Obsah

MIMOŘÁDNÁ VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ - newcastleská choroba drůbeže

Typ: ostatní
Nařízení státní veterinární správy

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj nařizuje mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - newcastleské choroby drůbeže (pseudomor drůbeže),  jejíž výskyt se potvrdil v k. ú. Šanov.

Na území k. ú.  Svatý Štěpán, které spadá do tzv. pásma dozoru, se nařizuje provést nejpozději

do 20. 4. 2018 soupis všech chovatelů drůbeže.

Povinné údaje:

  • chovatel
  • místo chovu (adresa)
  • počet drůbeže:  - hrabavé, vodní, ostatní
  • počet jiného ptactva: - holubi, exoti, okrasná drůbež...

 

Údaje o chovu drůbeže můžete doručit:

  • osobně na podatelnu MěÚ Brumov-Bylnice, 1. patro - dveře č. 204
  • emailem na adresu: hanaschnarr.meu@brumov-bylnice.cz
  • poštou na adresu: Město Brumov-Bylnice, H.Synkové 942, Brumov-Bylnice, 76331

 

Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních opatření může správní orgán podle ustanovení §71 nebo §72 veterinárního zákona uložit pokutu až do výše:

  •  100 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu,
  •  2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.

 

více informací o nákaze tzv. newcastleskou chorobou drůbeže a další informace o mimořádných opatřeních naleznete v příloze.

 

 

 


Přílohy

Vytvořeno: 16. 4. 2018
Poslední aktualizace: 16. 4. 2018 15:45
Autor: Mgr. Hana Schnarr