Obsah

SPLATNOST MÍSTNÍHO POPLATKU ZA ODPAD SE PRODLUŽUJE DO 31. ČERVENCE 2020

Typ: ostatní
SPLATNOST MÍSTNÍHO POPLATKU ZA ODPAD SE PRODLUŽUJE DO 31. ČERVENCE 2020 1Zastupitelstvo města Brumov-Bylnice na svém čtvrtečním zasedání schválilo, na základě návrhu starosty města, posunutí splatnosti místního poplatku za odpad o dva měsíce.

Zastupitelstvo města Brumov-Bylnice na svém čtvrtečním zasedání schválilo na základě návrhu starosty města, úpravu Obecně závazné vyhlášky č. 1/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Brumov-Bylnice (dále jen „OZV č. 1/2020“), tak, aby splatnost místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Brumov-Bylnice pro rok 2020 byla posunuta do 31. července 2020.

Sazba místního poplatku za odpad za rok 2020 činí 550 Kč za osobu a kalendářní rok.

Termín pro uskutečnění platby byl do 31. května 2020. Nyní je tedy prodloužen o dva měsíce, tj. do 31. července 2020.

 Způsob platby poplatku:

1. v hotovosti v pokladně MěÚ 2.patro dveře č.305
2. platební kartou v pokladně MěÚ 2.patro dveře č.305
3. poštovní poukázkou typu „A“ na účet  města u ČS a.s. Zlín, číslo účtu: 19-1407101369/0800,
bezhotovostním převodem na účet města u ČS a.s. Zlín, číslo účtu: 19-1407101369/0800.
Při platbě poštovní poukázkou a bezhotovostním převodem uvádějte pro vaši identifikaci: Variabilní symbol = 1340 a číslo popisné plátce a zvláštní číslo místní části města trvalého pobytu plátce (1-3), kde 1-Brumov-Bylnice, 2-Svatý Štěpán, 3-Sidonie.

Bližší informace o místních poplatcích naleznete zde 


Vytvořeno: 12. 5. 2020
Poslední aktualizace: 27. 5. 2020 08:18
Autor: Mgr. Hana Schnarr