Obsah

PACIENTI V NAŠEM MĚSTĚ O ZDRAVOTNÍ PÉČI NEPŘIJDOU

Typ: ostatní
.Informace k ordinaci praktického lékaře ve městě

K 30. září 2022 se praktický lékař MUDr. Leixner rozhodl ukončit svou dlouholetou praxi v našem městě. Na základě tohoto rozhodnutí vyhlásila VZP spolu se Zlínským krajem výběrové řízení na obsazení místa praktického lékaře v Brumově-Bylnici. Město v návaznosti na toto vyhlášené výběrové řízení zveřejnilo záměr na obsazení volné ordinace v městském zdravotním středisku. Zároveň nabídlo k této pozici také volný byt na bytovém domě Měšťanka.

Vzhledem k tomu, že výběrové řízení na místo praktického lékaře stále běží a potrvá do konce měsíce září, žádáme všechny pacienty, aby měli strpení a vyčkali dalších informací, které ihned po ukončení tohoto výběrového řízení oznámíme. Jak jsme již uvedli, pacienti MUDr. Leixnera si můžou své karty vyzvedávat do 30. září 2022. Chtěli bychom tímto také všechny pacienty uklidnit, že lékařská péče jim bude po dobu, než bude ordinace obsazena novým lékařem, zajištěna v ordinacích ostatních praktických lékařů, působících v okolí Brumova-Bylnice.

Věříme, že se ve spolupráci se všemi dotčenými orgány (VZP, Zlínský kraj) podaří nového lékaře do města získat. Ordinace nového praktického lékaře by pak měla začít fungovat od listopadu 2022.

Na závěr bychom chtěli panu MUDr. Leixnerovi vyjádřit úctu, respekt, obdiv a velké poděkování za celoživotní péči a zodpovědný přístup ke svým pacientům.

Vedení města

.


Vytvořeno: 23. 9. 2022
Poslední aktualizace: 23. 9. 2022 07:45
Autor: Mgr. Hana Schnarr