Obsah

Pozvánka na XVI. veřejné zasedání Zastupitelstva města Brumov-Bylnice

Typ: ostatní
Město Brumov-Bylnice zve občany na XVI. veřejné zasedání Zastupitelstva města Brumova-Bylnice, které se koná ve čtvrtek 25. června 2009 v 15:00 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Brumov-Bylnice.

Program:


1.       Zahájení, schválení programu
2.       Volba předsedajících, návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3.       Informace o činnosti Rady města Brumov-Bylnice
4.       Závěrečný účet příspěvkové organizace Mateřská škola Brumov-Bylnice,       okres Zlín za rok 2008
5.       Závěrečný účet příspěvkové organizace Základní škola Brumov-Bylnice, okres Zlín
za rok 2008
6.       Závěrečný účet příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Brumov-Bylnice, okres
Zlín za rok 2008
7.       Závěrečný účet příspěvkové organizace Služby města Brumov-Bylnice, okres Zlín
za rok 2008
8.       Závěrečný účet města Brumov-Bylnice za rok 2008 včetně výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2008
9.       Rozpočtové opatření č. 2/2009
10. Schválení peněžitých darů z rozpočtu města na rok 2009 pro neziskové   subjekty
11. Informace o uplatňování DPH u územně samosprávného celku
12. Zřízení „Veřejné služby“ dle zákona. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi,
ve znění pozdějších předpisů
13. Statut fondu regenerace a obnovy MPZ Brumova-Bylnice
14. Změny ÚPN Města Brumov-Bylnice
15. Majetkoprávní záležitosti
16. Různé
17. Usnesení
18. Diskuse 
19. Závěr
 


Vytvořeno: 17. 6. 2009
Poslední aktualizace: 22. 6. 2023 8:21
Autor: Super Admin