Obsah

Harmonogram svozu odpadu v únoru 2012

Typ: ostatní
Pátek 03.02.2012: bílé a barevné sklo
Pátek 10.02.2012: plasty a nápojové kartony
Pátek 17.02.2012: papír a lepenka
Pátek 24.02.2012: plasty a nápojové kartony

Uvedené termíny svozu tříděných odpadů platí pro odpad umístěný v kontejnerech i pytlích určených pro tříděný odpad.
Opakovaně žádáme občany, aby v případě přeplnění kontejnerů odevzdali tříděný odpad v provozní dobu do prostor Sběrného dvoru v sídlišti Družba, který je pro tento účel zřízen. Předejde se tak zbytečnému znečišťování veřejných prostranství u stanovišť kontejnerů.


Změny v termínech svozu odpadů z popelnic od 01.02.2012Vážení spoluobčané, v souvislosti se změnou poskytovatele služeb zajišťujícího svoz odpadu pro naše město v r. 2012 dochází také ke změně svozových dnů odpadu z popelnic. Stávající svozové termíny odpadu z popelnic v pondělí a úterý končí dnem 31.01.2012.
Od 1. února 2012 platí nové termíny svozu odpadu z popelnic uvedené níže.

Odpady umístěné v popelnicích ze sídlišť Družba, Rozkvět a z místních částí Svatý Štěpán a Sidonie budou od 1. února 2012 sváženy v PÁTEK od 6:00 hodin.

Odpady umístěné v popelnicích z domovní zástavby v Brumově-Bylnici budou od 1. února 2012 sváženy ve ČTVRTEK od 6:00 hodin.

Děkujeme za pochopení !Termíny svozu odpadu z popelnic pro rodinné domky v Brumově-Bylnici - občané

ČTVRTEK: 02.02.2012, 09.02.2012, 16.02.2012, 23.02.2012.

Termíny svozu odpadu z popelnic v sídlištích Družba a Rozkvět - občané

PÁTEK: 03.02.2012, 10.02.2012, 17.02.2012, 24.02.2012.

Termíny svozu odpadu z popelnic v místních částech Svatý Štěpán a Sidonie - občané

PÁTEK: 03.02.2012, 10.02.2012, 17.02.2012, 24.02.2012.

Termíny svozu odpadu z popelnic pro smluvní partnery města
(podnikatelské subjekty a organizační složky, kteří využívají systému svozu odpadu organizovaného městem na základě smlouvy):
__
_________________________________________________________________________
a) Interval svozu odpadu 1 x měsíčně (zelená celoroční předplatná známka 12 výsypů):

    1. pátek v kalendářním měsíci : 03.02. 2012

b) Interval svozu 1 x za čtrnáct dnů (žlutá celoroční předplatná známka 26 výsypů):
     vždy v pátek v sudý kalendářní týden: 10.02. 2012 (6. kalendářní týden)
                                                                       24.02. 2012 (8. kalendářní týden)

c) Týdenní interval svozu odpadu z popelnic (červená celoroční předplatná známka 52
     výsypů) každý pátek v kalendářním měsíci :
     03.02.2012, 10.02.2012, 17.02.2012, 24.02.2012Zdůrazňujeme, že zveřejněné termíny svozu odpadu z popelnic pro smluvní partnery města se NETÝKAJÍ svozu odpadu z popelnic od občanů města z domovní a sídlištní zástavby !


Jedná se pouze o svoz odpadů z popelnic označených celoročními předplatnými známkami.
 


Vytvořeno: 1. 2. 2012
Poslední aktualizace: 24. 8. 2021 07:50
Autor: Super Admin