Obsah

Pozvánka na XIII. veřejné zasedání Zastupitelstva města Brumov-Bylnice

Typ: ostatní
Město Brumov-Bylnice zve občany na XIII. veřejné zasedání Zastupitelstva města Brumova-Bylnice, které se koná dne 12. 2. 2009 v 15:00 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Brumov-Bylnice.

Program:

 

    Zahájení, schválení programu

    Volba předsedajících, návrhové komise a ověřovatelů zápisu

    Informace o činnosti Rady města Brumov-Bylnice

    Rozpočet města Brumov-Bylnice na rok 2009

    Statut sociálního fondu zaměstnavatele

    Majetkoprávní záležitosti

    Kontrola plnění usnesení ZM ke dni 31. 12. 2008

    Změny ÚPN Města Brumov-Bylnice

    Odměny pro neuvolněné členy Zastupitelstva města Brumov-Bylnice

    Návrh odměn neuvolněným členům zastupitelstva města dle § 71 odst.4 zákona č. 128/2000 Sb.,

    Různé

    Usnesení

    Diskuse

    Závěr

 

                                                                        --------------------------------------

                                                                                   starosta města


Vytvořeno: 4. 2. 2009
Poslední aktualizace: 13. 2. 2024 11:30
Autor: Super Admin