Obsah

Pořízení nového územního plánu Brumova, Bylnice, Sv. Štěpána a Sidonie

Typ: ostatní
Pořízení nového územního plánu Brumova, Bylnice, Sv. Štěpána a Sidonie Rada města Brumov-Bylnice dne 3.11.2008 schválila doporučení, že na prvním zasedání zastupitelstva města Brumov-Bylnice v roce 2009 bude předložen poslední soubor žádostí o změnu stávajícího územního plánu (dále ÚPN) města Brumov-Bylnice před pořízením nového územního plánu (dále ÚP) dle stavebního zákona.

Každý záměr musí být dle stavebního zákona v první řadě v souladu s ÚPN města Brumov-Bylnice a jeho částí Sv. Štěpán a Sidonie. Proto upozorňujeme občany, aby nepodcenili význam tohoto dokumentu a jeho vliv na celé město Brumov-Bylnice.

upn

 

Pro veřejnost z toho vyplývají tyto novinky:

 

1. Do 30.1.2009 lze podávat žádosti o změnu ÚPN. Tento soubor bude označen jako změna ÚPN č. 18 a bude pořizován na náklady jednotlivých navrhovatelů.

2. Po nabytí účinnosti (schválení) změny č. 18 (cca 15-18 měsíců) bude započato s pořizováním nového ÚP (cca 06. 2010)

3. Do ledna roku 2010 má veřejnost možnost podávat žádosti o změny ÚPN, které budou začleněny do nového ÚP. Tyto žádosti budou předloženy ke schválení zastupitelstvu města a budou pořizovány zdarma.

4. Shválení nového ÚP je proces, který může trvat cca 2 až 3 roky. Nový ÚP Brumova, Bylnice, Sv. Štěpána a Sidonie může nabýt účinnosti v roce 2012 - 2013.

5. Pokud by tedy někdo podal žádost o změnu ÚPN po 30.1.2009, tak schválení tohoto záměru je shodné s nabytím účinnosti nového ÚP, tedy rok 2012 - 2013.

    Kdo by měl zájem o projednání změny v termínu kratším, musí svou žádost předložit do 30.1.2009, ale tato bude pořízena na jeho náklady.

6. Pořizování změn nového ÚP bude taktéž mnohem nákladnější, protože dle § 55 stavebního zákona se bude hlavní výkres tisknout 4 x.

7. Po nabytí účinnosti nového ÚP se budou jeho změny projednávat v mnohem delších intervalech cca 1 až 3 roky.

Každý záměr musí být dle stavebního zákona v první řadě v souladu s ÚPN města Brumov-Bylnice a jeho částí Sv. Štěpán a Sidonie. Proto upozorňujeme občany, aby nepodcenili význam tohoto dokumentu a jeho vliv na celé město Brumov-Bylnice.

 

Žádost o pořízení změny ÚPN města Brumov-Bylnice:

 

Žádost o pořízení změny ÚPN města Brumov-Bylnice je možno podávat v kanceláři stavebního úřadu během úředních hodin (Po, St 7:00 – 17:00), dveře č. 227 stavebního úřadu v Brumově-Bylnici, Ing. Jaroslav Kozubík.

 

V termínech mimo úřední hodiny po telefonické domluvě tel. 577 305 139, případně emailem na adresu :

jaroslavkozubik.meu@brumov-bylnice.cz

 


Vytvořeno: 5. 11. 2008
Poslední aktualizace: 13. 2. 2024 11:30
Autor: Super Admin