Obsah

Harmonogram svozu odpadu v září 2007

Typ: ostatní
Termíny svozu tříděného odpadu
Termíny svozu tříděného odpadu

7. 9. 2007 – plasty
17. 9. 2007 – plasty + papír + nápojové kartony
21. 9. 2007 – bílé a barevné sklo

Uvedené termíny svozu tříděných odpadů platí pro odpad umístěný v kontejnerech i pytlích určených pro tříděný odpad.
Opakovaně žádáme občany, aby v případě přeplnění kontejnerů odevzdali tříděný odpad v provozní dobu do prostor Sběrného dvoru v sídlišti Družba, který je pro tento účel zřízen. Předejde se tak zbytečnému znečišťování veřejných prostranství u stanovišť kontejnerů.


Termíny svozu odpadu z popelnic pro rodinné domky v Brumově-Bylnici

4. 9. 2007
18. 9. 2007
Svoz bude probíhat každý sudý kalendářní týden v úterý mimo státní svátky, až do zahájení topné sezóny dne 15. 10. 2007.


Termíny svozu odpadu z popelnic v sídlištích Družba a Rozkvět

3. 9. 2007
10. 9. 2007
17. 9. 2007
24. 9.2007
Svoz bude probíhat každý týden v pondělí mimo státní svátky, až do 31. 12. 2007.


Termíny svozu odpadu z popelnic v místních částech Svatý Štěpán a Sidonie

3. 9. 2007
17. 9. 2007
Svoz bude probíhat každý sudý kalendářní týden v pondělí mimo státní svátky, až do termínu zahájení topné sezóny 15. 10. 2007.


Ještě jednou ke třídění skla

I přes upozornění zveřejňované opakovaně na stránkách městského zpravodaje v průběhu letošního roku musíme konstatovat, že kvalita třídění skla na bílé a barevné je na některých stanovištích kontejnerů stále nedostatečná. Tato skutečnost ve svém důsledku znamená pro město zbytečné vícenáklady vynaložené na nutné dodatečné dotřídění, což je následně jedním z důvodů připravovaného navýšení místního poplatku za odpad, s možnou realizací od 1. 1. 2008.

 

Správní odbor s využitím podkladů firmy Joga Recycling s.r.o.
Informace: tel. 577 305 114, 577 305 113


Vytvořeno: 31. 8. 2007
Poslední aktualizace: 13. 2. 2024 11:30
Autor: Super Admin