Obsah

Pozvánka na VIII. veřejné zasedání Zastupitelstva města Brumov-Bylnice

Typ: ostatní
Město Brumov-Bylnice zve občany na VIII. veřejné zasedání Zastupitelstva města Brumov-Bylnice, které se koná dne 14. 2. 2008 v 15:00 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Brumov-Bylnice.

Program:
 


1.         Zahájení, schválení programu
2.         Volba předsedajících, návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3.         Informace o činnosti Rady města Brumov-Bylnice
4.         Návrh rozpočtu Města Brumov-Bylnice na rok 2008
5.         Změna č. 6, 7, 8 ÚPN Města Brumov-Bylnice – schválení návrhu
6.         Změna č. 11, 13 ÚPN Města Brumov-Bylnice – schválení zadání
7.         Majetkoprávní záležitosti
8.         Kontrola plnění usnesení ZM ke dni 31. 12. 2007
9.         Návrh odměn neuvolněným členům zastupitelstva města dle § 71 odst. 4

            zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
10.        Posouzení stavu CZT ve městě Brumov-Bylnice
11.        Různé
12.        Usnesení
13.         Diskuse
14.         Závěr

 ___________________
        starosta města 


Vytvořeno: 6. 2. 2008
Poslední aktualizace: 13. 2. 2024 11:30
Autor: Super Admin