Obsah

Výše místního poplatku za odpad a smluvní cena pro podnikatelské subjekty a organizační složky v roce 2008

Typ: ostatní
Zastupitelstvo města Brumov-Bylnice na svém zasedání dne 6. 12. 2007 usnesením č. 7/7/2007/121 schválilo výši místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za území města Brumov-Bylnice pro rok 2008 a výši smluvní ceny za poskytování služeb v odpadovém hospodářství pro podnikatelské subjekty a organizační složky pro rok 2008:

Výše místního poplatku za odpad na osobu a kalendářní rok:            

390,-- Kč

 

Výše smluvní ceny pro podnik. subjekty a organ. složky na vyprázdnění 1 ks popelnice:         

90,-- Kč 


Vytvořeno: 10. 12. 2007
Poslední aktualizace: 13. 2. 2024 11:30
Autor: Super Admin