Obsah

Úspěšná prezentace veřejného třídění odpadu v Brumově-Bylnici za účasti žáků základní školy

Typ: ostatní
Úspěšná prezentace veřejného třídění odpadu v Brumově-Bylnici za účasti žáků základní školy Ve čtvrtek dne 09. 05. 2024 dopoledne proběhla v prostorách sběrného dvoru veřejně přístupná akce dotřiďování odpadu z náhodně vybraného kontejneru na směsný komunální odpad.

Akce proběhla za účasti pracovníka odpadového hospodářství p. Miroslava Froňka, p. Ing. Vladimíra Tkadlece, předsedy komise životního prostředí, p. Mgr. Kamila Tomáška, učitele ZŠ Brumov-Bylnice
a pracovnice městského informačního centra paní Bc. Barbory Janáčové.

Pan Mgr. Roman Rydval, ředitel školy, zajistil účast žáků 7. třídy Základní školy v Brumově-Bylnici a
2 pedagogických pracovníků.

Cílem akce bylo žáky, i přítomné dospělé občany, formou praktického dotřídění odpadů podrobně seznámit s povinnostmi občanů města při nakládání s odpady, v souladu s platnou obecně závaznou vyhláškou města.

Při akci byl na nádvoří sběrného dvoru vysypán naplněný   kontejner  se směsným komunálním odpadem o objemu 1100 litrů a všechen odpad, který nebyl nadměrně znečištěn, byl přítomnými pracovníky postupně dotříděn na následující komodity: papír a lepenku, bílé sklo, barevné sklo, kompozitní obaly, plasty, bioodpad, použitý textil oděvy, baterie a kovové obaly.

Vytříděné odpady byly umístěny do barevně odlišených pytlů na separovatelný odpad nebo do kontejnerů.

Žáci sami určovali, kam která komodita patří, a pozorovali celý proces dotřídění. Od pracovníků Města Brumov-Bylnice účastníci akce obdrželi obsáhlé informační materiály s uvedením způsobu třídění odpadů a také přehled nejužívanějších recyklačních značek na obalech. Žáci byli vybídnuti, aby se správným způsobem třídění odpadů  seznámili také  své rodiče, sourozence a příbuzné.

Dotříděním bylo předáno k recyklaci téměř 30 % tříditelných odpadů, které byly, v rozporu s podmínkami určenými obecně závaznou vyhláškou,  umístěny v kontejneru na směsný komunální odpad.  Pokud by byl separovatelný odpad občany pečlivě vytříděný ještě před vhozením do kontejneru a nebyl znečištěný,  bylo by reálné dotřídit až 50 % odpadu z uvedeného kontejneru. Tak vysoký podíl separovatelných odpadů bohužel končí na skládce, bez možnosti jejich dalšího využití.

Jsme přesvědčeni, že tato akce přiměje všechny zodpovědné občany města k většímu podílu třídění separovatelných složek a tím i k úspoře nákladů města na skládkování netříděného odpadu.

Děkujeme všem přítomným účastníkům akce za to, že věnovali svůj čas této prospěšné aktivitě


Vytvořeno: 10. 5. 2024
Poslední aktualizace: 16. 5. 2024 7:48
Autor: Barbora Janáčová lic.