici

Úterý:            03. 02. 2009, 10.02. 2009, 17.02.2009, 24.02.2009

Termíny svozu odpadu z popelnic v sídlištích Družba a Rozkvět

Pondělí:            02.02.2009, 09.02.2009, 16.02.2009, 23.02.2009

Termíny svozu odpadu z popelnic v místních částech Svatý Štěpán a Sidonie

Pondělí:            02.02.2009, 09.02.2009, 16.02.2009, 23.02.2009Další informace k problematice systému svozu odpadů
 


      V poslední době se množí stížnosti některých občanů na nevyvezení popelnic ze strany osádky sběrného vozu. Většinou jsou popelnice nevyprázdněny z důvodu umístění horkého popela v době těsně před jejím výsypem, případně jsou v popelnici odloženy uhynulá těla zvířat a nebo nebezpečné odpady. Nezřídka je také popelnice přistavena k vyprázdnění nenaplněná, případně v pozdních hodinách, až po odjezdu sběrného vozidla. V těchto případech osádka sběrného vozu postupuje v souladu s provozním řádem a není povinna provést službu !
      Upozorňujeme občany, aby do popelnic v době těsně před svozem neumísťovali horký popel. Popel je třeba v uzavřeném prostoru nechat vychladnout až po dobu několika hodin. V případě vznícení popelu v úložném prostoru sběrného vozu hrozí požár celého vozidla s možnými tragickými následky jak pro osádku sběrného vozu, tak i pro ostatní účastníky silničního provozu ! Do popelnic je přísně zakázáno ukládat rovněž nebezpečné složky odpadu (např. chemikálie, hořlaviny, jedy apod.). Pro tento účel je zřízen sklad nebezpečných odpadů, který je umístěn v prostorách sběrného dvoru. Nepřípustné je rovněž ukládat do popelnic uhynulá těla zvířat, nebo jejich části. V těchto případech jsou občané povinni si zajistit likvidaci na své náklady v nejbližší kafilerní stanici.Správní odbor 


Vytvořeno: 19. 1. 2009
Poslední aktualizace: 16. 5. 2024 7:48
Autor: Super Admin