Obsah

Pozvánka na XX. veřejné zasedání Zastupitelstva města Brumov-Bylnice

Typ: ostatní
Město Brumov-Bylnice zve občany na XX. veřejné zasedání Zastupitelstva města Brumov-Bylnice, které se bude konat ve čtvrtek 8. dubna 2010 v 15:00 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Brumov-Bylnice.

Program:1.       Zahájení, schválení programu
2.       Volba předsedajících, návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3.       Informace o činnosti Rady města Brumov-Bylnice
4.       Rozdělení dotací na sport a kulturu z rozpočtu Města na rok 2010
5.       Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Služeb města Brumov-Bylnice, příspěvková
          organizace, okres Zlín
6.       Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 „O stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí“
7.       Změny ÚPN Města Brumov-Bylnice
8.       Majetkoprávní záležitosti
9.       Různé
10.      Usnesení
11.      Diskuse
12.       Závěr


Vytvořeno: 1. 4. 2010
Poslední aktualizace: 13. 2. 2024 11:30
Autor: Super Admin