Obsah

Pozvánka na VII. veřejné zasedání Zastupitelstva města Brumov-Bylnice

Typ: ostatní
Město Brumov-Bylnice zve občany na VII. veřejné zasedání Zastupitelstva města Brumova-Bylnice, které se koná dne 6. 12. 2007 v 15:00 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Brumov-Bylnice.

Program:
 


1.          Zahájení, schválení programu
2.          Volba předsedajících, návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3.          Informace o činnosti Rady města Brumov-Bylnice
4.          Schválení pravidel rozpočtového provizoria na rok 2008
5.          Rozpočtový výhled Města Brumov-Bylnice 2007 - 2009
6.          Rozpočtové opatření č. 5/2007
7.          Ekonomické vyhodnocení odpadového hospodářství ve městě v roce 2007  a schválení cen za služby v odpadovém hospodářství v roce 2008 včetně schválení místního poplatku za odpad
8.          OZV č. 7/2007, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Brumov-Bylnice
9.          OZV č. 8/2007, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Brumov-Bylnice
10.     Majetkoprávní záležitosti
11.     Změny ÚPN Města Brumov-Bylnice
12.     Odměny pro občany města – nečlenům ZM – za výkon funkce členů komisí a výborů
13.     Různé
14.     Usnesení
15.     Diskuse
16.     Závěr
 


_________________________ 
                                                                             
                                        S T A R O S T A   M Ě S T A   


Vytvořeno: 29. 11. 2007
Poslední aktualizace: 13. 2. 2024 11:30
Autor: Super Admin