Obsah

Svoz nebezpečných a jiných odpadů v Brumově-Bylnici

Typ: ostatní
V sobotu dne 4. dubna 2009 se v době od 8.00 do 14.00 hod. v našem městě uskuteční svoz nebezpečných a jiných odpadů, který bude provádět firma Joga Recycling s.r.o. se sídlem Brumovská 452, 766 01 Valašské Klobouky.

Časový harmonogram přistavění sběrných vozidel na stanoviště:

 

1. Sídliště Rozkvět, parkoviště u prodejny potravin 8.00 - 8.40 hod.

2. Parkoviště u podnikatelské zóny MEZ Brumov 8.50 - 9.30 hod.

3. Sídliště Družba, parkoviště u Kulturního domu 9.40 - 10.20 hod.

4. Parkoviště naproti budovy bývalé Mototechny, s.p. v Bylnici 10.30 - 11.10 hod.

5. Ul. Vlárská na parkovišti u žst. Bylnice 11.20 - 12.00 hod.

6. Svatý Štěpán - parkoviště u budovy bývalého podniku Watex - 12.10 - 12.50 hod.

7. Sidonie - parkoviště u budovy pošty 13.00 - 13.20 hod.

8. Sidonie - prostory u budovy hasičské zbrojnice 13.30 - 14.00 hod.

Náklady spojené s odstraněním nebezpečného odpadu budou hrazeny z rozpočtu Města Brumov-Bylnice. Pro občany s trvalým pobytem na území města a pro vlastníky rekreačních objektů, kteří mají uhrazený místní poplatek za odpady je tedy tato služba prováděna ZDARMA! Pro podnikatelské subjekty je tato služba prováděna za úplatu po předchozí písemné dohodě s firmou Joga Recycling s.r.o.


Pozor ! Do režimu bezplatného odběru nespadají pneumatiky za jejichž likvidaci jsou všichni    původci     povinni     uhradit     poplatek     ve    výši   dle   sazebníku   platného v prostorách sběrného dvoru. Např. za odběr 1ks pneu od osobního automobilu se platí částka 20,-Kč.K likvidaci budou přijaty následující druhy odpadů:

 

Autobaterie a akumulátory, nefunkční domácí elektronika a elektrospotřebiče tj. radiopřijímače, televizory, videorekordéry a videopřehrávače, CD a DVD přehrávače a rekordéry, recivery, tunery, domácí kina, satelitní sestavy, audiosestavy (tzv. mikrověže), zesilovače, elektronické hudební nástroje, hudeb. aparatury, cívkové i kazetové magnetofony, radiovysílačky, PC sestavy, tiskárny, kopírky, scannery, analogové i digitální fotoaparáty, ledničky, mrazničky, vařiče, el. sporáky, pračky, vysavače, pečící a mikrovlnné trouby, žárovky, výbojky, osvětlovací a topná tělesa, pevné i mobilní telefony, ostatní domácí elektrospotřebiče jako např. holící strojky, mixéry, kráječe, kuchyňské roboty, toustovače, topinkovače, rychlovarné konvice, el. hodiny, pojistkové skříně, jističe, osvětlovací tělesa, el. nářadí,měřící přístroje, diagnostické přístroje, vyřazená elektronická a elektrická zařízení obsahující nebezpečné látky, vyřazené léky, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť, vyjeté motorové, převodové a hydraulické oleje, vazelíny, odpadní ředidla a rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, brzdové kapaliny, nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky, barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky, nepoužitelná cytostatika, vyřazené chemikálie, odpady obsahující ropné látky, plechovky se zbytky barev, kovové, skleněné a plastové nádoby se zbytkovým obsahem chemikálií, čistící tkaniny a textil znečištěný ropnými látkami nebo barvami (tzv. detergenty), olejové automobilové filtry, opotřebované pneumatiky, baterie a akumulátory, monočlánky, odděleně soustřeďované elektrolyty z baterií a akumulátorů, staré kosmetické přípravky, nebezpečný odpad komunálního charakteru, který nelze umístit do popelnice např. dřevo obsahující nebezpečné látky.

Upozorňujeme občany, aby nefunkční elektrospotřebiče dodávali kompletní, a pokud jsou opatřeny ovladačem, včetně dálkového ovladače!

V  případě nedodání úplných elektrozařízení nejsou provozovatelé kolektivních systémů povinni elektrozařízení odebrat a městu je účtován likvidační poplatek!


Při svozu nebudou odebírány tyto odpady:

Ledničky a mrazničky bez kompresoru, neúplné elektrospotřebiče, autovraky, velkoobjemové odpady (nábytek apod., koupelnová jádra apod.), bioodpad (posečená tráva, větve a listí, znehodnocené potraviny apod.), stavební odpad (krytiny s obsahem azbestu, azbestové desky a komínovky, cihly, betonové překlady, materiál z demolic,omítky, zdivo, stará pálená a betonová krytina apod.), kovový šrot, dříví, plastové a skleněné obaly bez obsahu škodlivin, textil, oděvy, koberce, linolea, odpady, které lze odložit do popelnice (směsný komunální odpad), či kontejnerů (papír, plasty, sklo, nápojové kartony) na tříděný odpad.

 

Správní odbor MěÚ

s využitím provozního řádu firmy Joga Recycling s.r.o.


Vytvořeno: 4. 3. 2009
Poslední aktualizace: 24. 8. 2021 07:50
Autor: Super Admin