Obsah

Pozvánka na 3. veřejné zasedání Zastupitelstva města Brumov-Bylnice

Typ: ostatní
MĚSTO BRUMOV-BYLNICE zve občany na 3. veřejné zasedání Zastupitelstva města Brumova-Bylnice, které se koná dne 10. 2. 2011 v 15:00 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Brumov-Bylnice.

Program:

 

1.       Zahájení, schválení programu

2.       Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise

3.       Informace o činnosti Rady města Brumov-Bylnice

4.       Rozpočet Města Brumov-Bylnice na rok 2011

5.       Majetkoprávní záležitosti

6.       Kontrola plnění usnesení ZM ke dni 31. 12. 2010

7.       Návrh komunitního plánu sociálních  služeb a péče na Brumovsku
a Valašskokloboucku na období 2011-2013

8.       Odměny pro neuvolněné členy Zastupitelstva města Brumov-Bylnice

9.       Návrh odměn neuvolněným členům zastupitelstva města dle § 71 odst.
4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

10.  Různé

11.  Usnesení

12.  Diskuse

 

                                                                  

                                                                             ZDENEK  BLANAŘ

                                                                 S T A R O S T A     M Ě S T A


Vytvořeno: 3. 2. 2011
Poslední aktualizace: 24. 8. 2021 07:50
Autor: Super Admin