Obsah

Hlášení umístění trvalých stanovišť včelstev

Typ: ostatní
Správní odbor Městského úřadu v Brumově- Bylnici upozorňuje fyzické a právnické osoby, které jsou chovateli včel, na povinnost v souladu s ustanovením § 51 odst. 3 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších předpisů a dle § 7 a 8 vyhlášky č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, každoročně písemně oznámit místně příslušnému obecnímu úřadu do konce února umístění trvalých stanovišť včelstev.

Nové umístění stanovišť včelstev, včetně kočovných, chovatelé včel oznamují písemně obecnímu úřadu nejpozději 5 dnů před jejich přemístěním.

Upozorňujeme chovatele včel na vyhlášku č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin. Vyhláška mimo jiné podrobně stanovuje obsah oznámení u trvalých nebo přechodných stanovišť včelstev. Oznámení má obsahovat údaje o identifikaci chovatele včelstev, údaje o identifikaci osoby, která jedná jménem chovatele včel a identifikaci umístění včelstev včetně přiloženého jednoduchého situačního náčrtku s označením stanoviště. V případě lesního pozemku se neuvádí parcelní číslo pozemku, ale jednotka prostorového rozdělení lesa.

Správní odbor vypracoval pro potřeby chovatelů včel vzory oznámení. Tyto formuláře jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách města Brumov – Bylnice v dokumentech správního odboru, v sekci Tiskopisy a formuláře.


Vytvořeno: 7. 2. 2014
Poslední aktualizace: 16. 5. 2024 7:48
Autor: Správce Webu