Obsah

Pozvánka na X. veřejné zasedání Zastupitelstva města Brumov-Bylnice

Typ: ostatní
Město Brumov-Bylnice zve občany města na X. veřejné zasedání Zastupitelstva města
Brumov-Bylnice, které se bude konat ve čtvrtek 26. 6. 2008 v 15:00 hodin ve velké zasedací
místnosti Městského úřadu Brumov-Bylnice.

Program zasedání:

 

        1.       Zahájení, schválení programu

        2.       Volba předsedajících, návrhové komise a ověřovatelů zápisu

        3.       Informace o činnosti Rady města Brumov-Bylnice

        4.       Závěrečný účet příspěvkové organizace Mateřská škola

                  Brumov-Bylnice, okres Zlín za rok 2007

        5.       Závěrečný účet příspěvkové organizace Základní škola

                  Brumov-Bylnice, okres Zlín za rok 2007

        6.       Závěrečný účet příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže

                  Brumov-Bylnice, okres Zlín za rok 2007

        7.       Závěrečný účet příspěvkové organizace Služby města

                  Brumov-Bylnice, okres Zlín za rok 2007

        8.       Závěrečný účet Města Brumov-Bylnice za rok 2007 včetně

                  výsledku přezkoumání hospodaření za rok  2007

        9.       Změny ÚPN Města Brumov-Bylnice

      10.       Majetkoprávní záležitosti

      11.       Jmenování člena dozorčí rady společnosti Vodovody a kanalizace

                  Zlín, a.s.

      12.       Různé

      13.       Usnesení

      14.       Diskuse

      15.       Závěr 


Vytvořeno: 19. 6. 2008
Poslední aktualizace: 22. 6. 2023 8:21
Autor: Super Admin