Obsah

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Typ: ostatní
Město Brumov-Bylnice, vyhlašuje výběrové řízení na funkci, ředitel Služeb města Brumov-Bylnice, příspěvková organizace
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Město Brumov-Bylnice, vyhlašuje výběrové řízení na funkci
ředitel Služeb města Brumov-Bylnice, příspěvková organizace

Místo výkonu práce: Brumov-Bylnice
Platová třída odpovídající druhu práce: 12
Předpokládaný nástup: září 2008

Požadujeme:

§         VŠ vzdělání, popř. SŠ vzdělání s nutností doplnění vzdělání odpovídající kvalifikačním předpokladům pro výkon práce
§         řidičský průkaz skupiny B
§         znalost práce na PC

Profil optimálního uchazeče:
§         komunikační a organizační dovednosti
§         pracovní nasazení, samostatnost
§         schopnost zvládat psychickou zátěž
§         zkušenost s řízením pracovního kolektivu min. 2 roky
§         znalost ekonomických a účetních vztahů

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:
§         jméno, příjmení a titul uchazeče
§         datum a místo narození uchazeče
§         místo trvalého pobytu uchazeče
§         telefonní kontakt
§         datum a podpis uchazeče

K přihlášce do výběrového řízení musí být přiloženy následující doklady:
§         strukturovaný životopis
§         písemnou koncepci fungování Služeb města Brumov-Bylnice ve výhledu 2 let v rozsahu max. 2 strany A4
§         výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
§         ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
§         osvědčení Ministerstva vnitra ČR a čestné prohlášení ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(Lustrační osvědčení ani čestné prohlášení nepředkládá uchazeč narozený po 1. 12. 1971)


Místo, způsob a lhůta pro podání písemné přihlášky:
Poštou na adresu:                                                                                                        
Městský úřad Brumov-Bylnice, H. Synkové 942 , 763 31 Brumov-Bylnice
Termín: podací razítko nejpozději s datem 28. července 2008

Osobně na podatelnu: Městského úřadu Brumov-Bylnice, H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice
Termín: nejpozději do 28. července 2008 do 16:00 hodin.

Pozor! Na obálku uveďte: „VŘ – ředitel Služeb města“
                                                                          
V Brumově-Bylnici dne   26. 6. 2008                                                      
Zdenek Blanař, starosta


Vytvořeno: 28. 6. 2008
Poslední aktualizace: 13. 2. 2024 11:30
Autor: Super Admin