Obsah

Pozvánka na 7. veřejné zasedání Zastupitelstva města Brumov-Bylnice

Typ: ostatní
Město Brumov-Bylnice zve občany na 7. veřejné zasedání Zastupitelstva města Brumova-Bylnice, které se koná dne 20. 12. 2011 v 15:00 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Brumov-Bylnice.

Program:

    Zahájení, schválení programu
    Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
    Informace o činnosti Rady města Brumov-Bylnice
    Úprava schváleného rozpočtu Města Brumov-Bylnice na rok 2011 – rozpočtové opatření č. 6/2011
    Návrh pravidel rozpočtového provizoria na rok 2012
    Rozpočtový výhled Města Brumov-Bylnice na období 2012 - 2014
    Ekonomické vyhodnocení odpadového hospodářství ve městě v roce 2011 včetně aktualizace Obecně závazné vyhlášky č. 8/2007 
    Návrh „Plánovací smlouvy“ – lokalita Hrbáč II
    Majetkoprávní záležitosti
    Další postupy ve věci projednávání nového územního plánu Města Brumov-Bylnice
    Různé
    Usnesení
    Diskuse
    Závěr 

 

                                                                   Zdenek Blanař

                                                                                                              starosta


Vytvořeno: 13. 12. 2011
Poslední aktualizace: 24. 8. 2021 07:50
Autor: Super Admin