Obsah

Město ze svého rozpočtu podpoří výstavbu domovních ČOV v neodkanalizovaných částech města

Typ: ostatní
ilustrativní obrázek Rada města Brumov-Bylnice schválila "Pravidla pro poskytování finančního příspěvku z rozpočtu města na výstavbu domovních čistíren odpadních vod (DČOV)"

Rada města Brumov-Bylnice schválila na své schůzi 24. června "Pravidla pro poskytování finančního příspěvku z rozpočtu města na výstavbu domovních čistíren odpadních vod (DČOV)".

 

KDO MŮŽE ŽÁDAT?

Fyzické osoby - vlastníci staveb určených k trvalému bydlení, které nemají možnost napojení na veřejnou kanalizaci, mají aktuálně možnost získat na řešení likvidace odpadních vod ze svých objektů finanční příspěvek z rozpočtu města. Předmětem podpory je výstavba nové, výměna dožilé domovní čistírny odpadních vod (dále jen DČOV) nebo její vybudování jako náhrady za stávající septik/bezodtokovou jímku u připojované nemovitosti.

 

KOLIK MŮŽU NA VÝSTAVBU DČOV ZÍSKAT? 

Výše příspěvku činí max. 50% uznatelných nákladů, nejvíce však 40 000 Kč / 1 nemovitost, ke které je ČOV zřízena.

 

Žádosti lze podávat průběžně (kolaudace nebo doklady o úhradě předkládané k žádosti nesmí být datovány před 01.01.2024).

Bližší informace (schválené znění Pravidel i formulář žádosti) najdete v části Tiskopisy a formuláře - urad/odbory-mestskeho-uradu/odbor-investic/tiskopisy-a-formulare/

 

Administraci žádostí zajišťuje odbor investic MěÚ Brumov-Bylnice; v případě potřeby bližších informací kontaktujte pracovníky odboru:  urad/odbory-mestskeho-uradu/odbor-investic/

ilustrativní obrázek

obr: ilustrativní obrázek


Vytvořeno: 27. 6. 2024
Poslední aktualizace: 27. 6. 2024 10:44
Autor: Mgr. Hana Schnarr